Ultrastrukturální analýza tkáněodstraněné při operacíchidiopatických makulárních děr


Ultrastructural Analysis of Tissue Removed during Idiopathic Macular HoleSurgery

Aim:
To analyze the ultrastructural features of epimacular tissue removed duringidiopathic macular hole (IMH) surgery and to compare them with those of idio-pathic epimacular membranes.Methods: Three consecutive patients with unilateral stage 3 IMH underwent parsplana vitrectomy with surgical removal of delicate gelatinous membranous epi-macular tissue. One patient was previously treated with laser photocoagulation.The excised material was investigated by means of light and transmission electronmicroscopy. Results were compared with the findings of the excised material intwo idiopathic epimacular membranes.Results: The excised material included variable proportions of cellular and mem-branous material. Glial cells (Müller cells, fibrous astrocytes) and fibroblast-likecells dominated in the cellular component both in the specimens from IHM eyesand in the comparative material. Neural elements were revealed in two of threespecimens from IMH eyes. Membraneous material was formed by fragments ofinternal limiting membrane.Conclusions: Dominance of the glial cells in the cellular component of epimacularformations may reflect the important role of these cells both in formation and inhealing process of IMH. The presence of neural elements in the removed epima-cular tissue suggests that, at least in some cases, IMH surgery with peeling of anepimacular membrane can be associated with some injury of the macula.

Key words:
idiopathic macular hole, epimacular membrane, ultrastructure.


Autoři: J. Šach 1,2;  I. Karel 3;  B. Kalvodová 3;  D. Dotřelová 3
Působiště autorů: Ústav patologie 3. LF UK, Praha, přednostka doc. MUDr. V. Rychterová, CSc. 2 Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 5, p. 286-292
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Analyzovat ultrastrukturální rysy epimakulární tkáně odstraněné přioperacích idiopatických makulárních děr (IMD) a porovnat je s ultrastrukturoutkáně odebrané při operacích idiopatických epimakulárních membrán.Metodika: U tří nemocných byla provedena pars plana vitrektomie pro jednostran-nou IMD ve 3. stadiu vývoje, při které byla odstraněna jemná gelatinózní epima-kulární membrána. U jednoho nemocného byla předtím IMD ošetřena laserovoufotokoagulací. Odstraněná tkáň byla vyšetřována metodou optické mikroskopiea transmisní elektronové mikroskopie. Jako srovnávací materiál byla použitaobdobně zpracovaná tkáň odstraněná při operacích idiopatické epimakulárnímembrány u dvou nemocných.Výsledky: Excidovaný materiál obsahoval v různé proporci materiál buněčnýa membranózní. Buňky gliálního původu (Müllerovy buňky, fibrilární astrocyty)a buňky fibroblastického charakteru dominovaly v buněčné komponentně jaku pacientů operovaných pro IMD, tak i ve srovnávacím materiálu. Elementyneurální byly nalezeny ve tkáni u dvou IMD. Membranózní materiál byl tvořenfragmenty vnitřní limitující membrány.Závěr: Dominance buněk gliálního původu v buněčné komponentě epimakulár-ních formací odráží pravděpodobně důležitou roli těchto buněk jak při vzniku taki při hojení IMD. Přítomnost neurálních elementů v odstraněné epimakulárnítkáni naznačuje, že sloupnutí epimakulární membrány při operaci IMD může být,alespoň v některých případech, spojeno s dalším poškozením makuly.

Klíčová slova:
idiopatická makulární díra, epimakulární membrána, ultrastruk-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se