Odstranění juxtafoveálníneovaskulární membrány u věkempodmíněné makulární degenerace


Elimination of Juxtafoveal Membrane in Age-related Macular Degeneration

Surgical extraction of the submacular neovascular membrane (SNM) is one of thenew indications for surgery of the macula. The functional results after surgicalextraction of the SNM depend on the state of the submacular pigmented epitheliumand neuroepithelium which is, last not least, conditioned by the etiology of SNM.The majority of SNM in age-related macular degenerations has a poor prognosis,These SNM are as a rule nurished from several vascular sources and markedlydestroy the pigmented epithelium because they penetrate beneath and above it.The authors evaluate in the submitted paper the results of surgical removal of theSNM in two eyes of two patients with age-related macular degeneration. Despitethe relatively favourable juxtafoveal localization of the membrane, a non-compli-cated course of the operation and postoperative course the functional result ofthe operation in the two eyes was not very satisfactory. Chorioretinal scars withextensive defects of the pigmented epithelium in the region of the macula werethe cause of a decline of visual acuity to a level which however could be hardlypreseved by a conservative procedure.

Key words:
age-related macular degeneration , neovascular membrane, surgery


Autoři: J. Doležalová;  I. Karel;  J. Dvořák
Působiště autorů: Oční klinika LF, Plzeň, přednostka doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 5, p. 280-285
Kategorie: Články

Souhrn

Chirurgická extrakce submakulární neovaskulární membrány (SNM) je jednouz nových indikací chirurgie makuly. Funkční výsledky po chirurgické extrakciSNM jsou determinovány stavem submakulárního pigmentového epitelu a neuro-epitelu, který je v neposlední řadě podmíněn etiologií SNM. Většina SNM u věkempodmíněných makulárních degenerací má špatnou prognózu. Tyto SNM bývajívyživovány z několika cévních zdrojů a výrazně destruují pigmentový epitel tím,že prorůstají nad i pod něj.V práci hodnotíme výsledky chirurgického odstranění SNM u dvou očí dvounemocných při věkem podmíněné makulární degeneraci. Přes relativně příznivoujuxtafoveální lokalizaci membrány, nekomplikovaný průběh operace i pooperač-ní průběh nebyl funkční výsledek operace u obou očí příliš uspokojivý. Choriore-tinální jizvy s rozsáhlými defekty pigmentového epitelu v oblasti makuly bylypříčinou poklesu zrakové ostrosti na úroveň, která by se však při konzervativnímpostupu mohla jen stěží zachovat.

Klíčová slova:
věkem podmíněná makulární degenerace, neovaskulární membrá-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se