Implantace nitroočních čoček u dětí


Implantation of Intraocular Lenses in Children

Objective :
To evaluate the results of primary and secondary implantations ofintraocular lenses (IOL) in children - visual acuity, binocular function, resultingrefraction and complications after operation.Methods:The group comprises 47 eyes of 36 children operated in 1993-1997, aged5-16 years (mean age of operated children 10.3 years). The follow up period afteroperation was 18-60 months. The mean follow period was 37 months. Twenty-twoprimary implantations of posterior chamber IOL were made and 25 secondaryimplantations, incl. 13 posterior chamber IOL and 12 anterior chamber IOL. Fromthe total number of cataracts 26 were traumatic and 21 congenital (16 bilateraland 5 unilateral).Results: A visual acuity of 6/12 or better was recorded after operation in 31 (67%)eyes, incl. vision 6/6 in 7 eyes. Vision 6/15 to 6/24 was found in 8 (18%) eyes.Binocularfunction after operation was recorded in 26 (73%) children. Of these 11 havestereopsis and 15 have fusion I-III. Nine children (27%) do not have binocularfunctions. Half the eyes have after operation a refraction within the interval ± 1.0D SE. Fifteen eyes (33%) are within the range of ±2 D SE from emetropy. Eight eyeshad a refraction in the interval of ±3 D SE during the last check-up examination.The most frequent postoperative complication was a slight (48%) or more serious(23%) inflammatory reaction , decentration of the IOL (23%), and in case posteriorcapsulotomy was not performed during primary implantation, the complication in almost 8% of eyes was secondary cataract which had to be treated by capsulo-tomy with a NdYAG laser. One intraocular lens had to be explanted.Conclusion: Implantation of an intraocular lens in children aged 5-16 years isaccording to the results of postoperative visual acuity and binocular functionsa suitable alternative of correction of child aphakia.

Key words:
child cataract, aphakia, primary implantation, secondary implantati-


Autoři: R. Autrata;  J. Řehůřek
Působiště autorů: Dětská oční klinika FN a LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 5, p. 303-310
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit výsledky primárních a sekundárních implantací nitroočních čoček(IOL) u dětí - zrakovou ostrost, binokulární funkce, výslednou refrakci a kompli-kace po operaci.Metodika: Soubor tvoří 47 očí u 36 dětí operovaných v letech 1993 - 1997, ve věku5 - 16 roků (průměrný věk operovaných dětí je 10,3 roku). Doba sledování pooperaci činila 18 - 60 měsíců. Průměrná sledovací doba byla 37 měsíců. Byloprovedeno 22 primárních implantací zadněkomorových IOL a 25 sekundárníchimplantací, z nichž 13 bylo zadněkomorových IOL a 12 předněkomorových IOL.Z celkového počtu katarakt bylo 26 traumatických a 21 kongenitálních (16 obou-stranných a 5 jednostranných).Výsledky: Zrakovou ostrost 6/12 a lepší má po operaci 31 (67 %) očí, z toho visus6/6 má 7 očí. Visus 6/15 až 6/24 má 8 (18 %) očí. Binokulární funkce po operaci má26 (73 %) dětí. Z toho má stereopsi 11 a fúzi I-III 15 dětí. Bez binokulárních funkcíje 9 (27 %) dětí. Polovina očí má po operaci refrakci v intervalu ± 1,0 dpt SE.V rozmezí ± 2 dpt SE od emetropie je 15 (33 %) očí. Osm očí má refrakci v intervalu± 3 dpt SE při poslední kontrole. Nejčastější pooperační komplikací byla mírná(48 %) či závažnější (23 %) zánětlivá reakce, decentrace IOL (23 %), a v případěneprovedení zadní kapsulotomie při primární implantaci byla komplikací téměřv 80 % očí sekundární katarakta, kterou bylo nutno řešit pomocí kapsulotomie NdYAG laserem. Jednu nitrooční čočku jsme museli explantovat.Závěr: Implantace nitrooční čočky u dětí ve věku 5 - 16 roků se jeví na základěvýsledků pooperační zrakové ostrosti a binokulárních funkcí jako vhodná alter-nativa korekce dětské afakie.

Klíčová slova:
dětská katarakta, afakie, primární implantace, sekundární implan-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se