Výsledky řešení odchlípené sítnices makulární dírou


Results of Management the Retinal Detachment with Macular Hole

We analysed the results of PPV combined with the silicone oil or expansive gasendotamponade of the retina by 12 patients. The etiology of the retinal detachmentwith a macular hole were: myopia in 8 cases, emetropia in 4 cases.Reattachment and functional results with visual acuity from 0.5/50 to 6/24 we foundby all emetropic eyes. By myopic patients we found 87.5 % anatomical successduring 40 months, functional result of these patients advises on the degenerativemyopic changes.

Key words:
retinal detachment, macular hole


Autoři: V. Korda;  D. Hejcmanová;  P. Bedřich
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 2, p. 113-116
Kategorie: Články

Souhrn

Jsou analyzovány výsledky PPV kombinované vnitřní tamponádou sítnice siliko-novým olejem, případně expanzivním plynem u 12 nemocných. Příčinou odchlí-pení sítnice byla makulární díra: v 8 případech při myopii, 4krát při emetropii.Úplné přiložení a funkční výsledek se zrakovou ostrostí od 0,5/50 do 6/24 jsmezaznamenali u všech emetropických očí. U myopických pacientů jsme zazname-nali za pozorovací dobu 40 měsíců v 87,5 % anatomický úspěch, funkční výsledektěchto nemocných je dán degenerativními myopickými změnami.

Klíčová slova:
odchlípení sítnice, makulární díra

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se