Hodnocení výsledků operace kataraktyu 90 a víceletých nemocných(ve skupině dlouhověkých)


Evaluation of Results of Cataract Surgery in Subjects 90 Years Old and Older

In a group of 71 patients with cataract aged 90 years or more operated betweenJuly 1 1997 and December 31 1998 at the Ophthalmological Clinic, Faculty HospitalHradec Králové (operations of 79 eyes) a modified questionnaire was used basedon VF 14, to assess the benefit of cataract surgery in patients of this age.Replies were obtained only from 38 questionnaires, completed by the patient withthe assistance of relatives. Fourteen questionnaires were supplemented by a letterwhere the relatives described their view on the benefit of the operation for thepatient. To the remainder the questionnaire could not be delivered.Improvement of the quality of life after surgery was recorded in 32 instances ,once deterioration and four times the condition did not change. The majority ofpatients (33, i.e. 87%) would, if there was an opportunity have the operation again,while four patients would not have it and one patient did not know. Two of fourpatients who would not have another operation had severe senile macular dege-neration (SMD) of the fundus, another two suffer in addition to SMD fromglaucoma (G) with loss of visual functions already before surgery.The questionnaire method gives a better idea of the benefit of surgery for thepatient than mere evaluation of visual acuity. From the results ensues that it isnecessary to pay special attention to indications for surgery in patients with severe SMD and indicate surgery very carefully also in other complicating diseases inview of the higher risk of the operation. Patients of this age take a poor effect ofcataract surgery very badly, while, on the other hand, a successful operation leadsto general improvement of their condition and they respond very favourably.

Key words:
surgery of cataract, groups of longevous patients


Autoři: D. Nováková;  J. Novák;  P. Rozsíval
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 2, p. 104-112
Kategorie: Články

Souhrn

U souboru 71 nemocného s kataraktou ve věku 90 let a více operovaného od 1. 7.1997 do 31. 12. 1998 na Oční klinice FN v Hradci Králové (operace 79 očí) bylpoužit upravený dotazník sestavený na bázi VF 14 za účelem zjištění přínosuoperace katarakty pro pacienta v tomto věku.Získali jsme odpovědi pouze na 38 dotazníků vyplněných pacientem či ve spolu-práci s jeho příbuzným. Ke 14 dotazníkům byl navíc přiložen dopis, ve kterémpříbuzní popisovali jejich názor na přínos operace pro pacienta. Ostatním nemohlbýt dotazník doručen.Zlepšení kvality života po operaci jsme zaznamenali ve 32 případech, jednouzhoršení a čtyřikrát nezměněný stav. Většina pacientů (33 tj. 87 %) by v případěmožnosti nového rozhodování operaci podstoupilo znovu, 4 pacienti nikoliv, 1pacient nevěděl. Dva ze čtyř pacientů, kteří by znovu již operaci nepodstoupili,měli na očním pozadí těžkou senilní makulární degeneraci (SMD), další dva bylikromě SMD postiženi navíc glaukomem (G) se ztrátou zrakových funkcí již předoperací.Dotazníková metoda vystihuje přínos operace pro pacienta přesněji než pouhéhodnocení zrakové ostrosti. Z výsledků vyplývá, že je nutné věnovat zvláštnípozornost indikacím operace u nemocných s přítomnou těžkou SMD a opatrněindikovat operace i u dalších komplikujících nemocí s ohledem na vyšší rizikovýkonu. Nízký efekt operace katarakty nesou nemocní tohoto věku obzvláštětěžce, naopak úspěch operace, která vede k celkovému zlepšení jejich stavu, velmikladně.

Klíčová slova:
operace katarakty, skupina dlouhověkých

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se