Operační léčba strabismu v Českérepublice v roce 1998


Surgical Treatment of Strabism in the Czech Republic in 1998

For the first time an anonymous survey by means of questionnaires on the scopeand surgical treatment of strabism was used in the Czech Republic in 1998.In 54 departments of the Czech Republic 3167 operations of strabism were made.80% of the operated patients were children under 15 years of age. The most frequentprimary surgical operation was modification of the strength of horizontal muscles.This surgical procedure was implemented in 81.7%. The ratio of primary operati-ons and re-operations in child patients was 10:1. The mean age of child patientsduring the primary operation of strabism was 4.3 years, on re-operation 7.2 years,the mean period of hospitalization during the primary operation was 4.4 days.Two surgical centres performed more than 20 operations per month. As a matterof routine a surgical microscope was used only by some departments which madeless than 5 operations of children suffering from strabism per month.In order to follow up national trends of surgery of strabism the authors will repeatsimilar investigations in future.

Key words:
surgery of strabism, national statistics, national survey


Autoři: M. Dostálek
Působiště autorů: Oční oddělení Nemocnice, Litomyšl, primář MUDr. Vladimír Liška
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 2, p. 122-128
Kategorie: Články

Souhrn

Anonymní dotazníkový průzkum rozsahu a charakteru chirurgické terapie stra-bismu v roce 1998 byl v České republice proveden poprvé. Formuláře dotazníkubyly zaslány všem pracovištím, která operují šilhání. Návratnost odpovědí byla100%.Na 54 pracovištích v České republice bylo provedeno 3167 operací strabismu. 80 %operovaných pacientů byly děti do 15 let. Nejčastějším primárním chirurgickýmvýkonem byla úprava síly horizontálních svalů. Tento operační postup byl prove-den v 81,7 %. Poměr primárních operací a reoperací u dětských pacientů byl 10:1.Průměrný věk dětských pacientů při primární operaci šilhání byl 4,3 roku, přireoperaci 7,2 roku, průměrná celková doba hospitalizace při primární operacistrabismu byla 4,4 dne. Dvě operační centra prováděla více jak 20 operací měsíčně.Rutinně používala operační mikroskop pouze část pracovišť operujících méně než5 šilhajících pacientů měsíčně.Pro sledování trendů v národním profilu operační léčby šilhání budeme dotazní-kové šetření obdobné struktury opakovat.

Klíčová slova:
chirurgie strabismu, národní statistika, národní průzkum

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se