Faktory ovlivňující recidivu dekubitální léze po plastickém chirurgickém výkonu –  retrospektivní analýza


Autoři: N. Antalová 1;  A. Pokorná 1;  A. Hokynková 2;  L. Cetlová 3;  J. Turek 4
Působiště autorů: Department of Nursing, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Burns and Plastic Surgery, University Hospital Brno, Czech Republic 2;  Department of Healthcare Studies, College of Polytechnics, Jihlava, Czech Republic 3;  Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and Traumatology, University Hospital Brno, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(Suplementum 1): 23-28
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amcsnn2018S23

Souhrn

Cíl:

Cílem studie bylo zhodnotit proces péče u pa­cientů s dekubitem, kteří byli indikováni k plastické operační intervenci a faktorů ovlivňujících recidivu dekubitu.

Metodika:

Retrospektivní analýza uzavřené dokumentace pa­cientů indikovaných k plastické operaci realizované na klinice plastické chirurgie.

Výsledky:

Statisticky významnými faktory, které souvisely s výskytem recidivy dekubity, byly index tělesné hmotnosti (body mass index; BMI) a tělesná lokalizace dekubitů u sledované populace 46 pa­cientů s 55 dekubity.

Závěr:

Ve sledované populaci byly BMI a tělesná lokalizace dekubitu identifikovány jako statisticky významné faktory související s recidivou dekubitů. Vyšší BMI bylo spojeno s častějším výskytem recidivy. Dekubitus v ischiadické oblasti byl spojen s častější recidivou, bez ohledu na průměrnou velikost dekubitu.

Klíčová slova:

dekubitální léze – dekubitus – terapie – hospitalizace – chirurgický rekonstrukční výkon – laloková plastika – retrospektivní analýza

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů


Zdroje

1. Pokorná A, Benešová K, Mužík J et al. Sledování dekubitálních lézí u pa­cientů s neurologickým onemocněním – analýza Národního registru hospitalizovaných. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112 (Suppl 1): S8–S14. doi: 10.14735/amcsn­n2016S14.

2. Hokynková A, Šín P, Černoch F et al. Využití lalokových plastik v operační léčbě dekubitů. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/115 (Suppl 1): S41–S44. doi: 10.14735/amcsn­n2017S41.

3. Vašíčková L, Sieglová J, Mašek M. Význam tlakové mapy (pres­sure mapp­­ing system) pro pa­cienty s mobilitou na vozíku. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112 (Suppl 1): S15–S19. doi: 10.14735/amcsn­n2016S15.

4. Taghipoor KD, Arejan RH, Rasouli MR et al. Factors as­sociated with pres­sure ulcers in patients with complete or sensory-only preserved spinal cord injury: is there any dif­ference between traumatic and nontraumatic causes? J Neurosurg Spine 2009; 11(4): 438–444. doi: 10.3171/2009.5.SPINE08896.

5. Hoff JM, Bjerke LW, Gravem PE et al. Pres­sure ulcers after spinal cord injury. Tids­skr Nor Laegeforen 2012; 132(7): 838–839. doi: 10.4045/tids­skr.10.0878.

6. Walden CM, Bankard SB, Cayer B et al. Mobilization of the obese patient and prevention of injury. Ann Surg 2013; 258(4): 646–650. doi: 10.1097/SLA.0b013e3182a5039f.

7. Mul­len JT, Moorman DW, Davenport DL. The obesity paradox: body mass index and outcomes in patients undergo­­ing nonbariatric general surgery. Ann Surg 2009; 250(1): 166–172. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181ad8935.

8. Glance LG, Stone PW, Mukamel DB et al. Increases in mortality, length of stay, and cost as­sociated with hospital-acquired infections in trauma patients. Arch Surg 2011; 146(7): 794–801. doi: 10.1001/archsurg.2011.41.

9. Milcheski DA, Mendes RRDS, Freitas FR et al. Brief hospitalization protocol for pres­sure ulcer surgical treatment: outpatient care and one-stage reconstruction. Rev Col Bras Cir 2017; 44(6): 574–581. doi: 10.1590/0100-69912017006005.

10. Bansal C, Scott R, Stewart D et al. Decubitus ulcers: a review of the literature. Int J Dermatol 2005; 44(10): 805–810. doi: 10.1111/j.1365-4632.2005.02636.x.

11. Eslami V, Saadat S, Habibi Arejan R et al. Factors as­sociated with the development of pres­sure ulcers after spinal cord injury. Spinal Cord 2012; 50(12): 899–903. doi: 10.1038/sc.2012.75.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo Suplementum 1

2018 Číslo Suplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se