Profesor Zdeněk Ambler – 70 let


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 749
Kategorie: Personalia

Profesor Ambler se narodil 2. 12. 1940 v Plzni. Po maturitě v roce 1957 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, promoval o šest let později. Od počátku medicínské praxe pracoval v oboru neurologie – nejprve na neurologickém oddělení Vojenské nemocnice v Plzni; na tomto pracovišti získal potřebnou průpravu k atestacím z neurologie I. (1966) a II. stupně (1970).


Od roku 1971 pracuje na Neurologické klinice LF UK a FN Plzeň. Prošel postupně obvyklými funkcemi (odborný asistent, zástupce přednosty kliniky) až k přednostovi kliniky, kterým byl v letech l989–2007. V r. 1980 obhájil kandidátskou dizertační práci (CSc.), v r. 1984 byl habilitován docentem, v r. 1988 obhájil doktorskou dizertační práci (DrSc.), v r. 1990 byl jmenován profesorem neurologie. Na neurologické klinice pracuje nadále jako emeritní profesor. Z jeho odborné činnosti nutno vyzdvihnout jeho činnost ve vedení kliniky – pedagogickou, organizační a především vědeckou. Jeho první publikovaná práce brzy po promoci již ukazovala na jeho dominantní odborný a vědecký zájem – nervosvalová onemocnění a elektromyografie (Příspěvek k profesionálním parézám n. ulnaris. Voj Zdrav Listy 1965; 34: 56–58). Zkušenosti získal na studijních pobytech v zahraničí: nejvýznamnější byl v r. 1984 šestiměsíční pobyt v univerzitní nemocnici ve švédské ­Uppsale na oddělení klinické neurofyziologie (vedené prof. Erikem ­Stalbergem). V dalších letech studijně navštívil pracoviště v Londýně a Edinburghu (UK), ­Nijmegen (NL), Bostonu a Durhamu (USA), Kodani (DK) a znovu v Uppsale. Aktivně se účastnil řady světových a evropských neurologických a neurofyziologických kongresů; jako člen task force se účastnil i několika Continuing Medical Education meetings v rámci EFNS. Je členem New York Academy of Sciences, Českou republiku zastupuje ve World Federation of Neurology jako člen Nominating Committee. Je členem výborů českých odborných společností – neurologické a jejích sekcí – neuromuskulární a neurofarmakologické (je čestným členem) a členem České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Významné je jeho členství v České lékařské akademii. Působí v redakčních radách časopisů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a Neurologie pro praxi. Byl convenorem XIth International congress of EMG and clinical neurophysiology v Praze 7.–11. 9. 1999 a editorem supple­menta z tohoto kongresu. Vždy dbal, aby nejnovější poznatky z oblasti elektromyografie a klinické neurofyziologie byly u nás přeneseny do praxe. Jeho osobní zásluhou byly postgraduální EMG kurzy v r. 1996 a 2004 zvláště za osobní účasti prof. Stalberga a prof. Trontelja z Lublaně. Jeho nejvýznamnější publikace pojednávají o EMG diagnostice myasthenia gravis, myastenického syndromu, o speciálních EMG metodikách a jejich využití u neuromuskulárních poruch (doktorská dizertační práce, 1986, 233 stran), ­Guillainova-Barrého syndromu atd. – odborných prací napsal více než 200. Napsal a stále připravuje a vydává monografie, z nichž některé již vyšly v několika vydáních; nejčastěji – již v 6. vydání – Základy neurologie pro studující všeobecného lékařství. Dále je první autor publikace Diferenciální diagnostika závratí (s Jeřábkem), jako spoluautor Mononeuropatie (s ­Ehlerem). Za nejvýznamnější publikace posledních let v neurologii lze považovat obsažné postgraduální učebnice: Klinická neurologie – 1. část obecná, 2. část speciální, jichž je hlavním editorem a autorem mnoha kapitol. Profesora Amblera znají určitě všichni neurologové České republiky.

Pro všechny je jistě překvapením, že se dožívá 70 let. Je mnoho let členem zkušebních komisí při atestacích a funkční odbornosti z elektromyografie. Stále přednáší, publikuje. Kromě oblíbených témat neuromuskulárních poruch zpracovává i přehledové články o neurologických poruchách ve stáří, neuropatických bolestech, zajímavé kazuistiky, pokaždé doplněné nejnovějšími poznatky a literárními citacemi. Profesor Ambler je vždy pozorný při přednáškách druhých, je tolerantní k názorům založených na důkazech, nesnáší spekulace (proto pro některé „trochu drsný zdá se“). Dokáže rozpoznat, co je cenné a perspektivní. Sám uvádí jako své koníčky cestování a lyžování. Jednou se ho dotázali, jak dlouho by se připravoval na cestu, např. do USA; uvedl, že by mohl jet ihned. Není divu. Zřejmě ví o tom,  že v severní Pennsylvanii asi 25 km severně od Philadelphie je městečko Ambler, přejmenované na počest významné ženy téhož příjmení v r. 1869. Možná tam i někdy zajel. Jisté je, že pan profesor Ambler nepromarnil dosud své životní šance. Přejeme jemu i všem, kteří z jeho odborné pracovitosti čerpají, aby jich měl ještě hodně. „Publish or perish“ je jistě i v povědomí profesora Amblera.

 

redakce ČSNN a přátelé


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Autizmy

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se