Gerhard Waberžinek


Autoři: R. Taláb;  J. Marková
Působiště autorů: Neurologická klinika LF UK a FN HK ;  ČNS, sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (CHS)
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(3): 363
Kategorie: Personalia

MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc., přednosta Neurologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové (dále HK), se narodil 24. dubna 1943 v Liberci. V roce 1945, ve věku 2 let byl se svými rodiči (otec byl Čech, matka byla německé národnosti) vyhoštěn z ČSR do sovětské okupační zóny Německa, kde ve městě Burg u Magdeburgu (v pozdější NDR) absolvoval základní a střední školské vzdělání zakončené maturitou. Měl kladný vztah ke sportu a celá svá léta studentská se kromě studia věnoval oblíbenému fotbalu. Po absolvování střední školy, snad i pod vlivem svého z části českého původu, odešel s řadou svých německých vrstevníků studovat do tehdejší ČSSR Lékařskou fakultu UP v Olomouci. Byl zřejmě jediným z německých studentů, který se rozhodl zůstat a pracovat jako lékař po promoci v ČSSR. Pozoruhodná byla v této souvislosti dokonalost jeho češtiny s úplnou absencí typického německého akcentu. Jeho „zabydlení“ na Neurologické klinice UP v Olomouci proběhlo neobyčejně hladce a rychle a záhy se začal zajímat také o vědeckopublikační aktivity. Zvláště ho zajímala neuroradiologie, vedená tehdy na Neurologické klinice doc. Edmundem Klausem, neuroradiologem evropského formátu. Ten mu byl mimo jiné blízký i svým vzděláním na německých školách. Na některých pozdějších publikacích spolupracoval s prof. Karlem Urbánkem, když vysoké citovanosti (mj. v prestižním Handbook of  Clinical Neurology editorů Vinkena a Bruyna) se dočkala jeho práce o pseudotumorózních formách encefalitidy v rámci lupus erythematodes, zveřejněná v tehdejší SRN. Jako jeden z prvních prováděl doktor Waberžinek u nás katetrizace vertebrálních tepen. Při této příležitosti vznikl jeho dlouholetý vědecký zájem o problematiku neurologických komplikací způsobených elongací a rozšířením bazilární tepny, tzv. arteria megadolichobasilaris. Koncem 60. let pracoval dr. Waberžinek dokonce jako vedoucí neuroradiologického oddělení kliniky.


V době, kdy byl založen Ústav vyšší nervové činnosti (VNČ), v něm začal dr. Waberžinek pracovat. Předmětem jeho vědeckého zájmu se staly zejména elektrofyziologické vyšetřovací metody, s ohledem na předmět výzkumného zájmu elektroencefalografie a tehdy moderní evokované potenciály. Zcela novým oborem pro něj nicméně nebyly, protože jeho 1. publikace, vzniklá ještě v době jeho působení ve funkci pomocné vědecké síly na ústavu experimentální patologie, byla věnována metodice vhojených kortikálních a subkortikálních elektrod u krys.

Po několikaleté činnosti v Ústavu VNČ však začal dr. Waberžinkovi chybět výraznější kontakt s klinickou praxí a jistě také cítil, že má na více než na podřízené místo v rámci výzkumného ústavu. Přechodem na funkci primáře Neurologického oddělení v Přerově začínají rokem 1983 jeho léta přednostenská, vrcholící pak ve funkci přednosty Neurologické kliniky LF UK a FN HK.

Na Neurologickou kliniku LF UK a FN HK nastoupil 1. února 1988 v době, kdy se utvářela nová progresivní podoba klinických neurologických pracovišť zaměřená na akutní neurologii, zejména cévní mozkové příhody. Nastoupil na kliniku v době, kdy se rozhodovalo o rekonstrukci budovy tzv. Staré nemocnice pro účely Neurologické kliniky v HK. Rekonstrukce budovy vznikala v neuvěřitelně těžkých podmínkách, nejprve za provozu na staveništi a následně rozptýlením kliniky na 3 různá pracoviště. Slavnostním otevřením Neurologické kliniky v listopadu 1992 tak pro občany regionu vzniklo špičkové pracoviště s nadstandardním vybavením (4lůžková JIP, 18lůžkové intermediární oddělení, 13lůžkové dětské neurologické oddělení a 24lůžkové oddělení všeobecné neurologie).

V tomto složitém období dr. Waberžinek v dubnu 1988 absolvoval habilitační řízení před Vědeckou radou v HK a LF UK a 1. ledna 1989 byl jmenován docentem v oboru neurologie.

Rozvoj kliniky, výuka pregraduální a postgraduální, vysoká odbornost a především rozvoj oboru neurologie, v poslední odborné etapě diagnostika a léčba bolestí hlavy, patřily mezi „top ten“ doc. Waberžinka. Byl spoluzakladatelem Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Czech Headache Society) České neurologické společnosti, byl jejím dlouholetým předsedou a v posledních letech předsedou čestným. Za jeho vedení byla vybudována síť poraden pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v ČR. Byly vypracovány i doporučené postupy v léčbě a diagnostice bolestí hlavy. Zastupoval Českou neurologickou společnost v International Headache Society, byl členem Council of IHS, členem vědeckého panelu pro bolesti hlavy při European Federation of Neurological Societies (EFNS) a členem World Headache Alliance.

Jeho knižní publikace o bolestech hlavy se zařadily mezi základní učebnice oboru neurologie v ČR. Skripta Obecná neurologie a Speciální neurologie doc. Waberžinka a spolupracovníků patří k základnímu literárnímu fondu LF UK v HK. Doc. Waberžinek vynikal svými vědeckými a publikačními aktivitami, byl členem redakčních rad časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a Acta medica a Supplementa (HK).

Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc. přednosta Neurologické kliniky LF UK a FN HK byl laskavý,  přátelský člověk, ochotný naslouchat nejen svým pacientům, ale i spolupracovníkům a kolegům. Byl milující otec, který ctil svoje děti nadevše, byl jim oporou, rádcem a vzorem. O to dramatičtější a bolestnější byla pro nás všechny zpráva, že jeho srdce se zastavilo na vrcholu jeho sil, v plné práci, v úterý 22. dubna 2008. Nesplněny tak zůstaly i jeho další plány a touhy, které měl v odborném i soukromém životě.

prim. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN HK

MUDr. Jolana Marková
ČNS, sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (CHS)


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se