Kvíz z klinické praxe


Autoři: Slodička P.
Působiště autorů: II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická LF UP a FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2021; 75(4): 284-285
Kategorie: Kvíz

Muž, narozen v roce 1950, byl došetřován v roce 2016 pro melénu a anemii. V té době ani později neměl žádné závažné přidružené dia­gnózy související s došetřovanými potížemi. Dle osobní anamnézy se léčil s ischemickou chorobou srdeční, depresemi a hyperlipropoteinemií. Pacient jinak neudával žádné subjektivní potíže, laboratorní vyšetření kromě anemie lehkého stupně bez výrazné patologie. Byla provedena gastroskopie, která dia­gnostikovala Barrettův jícen (BJ) C4M0 dle Pražské klasifikace s ložiskovou lézí 0–IIa o průměru 8 mm. Byla provedena endoskopická slizniční resekce a byl prokázán intramukózní adenokarcinom. Následně byla provedena radiofrekvenční ablace BJ metodou HALO360. Výkon byl komplikován rozvojem stenózy jícnu, která byla vyřešena balonkovou dilatací.

Pacient byl následně endoskopicky dispensarizován v jednoročních intervalech. Při kontrolách v letech 2017 a 2018 byl endoskopický a histologický nález beze známek BJ. V roce 2019 bylo dia­gnostikováno ložisko BJ rozměrů 8 x 8 mm navazující na neo-Z linii a bylo ošetřeno hybridní APC. Při kontrole za 6 měsíců beze známek BJ.

V roce 2021 bylo nalezeno subepiteliální ložisko o průměru 8 mm v segmentu neoskvamózního epitelu jícnu ve vzdálenosti 35 cm za řezáky (obr. 1 a 2 při chromodia­gnostice kyselinou octovou). Histologicky byla z klešťové bio­psie popsána sliznice jícnu s rozsáhlou infiltrací středně až nízce diferencovaným adenokarcinomem. Byla indikována endoskopická ultrasonografie a re-EMR. Dle radiální EUS byla zobrazena ve vzdálenosti 35 cm za řezáky subepiteliální, polypoidní léze o průměru 10 mm (obr. 3). Ohraničení vůči submukóze nebylo zcela ostré, nebylo možné vyloučit povrchovou invazi do této vrstvy. Muscularis propria byla intaktní a lymfadenopatie nebyla pozorována. Léze byla odstraněna metodou EMR způsobem „suck and cut“ (obr. 4 – spodina po zákroku). Endoskopicky se jednalo o úplnou resekci. Drobné krvácející cévy na spodině ošetřeny, výkon jinak bez komplikací. Na obr. 5 je zachycen histologický nález preparátu po EMR. Pacient po výkonu bez klinických potíží.

Subepiteliální ložisko o průměru 8 mm
v neoskvamózním epitelu jícnu ve vzdálenosti 35 cm za
řezáky.<br>
Fig. 1. Subepithelial lesion with a diameter of 8 mm
in the neosquamous epithelium of the esophagus
at a distance of 35 cm behind the incisors.
Obr. 1. Subepiteliální ložisko o průměru 8 mm v neoskvamózním epitelu jícnu ve vzdálenosti 35 cm za řezáky.
Fig. 1. Subepithelial lesion with a diameter of 8 mm in the neosquamous epithelium of the esophagus at a distance of 35 cm behind the incisors.

Subepiteliální ložisko o průměru 8 mm v neoskvamózním
epitelu jícnu ve vzdálenosti 35 cm za řezáky v chromodiagnostickém
zobrazení za použití kyseliny octové.<br>
Fig.2. Subepithelial lesion with a diameter of 8 mm in the
neosquamous epithelium of the esophagus at a distance of
35 cm behind the incisors in a chromodiagnostic image using
acetic acid.
Obr. 2. Subepiteliální ložisko o průměru 8 mm v neoskvamózním epitelu jícnu ve vzdálenosti 35 cm za řezáky v chromodiagnostickém zobrazení za použití kyseliny octové.
Fig.2. Subepithelial lesion with a diameter of 8 mm in the neosquamous epithelium of the esophagus at a distance of 35 cm behind the incisors in a chromodiagnostic image using acetic acid.

Subepiteliální, polypoidní léze o průměru 10 mm
zobrazena pomocí radiální EUS.<br>
Fig. 3. Subepithelial, polypoid lesion with a diameter
of 10 mm imaged using radial EUS.
Obr. 3. Subepiteliální, polypoidní léze o průměru 10 mm zobrazena pomocí radiální EUS.
Fig. 3. Subepithelial, polypoid lesion with a diameter of 10 mm imaged using radial EUS.

Spodina po provedení liftingu a EMR léze způsobem
„suck and cut“.<br>
Fig. 4. The bottom after lifting and EMR lesions in a “suck and
cut” manner.
Obr. 4. Spodina po provedení liftingu a EMR léze způsobem „suck and cut“.
Fig. 4. The bottom after lifting and EMR lesions in a “suck and cut” manner.

Histologické zobrazení preparátu po EMR. Fotografie pořízená Ústavem
klinické a molekulární patologie FN Olomouc, MUDr. Daniela Skanderová.<br>
Fig. 5. Histological imaging of the specimen after EMR. Photograph taken by the
Institute of Clinical and Molecular Pathology, Olomouc University Hospital, Daniela
Skanderová, MD.
Obr. 5. Histologické zobrazení preparátu po EMR. Fotografie pořízená Ústavem klinické a molekulární patologie FN Olomouc, MUDr. Daniela Skanderová.
Fig. 5. Histological imaging of the specimen after EMR. Photograph taken by the Institute of Clinical and Molecular Pathology, Olomouc University Hospital, Daniela Skanderová, MD.

Otázka:

Jaká je Vaše diagnóza?

Správnou odpověď a komentář  naleznete v dalším čísle časopisu   (říjen 2021).


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2021 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se