Editorial


Autoři: Lukáš Milan
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a. s. a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2021; 75(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rok 2021 je letopočtem, ve kterém náš odborný časopis toho času názvu Gastroenterologie a hepatologie zaznamenává již 75. ročník vydávání. Z hlediska lidského života to představuje nejméně čtvrtou generaci gastroenterologů, hepatologů, endoskopistů, internistů a chirurgů v Čechách i na Slovensku, které toto periodikum v jejich odborném životě provází. Tento rok je pochopitelně ve znamení největší události posledních měsíců, a to pandemie covid-19. Události posledního roku mě utvrdily v představě, že vývoj lidské společnosti se uskutečňuje skokem ne toliko kontinuálně, ale vlivem zásadních vnějších vlivů. Dovedu se dobře vžít do pocitu lékaře, který je téměř na konci své odborné kariéry a žije v roce 1919. Po 50 letech, kdy byly vztahy ve společnosti neměnné, rozdělení společnosti na elitu a ostatní sociální skupiny bylo utvořeno na základě urozenosti a rodové příslušnosti a až potom na bohatství a společenském úspěchu, došlo prudce ke skokové změně. Změnilo se všechno od společenských vztahů, politického a hospodářského uspořádání, měny, víry a dlouhodobých perspektiv, změnila se prudce kultura, móda a také interpretace historie světové a především domácí. To, co bylo ještě vloni nedotknutelné a oslavované, jako by již v tomto roce nemělo žádný smysl. Utrpení a trauma do té doby nevídaného válečného konfliktu zatřásly společenskými řády tak silně, že definitivně a navždy zmizely v propadlišti dějin čtyři císařství a veškerá aristokracie, do té doby po tisíciletí nejvýznamnější část společností, a to z větší části evropského kontinentu. Naše generace musí být šťastná, že podobný devastující válečný konflikt neprožívá, nicméně intenzivně vnímá atak nepatrného viru, který mnoho měsíců otřásá světem. Můžeme pozorovat, že postupně dochází také ke změnám ve všech výše uvedených společenských, hospodářských, politických a jiných oblastech života, naštěstí s daleko menší razancí změn, kterým museli čelit naši předkové před pěti generacemi. Neměli bychom proto propadat akédii, ale spíše vnímat soudobou situaci jako pravidelné, bohužel bolestivé a v ně­kte­rých případech tragické, avšak nutné změny, kterou s sebou nese vývoj lidské společnosti. Současná pandemie bude v relativně krátké době definitivně vyřešena, přesto se domnívám, že svět, tedy i život odborné společnosti, se více či méně změní. Musíme se proto přizpůsobit novým podmínkám, novým možnostem, ale i novým příležitostem, které nám svět po covid-19 nabídne. Jiným pozitivním dopadem „covidové periody“ je „návrat člověka ke kořenům“ a uvědomění si vlastní omezenosti a zranitelnosti, včetně umírání a smrti, které byly v posledních letech z veřejného a společenského života tak silně vytlačeny a tabuizovány. Bylo by skvělé, kdyby odborná náplň našeho periodika přispěla k tomu, abychom se dobře adaptovali na následné větší či menší změny, které nás čekají. Redakce našeho časopisu pro to udělá všechno, co bude umět.

Milan Lukáš

šéfredaktor časopisu

milan.lukas@email.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se