Idiopatické střevní záněty mají negativní dopad na reprodukční chování pacientů: první multicentrický průzkum v České republice


Autoři: Ďuricová D. 1,2;  Krátká Z. 3;  Bortlík M. 4;  Slabá L. 5;  Strnadová K. 3;  Kovářová T. 3;  Lukáš M. 1;  Pfeiferová M. 1,5;  S. Organi-Sation Pacienti Ibd Z. Patient
Působiště autorů: Clinical and research centre for IBD, ISCARE a. s., Prague, Czech Republic 1;  Institute of Pharmacology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic 2;  Laboratory of Immunology, GENNET, Prague, Czech Republic 3;  Gastroenterology Department, České Budějovice Hospital, České Budějovice, Czech Republic 4;  Patient Organisation ‘Pacienti IBD z. s. ’, Prague, Czech Republic 5
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2021; 75(1): 12-19
Kategorie: IBD: původní práce
doi: 10.48095/ccgh202112

Souhrn

Úvod: Negativní vliv idiopatických střevních zánětů (IBD) na reprodukční plány a fertilitu byl popsán již v několika studiích. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv střevního onemocnění na reprodukční plány a fertilitu u pacientů s IBD v České republice.

Metody: V období od března do srpna 2019 pacienti s IBD z 22 center v České republice vyplňovali dotazník zaměřený na demografické údaje, údaje o léčbě IBD, gynekologickou nebo urologickou anamnézu, reprodukční chování a plány a jejich informovanost o této problematice.

Výsledky: Průzkumu se zúčastnilo 798 pacientů (526 žen, věkový medián 34 let, 66 % mělo Crohnovu nemoc), z nichž 58 % žen a 47 % mužů mělo již alespoň jedno dítě (p < 0,0001) (medián 2 děti). Ve srovnání s mužskými pacienty měly pacientky s IBD statisticky významně častější obavy z neplodnosti (55,5 % vs. 22,4 %; p < 0,0001), častější limitace v sexuálním životě (53,2 % vs. 26,8 %; p < 0,0001); a častěji měnily své původní reprodukční plány (27,6 % vs. 11,0 %; p < 0,0001). Celková míra plodnosti u žen s IBD byla nižší ve srovnání s ženami v běžné české populaci (1,004 živě narozených dětí/ žena s IBD vs. 1,69 živě narozených dětí/ žena v běžné populaci). Pokles plodnosti byl pozorován ve všech věkových kategoriích. Mezi bezdětnými pacienty, 14 % žen a 18 % mužů bylo dobrovolně bezdětných a přibližně polovina z nich udávala jako primární důvod jejich střevní onemocnění.

Závěr: Výsledky této studie poukazují na negativní vliv IBD na reprodukční plány a chování pacientů s IBD. Míra plodnosti u pacientek s IBD byla nižší ve srovnání s běžnou populací žen v České republice.

Klíčová slova:

idiopatické střevní záněty – plodnost – reprodukce


Zdroje

1. Duricova D, Burisch J, Jess T et al. Age-related differences in presentation and course of inflammatory bowel disease: an update on the population-based literature. J Crohns Colitis 2014; 8(11): 1351–1361. doi: 10.1016/ j.crohns.2014.05.006.

2. Tavernier N, Fumery M, Peyrin-Biroulet L et al. Systematic review: fertility in non-surgically treated inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38(8): 847–853. doi: 10.1111/ apt.12478.

3. Mahadevan U, Robinson C, Bernasko N et al. Inflammatory bowel disease in pregnancy clinical care pathway: a report from the american gastroenterological association IBD parenthood project working group. Gastroenterology 2019; 156(5): 1508–1524. doi: 10.1053/ j.gastro.2018.12.022.

4. van der Woude CJ, Ardizzone S, Bengtson MB et al. The second European evidenced-based consensus on reproduction and pregnancy in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2015; 9(2): 107–124. doi: 10.1093/ ecco-jcc/ jju006.

5. Marri SR, Ahn C, Buchman AL. Voluntary childlessness is increased in women with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2007; 13(5): 591–599. doi: 10.1002/ ibd.20082.

6. Ellul P, Zammita SC, Katsanos KH et al. Perception of reproductive health in women with inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2016; 10(8): 886–891. doi: 10.1093/ ecco-jcc/ jjw011.

7. Mountifield R, Bampton P, Prosser R et al. Fear and fertility in inflammatory bowel disease: a mismatch of perception and reality affects family planning decisions. Inflamm Bowel Dis 2009; 15(5): 720–725. doi: 10.1002/ ibd.20839.

8. Mountifield R, Andrews JM, Bampton P. It IS worth the effort: patient knowledge of reproductive aspects of inflammatory bowel disease improves dramatically after a single group education session. J Crohns Colitis 2014; 8(8): 796–801. doi: 10.1016/ j.crohns.2013.12.019.

9. Selinger CP, Eaden J, Selby W et al. Inflammatory bowel disease and pregnancy: lack of knowledge is associated with negative views. J Crohns Colitis 2013; 7(6): e206–e213. doi: 10.1016/ j.crohns.2012.09.010.

10. Český statistický úřad. Plodnost žen. Praha 2013 [online]. Dostupné na: https:/ / www.czso.cz/ documents/ 10180/ 20551769/ 170224-14.pdf/ 287dc43c-df94-40c1-bf04-b322ed0e4b84?version=1.0.

11. Muller KR, Prosser R, Bampton P et al. Female gender and surgery impair relationships, body image, and sexuality in inflammatory bowel disease: patient perceptions. Inflamm Bowel Dis 2010; 16(4): 657–663. doi: 10.1002/ ibd.21090.

12. Rajaratnam SG, Eglinton TW, Hider P et al. Impact of ileal pouch-anal anastomosis on female fertility: meta-analysis and systematic review. Int J Colorectal Dis 2011; 26(11): 1365–1374. doi: 10.1007/ s00384-011-1274-9.

13. Ban L, Tata LJ, Humes DJ et al. Decreased fertility rates in 9639 women dia­gnosed with inflammatory bowel disease: a United Kingdom population-based cohort study. Aliment Pharmacol Ther 2015; 42(7): 855–866. doi: 10.1111/ apt.13354.

14. Ananthakrishnan AN, Martin C, Kane S et al. Paternal disease activity is associated with difficulty in conception among men with inflammatory bowel diseases. Clin Gastroenterol Hepatol 2019; 17(1): 203–204. doi: 10.1016/ j.cgh.2018.04.001.

15. Český statistický úřad. Demografická příručka. Praha 2017 [online]. Dostupné na: https:/ / www.czso.cz/ csu/ czso/ demograficka-prirucka-2017.

16. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Asistovaná reprodukce v ČR 2017. Praha 2019 [online]. Dostupné na: https:/ / www.uzis.cz/ res/ f/ 008274/ asistreprodukce2017.pdf.

17. Panés J, Rimola J. Perianal fistulizing Crohn’s disease: pathogenesis, dia­gnosis and therapy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017; 14(11): 652–664. doi: 10.1038/ nrgastro.2017.104.

18. Martin J, Kane SV, Feagins LA. Fertility and contraception in women with inflammatory bowel disease. Gastroenterol Hepatol (NY) 2016; 12(2): 101–109.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se