Dát či nedat vakcínu proti covid-19 pacientům s IBD?


Autoři: Bortlík M.
Působiště autorů: Gastroenterologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2021; 75(1): 8-9
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

vakcinace proti novému koronaviru (SARS-CoV-2), který způsobuje nemoc covid-19, je všeobecně považována za klíčový nástroj poskytující spolehlivou ochranu před závažnými formami tohoto respiračního onemocnění. Její efektivita se zdá být mimořádně vysoká, u tří v Evropě dosud registrovaných vakcín se pohybuje mezi 70 a 95 % [1]. Je nanejvýš povzbuzující, že tato optimistická data z registračních klinických studií se začínají potvrzovat i v běžném životě, a v zemích, které zvládly globální souboj o vakcíny nejlépe (Izrael, Velká Británie), se začíná blýskat na lepší časy.

Pacienti s idiopatickými střevními záněty (IBD) nejsou podle současných poznatků zatíženi zvýšeným rizikem těžkého průběhu covid-19 ve srovnání se zdravou populací a i pro ně platí, že hlavními rizikovými faktory jsou vyšší věk, obezita, diabetes a kardiovaskulární nebo plicní komorbidita [2]. Současně je však nutno zdůraznit, že naprostá většina nemocných s IBD je anebo někdy v průběhu života bude léčena imunosupresivně působícími léky a tento fakt činí tuto populaci náchylnější k infekčním komplikacím a jejich závažnějšímu průběhu. Otázka vakcinace pacientů s IBD je proto široce diskutována nejen lékaři, ale především pacienty samotnými.

Dvě respektované mezinárodní odborné skupiny poskytly v nedávné době svá stanoviska týkající se vakcinace pacientů s IBD proti covid-19. Tou první je International Organisation for the Study of Inflammatory Bowel Disease (IOIBD), druhou pak IBD sekce Britské gastroenterologické společnosti [1,3]. V obou případech byla základní otázka – zda očkovat pacienty s IBD proti covid-19 – zodpovězena zcela jednoznačně a až nezvykle důrazně: ANO, vakcinace této skupiny chronicky nemocných je žádoucí a potřebná. Obě společnosti se shodují i v řadě dalších doporučení, která upřesňují základní souhlasné stanovisko: všechny tři dostupné vakcíny jsou bezpečné i pro pacienty s IBD a jejich aplikace by měla proběhnout v nejbližším možném termínu. Nemocní by měli akceptovat podání té vakcíny, která je v danou chvíli k dispozici, není důvod ně­kte­rou z nich preferovat. A zejména – pacientům, ale i lékařské veřejnosti je nutno potřebu vakcinace zdůrazňovat konzistentně a opakovaně, a minimalizovat tím riziko šíření neověřených a zavádějících informací.

Vcelku jasně se obě společnosti vyjadřují i k otázce vztahu mezi léčbou IBD a vakcinací. Přestože řada studií ukázala, že bio­logika, klasická imunosupresiva a systémové kortikoidy mohou snižovat míru imunitní odpovědi na podání vakcíny proti chřipce, pneumokokové infekci nebo hepatitidě B [1], není tato léčba kontraindikací vakcinace proti covid-19. Jedním z hlavních důvodů je vysoká intenzita imunitní odpovědi navozené schválenými proticovidovými vakcínami, a to jak v oblasti protilátkové (IgG), tak i buněčné (CD4+, CD8+ Th lymfocyty) imunity. Je pochopitelné, že absence pacientů s chronickými nemocemi v registračních klinických studiích znamená též absenci skutečných dat o vlivu imunosupresiv na efekt vakcinace. Předchozí zkušenosti s vakcínami proti chřipce, pneumokoku nebo hepatitidě a současné poznatky o imunitní odpovědi navazující na vakcinaci proti covid-19 jsou nicméně dostatečnou oporou pro konstatování, že vakcinovat lze bez ohledu na podávanou terapii IBD. Výjimkou může být jen období vysokodávkovaných systémových kortikoidů, redukce dávky pod 20 mg prednisonu denně je považována za prospěšnou. Mimochodem, vliv podávané terapie na efekt vakcinace je bezpochyby vhodným námětem pro klinický výzkum a jedním z důvodů, proč by měli být vakcinovaní pacienti zařazeni do dlouhodobého registru.

Na probíhající diskuzi týkající se vakcinace pacientů s IBD proti covid-19 reagovala i Pracovní skupina pro IBD při České gastroenterologické společnosti a na svém jednání dne 13. 1. 2021 přijala pětibodové stanovisko ve stručnosti shrnující výše uvedené body [4]. Ve shodě s mezinárodními autoritami je toto stanovisko vedeno snahou o poskytování jasných informací, jichž se v dnešní nejisté a nervozitou protkané době tak zoufale nedostává.

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

koeditor sekce IBD

MBortlik@seznam.cz


Zdroje

1. Alexander JL, Moran GW, Gaya DR et al. SARS-CoV-2 vaccination for patients with inflammatory bowel disease: a British Society of Gastroenterology Inflammatory Bowel Disease section and IBD Clinical Research Group position statement. Lancet Gastroenterol Hepatol 2021; 6(3): 218–224. doi: 10.1016/ S2468-1253(21)00024-8.

2. Al-Ani AH, Prentice RE, Rentsch CA et al. Review article: prevention, dia­gnosis and mana­gement of COVID-19 in the IBD patient. Aliment Pharmacol Ther 2020; 52(1): 54–72. doi: 10.1111/ apt.15779.

3. Siegel CA, Melmed GY, McGovern DP et al. SARS-CoV-2 vaccination for patients with inflammatory bowel diseases: recommendations from an international consensus meeting. Gut 2021. doi: 10.1136/ gutjnl-2020-324000.

4. Pracovní skupina pro IBD při ČGS ČLS JEP. Stanovisko k vakcinaci proti onemocnění COVID-19 u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. [on-line]. Dostupné na: https:/ / www.cgs-cls.cz/ stanovisko-pracovni-skupiny-pro-ibd-pri-cgs-cls-jep-k-vakcinaci-proti-onemocneni-covid-19-u-pacientu-s-crohnovou-chorobou-a-ulcerozni-kolitidou/ .

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se