Devadesátiny doc. MU Dr. Miloše Sedláčkové, CSc.


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2020; 74(2): 165
Kategorie: Osobní zprávy: laudatio

Narodila se 6. března 1930 v Praze, po nuceném válečném přerušení studia maturovala na reálném gymnáziu v Praze, Na Smetance v roce 1949. Promovala na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy (1955). Po promoci pracovala 2 roky ve Fyziologickém ústavu lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze. V roce 1957 přešla na dětskou kliniku na Karlově. Složila I. atestaci (1959) a II. atestaci z pediatrie (1970) a atestaci z gastroenterologie (1988). V roce 1968 obhájila titul kandidáta věd – problematika chronické gastritidy u dětí. Po roce 1968 „dočasně“ pracovala na Dětském oddělení Fakultní polikliniky na Karlově náměstí, kde se z hlediska gastroenterologie obohatila kontakty s tehdejšími špičkami dospělé gastroenterologie. Habilitovala z kádrových důvodů až v roce 1991 (Helicobacter pylori) a pracovala na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK do roku 2002. Je autorkou mnoha časopiseckých sdělení a několika monografií. Tento obvyklý výčet, který je při podobných výročích uváděn, ale vůbec nemůže vystihnout všechny nelehké životní peripetie, které jsou pěkně popsány v jejích memoárech [1].


Zmíním období, kdy jsem s doc. Sedláčkovou mohl spolupracovat. V roce 1978 jsem po 2letém působení na dětském oddělení v Kolíně nastoupil na kliniku a byl pověřen tehdejším přednostou prof. Rubínem věnovat se gastroenterologii a doc. Sedláčková byla pověřena mým vedením. Podařilo se mi být ve správném čase na správném místě, protože v tomto roce jsme začali jako první pediatrické pracoviště provádět fibroskopii, o něco později jsme získali sonograf, a tím možnost aktivně provádět abdominální sonografii. Aktivita doc. Sedláčkové nás přivedla dále k sondové enterobio­psii, spolupráci s histochemickou laboratoří prof. Lojdy, a tím k dia­gnostice tehdy ne příliš četné celiakie. Dalším pokrokem bylo zavedení jaterní bio­psie. Po objevu H. pylori jsem měl možnost s doc. Sedláčkovou participovat na pracích týkajících se této problematiky. Podařilo se mi – zásluhou paní docentky – působit na pracovišti, které se věnovalo problematice dětské gastroenterologie v celé šíři, což je nepochybně její velká zásluha, a snad se nám i nadále daří tuto činnost rozvíjet.

Nezbývá než za vše poděkovat a přát mnoho zdraví do dalších let.

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Centrum dětské gastroenterologie, hepatologie, výživy a bio­logické terapie, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha


Zdroje

1. Paměti národa. [online]. Dostupné z: https:/ / www.pametnaroda.cz/ cs/ sedlackova-milose-20140130-0.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se