XLVI. májové hepatologické dny


Autoři: R. Brůha
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(4): 354
Kategorie: Zpráva z akce

V květnu 2018 se konaly tradiční Májové hepatologické dny, každoroční a nejdůležitější akce České hepatologické společnosti (ČHS). XLVI. ročník Májových hepatologických dnů se uskutečnil ve dnech 16.–18. 5. 2018, netradičně v Českých Budějovicích. Navázali jsme tak na loňský rok, kdy se Májové hepatologické dny konaly poprvé mimo Karlovy Vary. Důvod změny všichni znáte – je to etický kodex farmaceutických firem.

Nechme statistikům přesné počty účastníků, firem i doprovodných osob, počty přednášek a posterů a poděkujme všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli. Tím myslím nejen organizátory a aktivní účastníky, ale především všechny z vás, kteří jste se tradičního sjezdu ČHS zúčastnili, a přednášejícím tak dali najevo, že se nepřipravovali zbytečně.

gh_2018_4_obr56
gh_2018_4_obr56

Jako obvykle byl vrcholem odborného programu postgraduální kurz, který tentokrát neměl jedno společné téma, ale týkal se novinek napříč celou hepatologií. K úspěchu a osvěžení postgraduálního kurzu významně přispěli pozvaní hosté z jiných oborů. Abstrakta kurzu jsou k dispozici v supplementu časopisu Gastroenterologie a hepatologie [1]. Také odborná úroveň většiny volných sdělení byla vysoká a podařilo se tak udržet trend z minulých let. Sou??st? odborn?ho programu byla i prezentace poster?, z kter?ch hodnotic? komise vybrala v?t?zn? pr?ce částí odborného programu byla i prezentace posterů, z kterých hodnoticí komise vybrala vítězné práce autorů Lunova et al a Šmíd et al.

I letošní Májové hepatologické dny umožnily účast zdravotním sestrám, které měly vlastní kvalitní odborný program, paralelně s odborným programem sjezdu.

Nedílnou součástí kongresu byl společenský večer, který umožnil důstojné poděkování členům výboru naší společnosti prof. Zuzaně Červinkové, prof. Petru Hůlkovi a prof. Stanislavu Plíškovi, kteří pro další volební období do výboru již nekandidovali, a také umožnil popřát k životnímu jubileu prof. Marii Brodanové a prof. Zdeňku Marečkovi. Díky velkému úsilí editorů knihy Hepatologie (prof. Petr Hůlek a prof. Petr Urbánek) bylo možno během společenského večera představit a pokřtít již 3. vydání této publikace, která byla z velké části přepracována a aktualizována a nyní je již v běžné distribuci. V rámci společenského večera byly též předány ceny ČHS za odborné publikace a cena prof. Hořejšího udělovaná ve spolupráci se společností Ferring za publikaci v oblasti portální hypertenze.

Našim sponzorům pak musíme poděkovat za kvalitní satelitní sympozia, společenský program i další podporu kongresu.

V předvečer letošních Májových hepatologických dnů se také poprvé sešel nově zvolený výbor České hepatologické společnosti a vybral si nového předsedu (tím byl zvolen prof. Radan Brůha).

Vážení přátelé, doufám, že čas strávený na letošních Májových hepatologických dnech byl časem stráveným v příjemné náladě, umožňující se zamyslet nad svými pracovními úspěchy či nezdary, inspirující k další práci a snad umožňující i trochu oddechu od všedních dnů. Ještě jednou bych rád poděkoval za vaši účast, popřál vám hezký zbytek léta a plno elánu do další práce.

Těším se na shledání nejen na příštích Májových dnech (Parkhotel Plzeň, 15.–17. 5. 2019), ale i na ostatních akcích ČHS.

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

předseda ČHS ČLS JEP

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

bruha@cesnet.cz


Zdroje

1. XLVI. májové hepatologické dny, 16.–18. května 2018, České Budějovice: sborník abstrakt. Gastroent Hepatol 2018; 72 (Suppl 1). [online]. http: //www.csgh.info/cs/archiv/2018/1/supp.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×