40th Czech and Slovak Endoscopic Days and 19th Endoscopic Day IKEM


Autoři: P. Falt
Působiště autorů: II. interní klinika – gastroenterologie a geriatrie LF UP a FN Olomouc Katedra interních oborů, LF UK v Hradci Králové
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(4): 351-353
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 17.–18. května 2018 jsme byli v pražském Konferenčním centru City svědky jubilejních 40. českých a slovenských endoskopických dní, které byly v letošním roce spojeny s také již tradičním 19. endoskopickým dnem IKEM. Kongres probíhal pod garancí Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti, záštitou Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a pod vedením prezidenta kongresu doc. Martínka z IKEM (obr. 1). Kongresu se účastnil úctyhodný počet 457 lékařů a zdravotních sester a 72 zástupců 20 biomedicínských firem. Dalších 170 odborníků sledovalo endoskopické výkony on-line na stránkách kongresu.

Prezident kongresu doc. Martínek a předsednictvo při slavnostním zahájení 40. českých a slovenských endoskopických dní.
Obr. 1. Prezident kongresu doc. Martínek a předsednictvo při slavnostním zahájení 40. českých a slovenských endoskopických dní.

Odborný program byl ozdoben přítomností trojice významných zahraničních hostů. Prof. Messmann je jedním z nejvýznamnějších německých gastroenterologů, jehož specializací je gastrointestinální onkologie a terapeutická digestivní endoskopie. O svých enormních zkušenostech nás přesvědčil během souhrnné přednášky na téma endoskopické diagnostiky a léčby časných nádorů jícnu a žaludku. Na pracovišti prof. Messmanna v bavorském Augsburgu byl proveden zřejmě nejvyšší počet endoskopických submukózních disekcí v Evropě (obr. 2). Prof. Varadarajulu na kongres dorazil až z floridského Orlanda a je mezinárodně uznávaným odborníkem na diagnostickou a intervenční pankreatobiliární endoskopii. V krásně dokumentované přednášce nás informoval o metodice endosonograficky navigované terapeutické endoskopie, na jejímž rozvoji se sám významně podílí (obr. 3). Posledním z trojice, prof. Marcel Tantau, je předním rumunským terapeutickým endoskopistou, který působí ve městě Cluj-Napoca v rumunské Transylvánii. Ve své přednášce nás seznámil s novými přístupy endoskopické léčby chronické pankreatitidy (obr. 4). Všichni tři hosté se o své zkušenosti podělili jak během pátečních snídaní s experty, tak při živých endoskopických přenosech.

Prof. Messmann při endoskopické submukózní disekci v jícnu.
Obr. 2. Prof. Messmann při endoskopické submukózní disekci v jícnu.

Prof. Varadarajulu při endosonografii.
Obr. 3. Prof. Varadarajulu při endosonografii.

Prof. Tantau před zahájením endoskopie.
Obr. 4. Prof. Tantau před zahájením endoskopie.

V rámci kongresu zaznělo několik slavnostních přednášek a bylo uděleno několik ocenění. Na počest nestora endoskopie žlučových cest, prof. Vavrečky, přednesl předseda Endoskopické sekce Slovenské gastroenterologické společnosti prim. Záň přehledné sdělení o současných indikacích ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie) a doc. Keil nás seznámil s anomáliemi žlučových cest a pankreatu, se kterými má na svém pracovišti extenzivní zkušenosti (obr. 5). V již tradiční Hradského přednášce se doc. Urban kriticky zamýšlel nad limitacemi endoskopické resekce kolorektálních neoplazií. Dále jsme vyslechli „state-of-the-art“ přednášku prof. Špičáka o možnostech prevence post-ERCP pankreatitidy, prezentaci doc. Kohoutové o současném pohledu na diagnostiku a léčbu Barrettova jícnu a příspěvek dr. Demetera o rozvíjejícím se spektru submukózní endoskopie. Dr. Kliment a dr. Morávková byli oceněni za nejlepší publikace v časopise Gastroenterologie a hepatologie, dr. Doležel za nejlepší ze 14 prezentovaných posterů a dr. Pintová za nejlepší prezentovanou videokazuistiku (obr. 6).

Prof. Vavrečka a jeho zdravice auditoriu.
Obr. 5. Prof. Vavrečka a jeho zdravice auditoriu.

Ocenění dr. Doležel a dr. Pintová ve společnosti prezidenta kongresu doc. Martínka.
Obr. 6. Ocenění dr. Doležel a dr. Pintová ve společnosti prezidenta kongresu doc. Martínka.

Během čtvrtečního i pátečního dopoledne bylo během moderovaných živých přenosů na Klinice hepatogastroenterologie IKEM ošetřeno celkem 32 pacientů, a to bez jakýchkoli komplikací. Prof. Messmann úspěšně provedl endoskopickou submukózní disekci (ESD) časného adenokarcinomu v terénu Barrettova jícnu a neuroendokrinního tumoru žaludku. Plánovaná transmurální resekce (FTR) periapendikulární léze céka byla odložena pro špatnou kvalitu střevní očisty, která bývá pro úspěšné zavedení FTR setu limitující. Prof. Varadarajulu demonstroval endosonograficky navigovanou drenáž pankreatické pseudocysty, obtížné ERCP s nutností „precutu“ jehlovým nožem a extrakcí choledocholitiázy, endosonograficky navigovanou hepatiko-pankreatiko-gastroanastomózu a diagnostickou endosonografii pankreatické pseudocysty bez nutnosti tenkojehlové aspirace. Poučným výkonem byl neúspěšný pokus o drenáž hlavního pankreatického vývodu u pacienta s algickou formou chronické pankreatitidy a pankreatikolitiázou. Nakonec byl pomocí endosonografie diagnostikován pancreas divisum a pankreatický vývod byl úspěšně zakanylován přes malou papilu. Prof. Tantau ukázal septotomii Zenkerova divertiklu, zavedení metalického stentu při stenóze choledochu při chronické pankreatitidě a perorální endoskopickou myotomii u pacienta s achalázií jícnu. Dále jsme byli svědky celého spektra diagnostických a terapeutických výkonů provedených předními českými a slovenskými endoskopisty – endoskopických slizničních resekcí v kolorektu (prof. Kopáčová, doc. Suchánek, prim. Vítek, prim. Falt), diagnostické endosonografie subepitelální léze žaludku (prim. Nosek), endosonograficky navigované tenkojehlové biopsie solidní léze a intraduktální papilární mucinozní neoplazie (IPMN) pankreatu (dr. Kliment), pouchoskopie a koloskopie u pacienta s Crohnovou chorobou (dr. Bortlík, doc. Zelinková), chromoendoskopie Barettova jícnu (doc. Kohoutová), radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu s dysplazií (dr. Vacková) a syndromu GAVE – neboli tzv. melounový žaludek u pacientů s portální hypertenzí (doc. Kohoutová), balonové dilatace po radiální incizi postradiační stenózy jícnu (prof. Rejchrt), balonové dilatace achalázie (prim. Nosek), ligace gastroezofageálních varixů (dr. Kunčák) a perorální endoskopické myotomie pyloru (G-POEM) u pacienta s gastroparézou s následnou suturou vstupní incize systémem Apollo (doc. Martínek). Mezi výkony se objevilo i několik unikátních procedur jako diagnostika serózního cystadenomu systémem konfokální laserové endomikroskopie (Cellvizio) zavedeného při tenkojehlové biopsii (dr. Bunganič, dr. Kliment), cholangioskopie systémem SpyGlass s extrakcí intrahepatálně migrovaného plastového stentu (prof. Špičák, doc. Hucl) a laserová ablace duodenální sliznice systémem Diagon u pacienta s obezitou a diabetes mellitus 2. typu (dr. Beneš).

Nedílnou součástí kongresu byla sesterská sekce pod vedením předsedkyně gastroenterologické sekce České asociace sester Mgr. Tiché věnovaná spolupráci endoskopisty a asistující sestry při diagnostické a terapeutické digestivní endoskopii.

Příjemným odreagováním byl společenský program kongresu v podobě uvítání v Galerii Zlatá husa jejím majitelem dr. Železným a následnou večeří v restauraci Divinis se zdravicí šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Úspěšná byla i pracovně-společenská čtvrteční večeře v restauraci Aureole s krásným výhledem na Prahu.

40. české a slovenské endoskopické dny byly se svým kvalitním odborným programem, množstvím účastníků, účastí významných zahraničních hostů a dobře zorganizovanými a moderovanými přenosy endoskopických výkonů dalším důkazem pozitivního vývoje české a slovenské gastroenterologie a digestivní endoskopie. Můžeme si všichni jen přát, aby tento trend pokračoval i nadále. Závěrem mi dovolte, abych Vás srdečně pozval na 2. ročník prestižního kongresu ESGE „ESGE Days 2019“, který se bude konat 4.–6. dubna 2019 v Praze, a to ve spojení se 41. českými a slovenskými ednoskopickými dny.

prim. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

II. interní klinika – gastroenterologie

a geriatrie LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

premysl.falt@fnol.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×