Kreditovaný autodidaktický test: dětská gastroenterologie a hepatologie + bariatrie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(6): 550
Kategorie: Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu  www.csgh.info.

1. Které z tvrzení je správné?

 • a) systémový lupus erythematodes (SLE) postihuje převážně ženy
 • b) SLE patří k typickým onemocněním předškolního  dětského věku
 • c) postižení gastrointestinálního traktu se u SLE vyskytuje zcela ojediněle
 • d) incidence léky indukovaného SLE je vysoká

2. U dítěte s podezřením na celiakii je možné vynechat provedení enterobiopsie:

 • a) u všech pacientů s 10násobnou hodnotou protilátek anti-TG2 a pozitivním rizikovým genotypem
 • b) u pacientů s pozitivním rizikovým genotypem
 • c) u všech pacientů s plně vyjádřenými klinickými symptomy a signifikantní poruchou růstu
 • d) pouze u symptomatických pacientů s pozitivitou anti-TG2 nad 10násobek normy, pozitivitou endomyziálních protilátek a pozitivním rizikovým genotypem

3. Genetické vyšetření – stanovení HLA-DQ2/HLA-DQ8:

 • a) nemá praktický význam
 • b) je užitečným vyšetřením k vyloučení celiakie
 • c) postačuje k potvrzení diagnózy celiakie
 • d) hraje hlavní roli při vyhledávání pacientů s celiakií v neselektované populaci

4. Které z tvrzení týkající se Wilsonovy nemoci (WD) je pravdivé?

 • a) Kayser-Fleischerův prstenec může u pacientů s WD chybět
 • b) hodnota ceruloplazminu může být normální u > 1/2 pacientů s hepatální formou WD
 • c) muži bývají WD postiženi častěji než ženy
 • d) WD se vyskytuje často u pacientů po 70. roku věku

5. Lékem první volby u neurologické formy WD je:

 • a) transplantace jater
 • b) antiparkinsonika
 • c) cheláty mědi
 • d) zinek

6. Chirurgická léčba obezity (bariatrická chirurgie) je primárně indikována u pacientů věkové kategorie:

 • a) 15–65 let
 • b) 18–65 let
 • c) 18–60 let
 • d) 18–70 let

7. Kontraindikací k bariatrické operaci je:

 • a) BMI nad 45 kg/m2
 • b) závislost na alkoholu či drogách
 • c) věk nad 50 let
 • d) věk nad 55 let

8. Morbidní obezitu lze považovat:

 • a) za vyléčenou, podstoupí-li pacient bariatrickou operaci
 • b) za chronické, celoživotní onemocnění
 • c) obezita není onemocnění
 • d) za neléčitelný stav

9. Zvláštní pozornost musí být po bariatrických operacích věnována:

 • a) pohybové aktivitě pa­cientů
 • b) kvalitě života po operaci
 • c) pracovnímu zařazení
 • d) možným deficitům makro- i mikronutrientů

10. Primární indikací k metabolické operaci je:

 • a) snížení hmotnosti pa­cienta
 • b) zlepšení jeho pohybové aktivity
 • c) zlepšení metabolického onemocnění
 • d) zlepšení kardiovaskulárního stavu

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2017 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se