Bariatrie


Autoři: M. Fried
Působiště autorů: 1. LF UK v Praze, OB klinika – Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(6): 467
Kategorie: Bariatrie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto čísle Gastroenterologie a hepatologie se Vám opět po čase dostávají do ruky informace s tématikou bariatrické a metabolické chirurgie.

Chirurgické léčení onemocnění obezitou (bariatrická chirurgie), a zejména pak možnosti chirurgickým zákrokem (metabolická chirurgie) dosáhnout remise nebo významného zlepšení některých metabolických onemocnění jako např. diabetu 2. typu nabývají stále většího významu, a to jak v českém a evropském, tak i celosvětovém kontextu. Podle dostupných statistik se za rok 2016 na celém světě provedlo téměř 600 000 bariatricko-metabolických operací.

Jednou z příčin strmého vzestupu počtu operačních zákroků s metabolickými indikacemi je výrazný nárůst prevalence diabetu 2. typu jak v evropské, tak především v asijské populaci, a v mnoha vysoce kvalitních studiích nade vší pochybnost prokázaná vysoká a dlouhodobá efektivita metabolických operací. U těchto operací je primární indikací zlepšení či úplná remise některých (často s obezitou souvisejících nebo obezitou způsobených) metabolických onemocnění, jako je např. diabetes 2. typu. U metabolické chirurgie je kritériem léčebného úspěchu nikoli váhová redukce, ale efektivní ovlivnění metabolického onemocnění, a to bez ohledu na stupeň obezity nemocného. V individuálních případech lze takto léčit i pacienty, kteří mají pouhou nadváhu, nikoli nutně obezitu.

Podle dnešních znalostí metabolické zákroky vyvolávají změny v inkretinové sekreci tenkého střeva, v metabolizmu žlučových kyselin, ve funkci a životním cyklu beta buněk pankreatu a spouštějí a pozitivně alterují mnoho dalších metabolických pochodů a kaskád, které vedou k výrazným změnám v glukózovém metabolizmu, ke snížení inzulinové rezistence organizmu, a k řadě dalších pozitivních změn nejen na buněčné, ale i nižší úrovni.

ČR se již od poloviny minulého století řadí v obezitologii a v bariatrické a metabolické chirurgii mezi progresivní a velmi aktivní evropské státy. Kromě mnoha různých faktorů, které se podílely na úspěchu české obezitologie a chirurgické léčby obezity a přidružených metabolických onemocnění, sehrála velmi pozitivní roli úzká, plodná a dlouhodobě pokračující mezioborová spolupráce českých obezitologů, chirurgů, diabetologů a mnoha dalších specializací. Taková spolupráce byla a je výjimečná i v kontextu ostatních evropských států.

V posledních několika desetiletích se experti z ČR zúčastnili např. tvorby Evropských interdisciplinárních doporučení k chirurgické léčbě metabolických onemocnění a obezity, byli zakládajícími členy dnes největších mezinárodních organizací sdružujících bariatrické a metabolické chirurgy, a jsou v mnoha směrech považováni za pionýry na poli konzervativního (nechirurgického) i chirurgického léčení obezity a metabolických onemocnění. Čeští obezitologové jsou uznávanými odborníky jak v Evropě, tak i ve světě, a vzhledem k vysoké vědecké úrovni v oblasti výzkumu, prevence i léčby obezity se v ČR v posledních letech konala celá řada prestižních evropských i světových vědeckých konferencí a setkání. Česká obezitologická pracoviště spolupracují s mnoha dalšími, renomovanými evropskými pracovišti i akademickými institucemi, podílejí se na řešení výzkumných úkolů jak na poli konzervativní, tak i operační léčby obézních nemocných.

České obezitologii, bariatrické a metabolické chirugii a také fungující a propracované mezioborové spolupráci při léčbě onemocnění obezitou a metabolickými onemocněními lze jen přát, aby nadále zůstaly vzorem a vysoce uznávaným a prestižním oborem v evropském i světovém kontextu.


prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

koeditor sekce bariatrie

martin.fried@obklinika.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×