4th International Symposium on Pediatric IBD


Autoři: K. Mitrová
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha ;  Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(6): 545
Kategorie: Zpráva z akce

V polovině září tohoto roku se v Barceloně konal v pořadí již 4. ročník mezinárodního sympozia věnovaného problematice idiopatických střevních zánětů u dětí (PIBD – pediatric inflammatory bowel disease). Toto setkaní organizované pod záštitou ESPGHAN Pediatric IBD Porto Group patřilo letos nepochybně k nejvýznamnějším akcím svého druhu, o čemž svědčí také neustále se zvyšující počet účastníků. K prezentaci bylo letos přijato celkem 112 abstrakt. K hlavním řečníkům patřili experti v oblasti PIBD napříč Evropou i Severní Amerikou.

Hned v úvodu sympozia rozptýlil poněkud optimistická očekávání spojená s pokrokem v oblasti biologické terapie prof. Julian Panes, bývalý prezident společnosti ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization). Ve své excelentní přednášce poukázal na komplexnost moderní léčby IBD a na limity účinnosti všech dosud dostupných biologik, vycházející ze současné klinické praxe u dospělých pacientů.

Otázkou optimálního načasování vysazení biologické terapie se ve svém sdělení zabýval prof. Van Assche. Ten upozornil na výsledky dostupných metaanalýz, podle kterých po vysazení biologické léčby až 40 % dospělých pacientů do 1 roku zrelabuje. Značná pozornost byla věnována také rizikům spojeným s léčbou v kontrastu s rizikem vyplývajícím z přetrvávajícího zánětu. Rozhodnutí o setrvání pacienta na kombinované imunosupresi tak není vždy jednoduché. Živou diskuzi pak vyvolala otázka vysazování léčby v době předávání dětského pacienta do péče gastroenterologa pro dospělé. Problematiku compliance nastínila také prof. Marla Dubinsky, která poznamenala, že „pacient nemůže odpovídat na léčbu, kterou neužívá“.

Hodně diskutované bylo také téma velmi časných forem IBD (VEO IBD – very early onset IBD). Dr. Eileen Crowley z Toronta prezentovala výsledky excelentní práce zaměřené na určení prevalence monogenních forem IBD. Kanadští kolegové provedli celoexomovou sekvenaci u více než 1 000 jedinců, jednalo se tak o dosud největší vyšetřenou dětskou kohortu pacientů. Autorům se podařilo prokázat velmi rozmanité fenotypové spektrum spojené s monogenním onemocněním. Většina dětí s kauzálními mutacemi VEO IBD byla diagnostikována ve skupině dětí do 1 roku věku, nicméně byl zaznamenán i významný počet starších dětí. Přesnější určení genotypovo-fenotypových vlastností by mohlo vést k dřívějšímu rozpoznání nemoci, které pak ovlivní také nové terapeutické přístupy v této populaci dětských pacientů s IBD.

Slizniční hojení (SH) se v posledních letech stalo jedním z hlavních terapeutických cílů v léčbě Crohnovy nemoci (CD – Crohn’s disease). Nicméně časté provádění kontrolních endoskopických výkonů za účelem hodnocení SH není pro dětské pacienty optimálním řešením. Mezinárodní skupina dětských gastroenterologů pod vedením prof. Dana Turnera proto vyvinula neinvazivní index, který by šlo použít jak v klinických studiích, tak i v běžné klinické praxi. Jak ve své prezentaci uvedl prof. Turner, „MINI index“ dokáže za pomoci klinických a laboratorních parametrů (počet a charakter stolic, hodnoty fekálního kalprotektinu, C reaktivního proteinu a sedimentace) predikovat SH. Senzitivita tohoto indexu (při hodnotě cut-off < 8) je 91 %, specificita pak 68 %, pozitivní prediktivní hodnota 84 % a negativní prediktivní hodnota 80 %. Jeho zavedení do praxe by tak mohlo být pro dětské pacienty s ileokolickou formou CD nepochybně velkým přínosem.

Neméně zajímavá byla i závěrečná přednáška prof. Turnera věnovaná současnému stavu poznání v oblasti léčby dětských pacientů s IBD. Zabýval se mimo jiné i otázkou, ve kterém časovém bodě měřit odpověď na terapii u jednotlivých léčebných modalit. Upozornil na častou chybu, kdy se příliš dlouho vyčkává na efekt léčby a zbytečně váhá se zahájením jiné potenciálně efektivní terapie.

Program letošního sympozia byl nabitý zajímavými informacemi, které nepochybně ovlivní i dosavadní klinickou praxi všech zúčastněných. Příští sympozium se bude konat v roce 2019 v Budapešti.

MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.

Pediatrická klinika II. LF UK a

FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

katarina.mitrova@gmail.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×