Hepatologie


Autoři: R. Brůha
Působiště autorů: IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(2): 98
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

po roce se Vám opět dostává do rukou číslo našeho časopisu věnované hepatologii. Jarní vydání Gastroenterologie a hepatologie lze i letos považovat za tradiční pozvánku na Májové hepatologické dny, které se letos konají ve dnech 10.– 12. května v Olomouci (https:/ / www.congres sprague.cz/ kongresy/ mhd2017.html). Poprvé od rozdělení České a Slovenské republiky se „Májové dny“ konají jinde než v Karlových Varech (původně se konaly střídavě u nás a na Slovensku). Důvodem je skutečnost, že Karlovy Vary jsou Asociací inovativního farmaceutického průmyslu považovány v termínu konání Májových hepatologických dnů za korupční prostředí, a na kongresu by tak nebyla možná účast většiny farmaceutických fi rem. Okolnosti nás tedy donutily po 45 letech založit jinou tradici – v pořádání Májových hepatologických dnů v ČR se budou střídat místa, která spolehlivě zabrání korupci ve zdravotnictví. V aktuálním čísle Gastroenterologie a hepatologie jsou celkem tři články věnovány doporučeným postupům v dia gnostice a léčbě různých jaterních chorob. Vůbec poprvé vypracovala Česká hepatologická společnost doporučený postup pro dia gnostiku a léčbu akutních porfyrií [1]. Jedná se o velmi vzácná onemocnění, jejichž včasná dia gnóza a léčba může výrazně ovlivnit život postižených osob. V textu doporučeného postupu jsou zmíněny základní příznaky a klinické situace, kdy je třeba na ně kte rou z forem akutních porfyrií pomyslet.

Dalším doporučeným postupem je aktualizovaný a rozšířený text týkající se krvácení do gastrointestinálního traktu při portální hypertenzi. Aktualizace se ujali T. Fejfar et al [2]. Text dokládá, jak aplikace doporučených postupů do běžné praxe znamenala zásadní zlepšení osudu pa cientů s krvácením z jícnových varixů. Jak léčba akutního krvácení, tak preventivní opatření snižující riziko krvácení jsou dnes velmi dobře propracovány a jen ve výjimečných (a dobře odůvodněných) případech bychom se od doporučených postupů měli odchýlit.

Moderní hepatologii si nelze představit bez problematiky chronické HCV infekce. Vývoj léčebných možností této choroby si vyžádal aktualizaci (či spíše kompletní přepracování) doporučených postupů [3]. Výsledný text je společným dokumentem České hepatologické společnosti i Společnosti infekčního lékařství a je jasným návodem, jak v dnešní době postupovat v léčbě této chronické jaterní choroby. Tématu chronické HCV infekce se věnuje i článek J. Šperla et al [4], který je dokladem toho, jak moderní protivirová léčba mění pohled na dříve téměř neřešitelné situace (tj. léčba lymfoproliferativních onemocnění asociovaných s HCV infekcí).

Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné chvíle strávené při čtení jarního čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie a doufám, že se alespoň s ně kterými z Vás brzo setkáme na tradičních Májových hepatologických dnech, netradičně v Olomouci.


prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

bruha@cesnet.cz


Zdroje

1. Brůha R, Vítek L, Šperl J et al. Doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu akutních porfyrií. Gastroent Hepatol 2017; 71 (2): 101–104. doi: 10.14735/amgh2017101.

2. Fejfar T, Vaňásek T, Brůha R et al. Léčba krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – aktualizace doporučených postupů ČHS ČLS JEP. Gastroent Hepatol 2017; 71 (2): 105–116. doi: 10.14735/amgh2017105.

3. Urbánek P, Husa P, Šperl J et al. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C. Gastroent Hepatol 2017; 71 (2): 117–136. doi: 10.14735/amgh2017117.

4. Šperl J, Fraňková S, Sticová E et al. Přímo působící antivirotika v léčbě HCV asociovaných maligních lymfomů. Gastroent Hepatol 2017; 71 (2): 138–144. doi: 10.14735/amgh2017138.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se