Střední generace gastroenterologů a hepatologů


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 309-310
Kategorie: 70 let České gastroenterologické společnosti

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.


Narodil se 10. června 1952 v Praze. Po promoci pracoval na interních klinikách a odděleních, pod vedením prof. Friče získal endoskopické základy. Od roku 1987 byl členem I. interní kliniky prof. Kordače a později prof. Klenera. Nyní je přednostou Kliniky hepatogastroenterologie v pražském IKEM. Zabývá se především pankreatologií, endoskopií, kolorektálním karcinomem a problematikou transplantace jater. Pobýval na pracovištích v Mnichově, Tel-Avivu, New Yorku a dalších. Aktivně se věnuje odborné publikační činnosti, je hlavním autorem a spoluautorem přibližně 350 odborných sdělení v domácích a 150 v zahraničních publikacích. Jako hepatolog a gastroenterolog je členem řady českých i mezinárodních odborných společností. Po dvě období byl předsedou České gastroenterologické společnosti, byl členem výboru ESGE a UEG a řady dalších mezinárodních institucí. Podílel se na organizaci mnoha mezinárodních akcí včetně prezidentství Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) v roce 2004. Pravidelně prezentuje na mezinárodních akcích nejvyšší kategorie, jako jsou Evropský gastroenterologický kongres a Americký gastroenterologický kongres (DDW); je držitelem cen za nejhodnotnější gastroenterologické publikace a řady mezinárodních ocenění.

Česká gastroenterologie po roce 1989 – osobní pohled

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 312–314

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.


Narodil se 28. listopadu 1953 v Litoměřicích. Absolvoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, složil atestaci z interní medicíny I. a II. stupně a z gastroenterologie. Habilitoval v roce 2003 a v roce 2008 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Působil nejprve v nemocnici v Ústí nad Labem, později v pražské Všeobecné fakultní nemocnici a od roku 1997 zastával post přednosty 2. interního oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V současné době působí jako ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze, je přednostou Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Je předsedou výboru Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Profesor Zavoral je autorem 150 publikací v tuzemských a zahraničních časopisech. Z toho 59 publikací v časopisech s IF. Dosáhl Hirschův index 13 (1 084 citačních ohlasů dle Web of Science). V současné době je předsedou Komise pro screening kolorektálního karcinomu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je garantem specializačního vzdělávání na 1. LF UK v Praze pro obor gastroenterologie.

Spolupráce Společnosti pro gastrointestinální onkologii s Českou gastroenterologickou společností

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 315

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA


Narodil se 1. ledna 1954 v Hradci Králové. Absolvoval LF UK v Hradci Králové (1979). Habilitoval v roce 1995, v roce 2002 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy pro obor vnitřní nemoci. Prof. Bureš je čestným členem České gastroenterologické společnosti (člen výboru ČGS: 1998–2012), čestným členem Slovenské gastroenterologické společnosti (2007) a fellow Americké gastroenterologické společnosti (AGAF; 2007). V roce 2014 byl zvolen členem České lékařské akademie (FCMA). Prof. Bureš publikoval více než 400 prací v tuzemských a zahraničních odborných recenzovaných časopisech, z toho 95 publikací je uveřejněno v časopisech s impaktovým faktorem. Dosáhl Hirschův index 18 (v současnosti 2 596 citačních ohlasů podle Web of Science). V letech 2003–2009 byl prof. Bureš vedoucím redaktorem časopisu Folia Gastroenterologica et Hepatologica. Je autorem a spoluautorem deseti monografií a hlavním autorem dvou vydání učebnice vnitřního lékařství (2003 a 2014). V současné době je prof. Bureš vedoucím Katedry interních oborů LF UK a zástupcem přednostky II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové pro výzkum.

Význam hradecké školy pro českou gastroenterologii

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 316–320

doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.


Narodil se 5. července 1959 v Ružomberku. Roku 1984 dokončil studium všeobecného lékařství na LF UK v Bratislavě. V roce 1987 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a pracoval jako lékař na interním oddělení a endoskopii. V roce 1991 se začal specializovat v oboru gastroenterologie. V letech 19921996  byl zaměstnán při III. interní klinice LF UK v Bratislavě, roku 1997 ukončil doktorské studium oboru interní medicíny a získal titul PhD., habilitoval se roku 2006. V letech 1994 a 2006 získal Ceny odborné společnosti SLS za nejlepší publikaci roku a v roce 1998 certikáty o způsobilosti vykonávat vyšetřovací metodu. Absolvoval několik zahraničních postgraduálních kurzů a studijních pobytů (Holandsko, Německo, JAR). Nyní provozuje soukromou gastroenterologickou praxi(Poliklinika Mýtna, Bratislava). Je prezidentem Slovenské gastroenterologické společnosti, hlavním autorem a spoluautorem osmi knižních publikací z celkového počtu 89 prací.

Vývoj a premeny česko-slovenskej gastroenterológie po roku 2000.

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 321


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Vzťahy

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se