Starší generace gastroenterologů a hepatologů


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 295-296
Kategorie: 70 let České gastroenterologické společnosti

doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc.


Narodil se 3. února 1929 v Praze. Studia na Fakultě všeobecného lékařství v Praze ukončil v roce 1953. V letech 1957–1961 působil na interní klinice FN Pod Petřínem vedené prof. Jedličkou a v období 1964–1966 pracoval na interním oddělení nemocnice Na Františku, složil atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. V následujícím období dvaceti let (1966–1986) byl členem gastroenterologicky orientovaného interního oddělení Fakultní polikliniky při Všeobecné nemocnici v Praze, vedené prof. Herfortem a později prof. Fričem. Byl aktivním členem skupiny, která zavedla fibrogastroskopii, koloskopii a ERCP v Československu, vyškolil celou řadu mladších gastroenterologů z ČR i ze zahraničí v různých endoskopických metodách. V letech 1987–1997 byl vedoucím gastroenterologického oddělení IV. interní kliniky. Jeho vědecké práce jsou převážně zaměřeny na endoskopii trávicí trubice, žlučových cest a vývody pankreatu. Působil řadu let jako funkcionář České gastroenterologické společnosti: byl jejím vědeckým sekretářem, místopředsedou i předsedou (1994–1998). Na mezinárodním poli dosáhl všeobecného uznání a respektu, které se projevilo dlouholetým členstvím ve výboru evropské endoskopické společnosti (ESGE) a členstvím v redakčních radách časopisů Endoscopy a americké Gastrointestinal Endoscopy. Zasloužil se o to, že 14. UEGW kongres se v roce 2004 konal v Praze.

Vývoj a proměny české gastroenterologie a gastroenterologické společnosti v 70leté historii

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 297–298

prof. MUDr. Antonín Vavrečka, CSc.


Narodil se 5. září 1938 v Jakubčovicích, okres Opava. Promoval v roce 1962 na LF Palackého univerzity v Olomouci. Roku 1968 vykonal atestaci z vnitřního lékařství II. stupně a stal se zástupcem primáře interního oddělení nemocnice v Dunajské Stredě. V roce 1975 byl jmenován vedoucím pracoviště gastrointestinální endoskopie na III. interní klinice LF Univerzity Komenského v Bratislavě, kde začal rozvíjet endoskopické vyšetřovací metodiky trávicího traktu. V roce 1977 atestoval z oboru gastroenterologie. Kromě lékařské praxe se podílel také na vědecké činnosti a roku 1982 získal titul kandidáta věd. V roce 1978 začal vykonávat ERCP na III. interní klinice v Bratislavě a v roce 1982 vykonal první endoskopickou papilosfinkterotomii v Československu. V roce 1992 založil Gastroenterologickou interní kliniku v nemocnici sv. Kříže v Podunajských Biskupicích, která byla v roce 1997 přestěhovaná do Nemocnice svatého Cyrila a Metoda v Bratislavě; zde působil v pozici přednosty kliniky. V roce 1998 byl jmenován profesorem oboru vnitřního lékařství, vykonával funkci hlavního odborníka MZ SR pro gastroenterologii.Byl dlouholetým předsedou Slovenské gastroenterologické společnosti (1990–2002) a předsedou Československé gastroenterologické společnosti (1991–1992). Jeho celoživotní práce byla oceněna mnohými vyznamenáními (Cena odborné společnosti za nejlepší publikaci v letech 1984 a 1994 aj.). Je autorem 251 domácích a 54 zahraničních publikací.

Niektoré postrehy z histórie slovenskej gastroenterológie 1945–2002

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 299–302

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.


Narodil se 6. prosince 1941 v Hradci Králové. Promoval v roce 1966 na LF UK v Hradci Králové. Po atestaci z vnitřního lékařství I. a II. stupně (1969 a 1981) a z gastroenterologie (1973) a působil na I. interní klinice v Hradci Králové, kde se také v roce 1988 habilitoval. V roce 1990 odešel do Brna, kde vybudoval moderně koncipovanou III. interní kliniku hepatogastroenterologickou, kterou až do roku 2008 vedl. Roku 1992 byl jmenován profesorem. V letech 1992–1999 byl proděkanem LF MU Brno pro vědu a výzkum. Od roku 1969 se nepřetržitě věnuje výuce posluchačů lékařské fakulty.

Členství v odborných společnostech: Česká internistická společnost, Česká onkologická společnost; Čestný člen Slovenské, Maďarské, Polské a České gastroenterologické společnosti, České společnosti pro využití laseru v medicíně, České hepatologické společnosti ČLS JEP. Za svůj přínos získal již několik ocenění, je autorem více než 500 publikací. Je zakladatelem pankreatologické sekce. V letech 2002–2010 byl opakovaně zvolen předsedou České gastroenterologické společnosti. Na mezinárodní úrovni se řadu let těší významnému respektu a prestiži, což se projevilo zejména zvolením do funkce prezidenta Evropského pankreatologického klubu (EPC) v letech 2012–2013, prezidenta Evropské asociace pro gastroenterologii, endoskopii a výživu (EAGEN) v letech 2008–2012, kde se věnuje postgraduálnímu vzdělávání mladých gastroenterologů do 35 let a členstvími v redakčních radách několika mezinárodních periodik. V současné době působí v Akademickém gastroenterologickém centru LF OU v Ostravě.

Vývoj a proměny české gastroenterologie – 90. léta minulého století

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 303

MUDr. Marián Kaščák, PhD.


Narodil se 25. července 1943 v Prešově. Promoval v roce 1967 na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. V letech 1990–2004 byl primářem oddělení NsP v Trenčíně. Po zanechání plné klinické praxe přijal nabídku stát se statutárním zástupcem ředitele při Ústavu zdravotnictví a ošetřovatelství na Trenčínské univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně. Od roku 2006, kdy byl Ústav akreditovaný na Fakultu zdravotnictví, působí jako odborný asistent a vedoucí Katedry klinických, teoretických a speciálních disciplín. Atestoval z vnitřního lékařství (I. a II. stupeň), gastroenterologie a hepatologie. Vědecký titul PhD. získal roku 2010 na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Přednášel na celostátních a mezinárodních odborných akcích (Moskva, Madrid, Krakov aj.). Je autorem dvou a spoluautorem šesti monografií, publikoval 59 prací, z toho 22 zahraničních. Je rovněž členem výboru Slovenské hepatologické společnosti. V letech 2003 a 2011 získal zlatou medaili Slovenské lékařské společnosti. V současné době pracuje v klinické praxi jako gastroenterolog v NsP Partizánské, hepatolog ve FN a v Gastroenterologickém a hepatologickém centru v Nitře, jako lékař pro akutní gastrointestinální stavy ve FN Trenčín, vykonává funkci konziliáře v hospici v Hospici Milosrdných sester v Trenčíně a pokračuje v přednáškové a publikační činnosti, zejména v oboru vnitřního lékařství.

Vzťahy

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 304–306


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Vzťahy

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×