Biologická léčba IBD 2011


Autoři: M. Lukášihash2 1,2 1,3
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a 1. LF UK v Praze 1;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze 2;  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(5): 301
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Dne 9. září 2011 se uskutečnil čtvrtý ročník monotematického sympozia zaměřeného na biologickou léčbu Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. Akce se již tradičně konala v Praze v paláci Lighthouse a odborně byla organizována pracovní skupinou pro IBD ve spolupráci s Klinickým a výzkumným centrem pro střevní záněty, ISCARE a 1. LF UK v Praze. O bezchybný průběh akce se postarala firma Congressprague.

Letošní ročník byl uspořádán podobně, jako tomu bylo v minulých letech. Jádro programu spočívalo v komunikaci s předním světovým expertem na střevní záněty, který akci otevřel svou „State of the art lecture“. Na ni navazovaly rozbory kazuistických sdělení komplikovaných IBD pacientů. Polovina případů byla auditoriu prezentována v podobě živých endoskopických přenosů, zbylé případy byly připraveny kolegy z jiných pracovišť a prezentovány jako samotné kazuistiky. Je třeba zdůraznit, že se vždy jednalo o případy nevyřešené, u kterých bylo nutno rozhodnout o dalším terapeutickém a (nebo) diagnostickém postupu. Tradičními účastníky těchto sympozií jsou naši přední chirurgové. V letošním ročníku přijali účast v panelu MUDr. Richard Sequens, Ph.D., a MUDr. Zuzana Šerclová. V oblasti chirurgické léčby střevních zánětů představují oba naši absolutní špičku, což potvrdili svými glosami a komentáři k prezentovaným případům. Spolu se zahraničním hostem byli nepochybně ozdobou celé akce, které se spolu s asi 60 českými gastroenterology zúčastilo také 25 odborníků ze Slovenska.

Hlavním hostem a spíkrem sympozia byl jeden z nejzkušenějších světových odborníků na střevní záněty prof. Geert D´Haens, jenž je v současné době přednostou IBD kliniky amsterdamského Academic Medical Centre (AMC). Původem Belgičan, žák prof. Paula Rutgeertse z věhlasné Katolické univerzity v Lovani (Leuven) a později též spolupracovník prof. Hanauera z Chicaga, vstoupil na světovou IBD scénu již velmi mlád a od té doby se stal autorem mnoha originálních publikací v renomovaných časopisech. Věnuje se v nich především imunosupresivní a biologické léčbě IBD. Mezi jeho nejznámější práce patří koncept terapie Crohnovy nemoci označovaný jako „top-down“. Profesor D´Haens je navíc znám jako spoluzakladatel Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO). Byl jejím prvním sekretářem a bez nadsázky lze říci, že jeho podíl na vzniku a rozmachu této organizace byl zcela klíčový.

Ve svém sdělení prof. D´Haens zdůraznil, že biologická léčba se stala základem léčby pro 15–30 % nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Dlouhodobou efektivitu biologické léčby zásadním způsobem ovlivňuje správný výběr pacientů. K minimalizaci rizika vedlejších a nežádoucích účinků biologické léčby je nesmírně důležitá pečlivá příprava všech nemocných před zahájením terapie spočívající nejen ve screeningu latentní tuberkulózy, ale také v očkovacích schématech (hepatitida B, chřipka, varicella, pneumokok apod). Týmová spolupráce a především pečlivé monitorování po celou dobu podávání biologické léčby považuje Geert D´Haens za naprosto nezbytné. V holandských centrech je standardem současné používání biologik a thiopurinů; kombinace těchto dvou druhů léčiv je mnohem efektivnější než monoterapie. U nemocných, kteří dosáhli dlouhodobé remise, je na místě zvážit vysazení léčby.

Po skončení přednášky měli účastníci sympozia možnost diskutovat s prof. D´Haensem a přítomnými chirurgy další postupy a léčbu celkem u jedenácti nemocných s IBD. Závěr sympozia obstaraly rovněž tradiční krátké kazuistiky s kvízem o ceny. Jsme přesvědčeni, že i letošní sympozium Biologická terapie IBD splnilo svůj účel; obohatilo účastníky o nové teoretické znalosti a současně i umožnilo stanovit další léčebný postup u vesměs velmi komplikovaných pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a 1. LF UK v Praze

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

milan.lukas@email.cz

Vážení čtenáři, doplňující obrázky ke článku najdete na webových stránkách časopisu www.csgh.info.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×