Společnost gastrointestinální onkologie vás zve na I. národní kongres o kolorektálním karcinomu


Autoři: M. Zavoral
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(5): 244-245
Kategorie: Editorial

Onkologická problematika představuje ve většině ambulantních i nemocničních gastroenterologických pracovišť významný podíl na každodenní agendě. Našim pacientům diagnostikujeme zhoubné novotvary, odesíláme je k další léčbě na chirurgická a onkologická pracoviště, dispenzarizujeme je a u vybraných typů onemocnění nabízíme screeningová vyšetření a vyšetření rizikových skupin. Tato multioborová péče se začíná na podnět státní správy i odborných společností organizovat, vznikají specializované kliniky a komplexní onkologická centra poskytující nejmodernější a většinou velmi nákladnou léčbu. Přesto však ve vzdělávacím curriculu gastroenterologa doposud chybí hlubší přesah do onkochirurgie, diagnostická a terapeutická doporučení vznikají spíše nahodile a poskytovaná péče má v různých zařízeních velmi nehomogenní úroveň.

Vznik společnosti gastrointestinální onkologie byl motivován právě těmito důvody, které se zdaleka netýkají jen ČR. Většina evropských zemí, některé dříve, některé později, pocítila nutnost vzniku odborných společností, které by na základě multioborového přístupu zhodnotily gastroonkologickou problematiku a systém péče. Gastrointestinální onkologie je skutečně multioborovou disciplínou – dotýká se klinických onkologů, gastroenterologů, endoskopistů, onkogastrochirurgů, radiologů, genetiků, molekulárních biologů, biochemiků, patologů a specialistů na paliativní medicínu a léčbu bolesti.

V roce 2008 byla založena Evropská společnost digestivní onkologie – European Society of Digestive Oncology (ESDO). V současné době je členem této evropské odborné společnosti, uznané Evropskou gastroenterologickou federací UEGF, již řada evropských států. Od prosince 2010 mezi ně patří i ČR a její Společnost pro gastrointestinální onkologii J. E. Purkyně – SGO, jejíž ustavující shromáždění proběhlo dne 14. ledna 2011 v pražské ÚVN.

Krédem SGO je zlepšení péče o naše onkologické pacienty, a to na podkladě screeningových programů, genetického poradenství či informačních služeb pro odbornou i laickou veřejnost. Společnost chce být garantem tvorby doporučených postupů diagnostiky a léčby pro jednotlivé orgánové lokalizace a typu gastrointestinálních tumorů a chce je pravidelně aktualizovat na základě medicíny založené na důkazech, podílet se na výzkumu a vzdělávání v oboru. Počítá se se vznikem odborných skupin, které by odpovídaly za jednotlivé tematické okruhy a v jejichž čele by stáli respektovaní odborníci. Zde budou vznikat standardy, doporučení pro řešení problémových situací a bude zde objektivně hodnocen přínos nových technologií a výstupů výzkumů.

Společnost se podílí na zajištění programových částí národních i lokálních kongresů a jako první počin celorepublikového významu zorganizovala ve spolupráci s odbornými společnostmi pro gastroenterologii, chirurgii, onkologii a radiologii ve dnech 9.–10. prosince v Praze I. národní kongres o kolorektálním karcinomu. Program pokrývá problematiku nádorů kolorekta vyčerpávajícím způsobem a k přednesení state of the art přednášek v rámci postgraduálního kurzu a specializovaných sympozií byli pozváni přední domácí i zahraniční specialisté z pracovišť základního výzkumu i špičkových klinik.

Kolorektální karcinom je z dobře známých důvodů prvním tématem pro samostatný gastroonkologický kongres, ale ani ostatní orgánové lokalizace by neměly být upozaděny. Velkého pokroku bylo dosaženo v časné diagnostice karcinomu jícnu a žaludku, naopak v oblasti pankreatobilární onkologie trvá neuspokojivá situace a nedaří se zvyšovat podíl časně zachycených lézí.

Gastrointestinální onkologie se stává významnou součástí naší praxe a měli bychom prokázat i vůli po kontinuálním vzdělávání v tomto rozvíjejícím se oboru. Vzdělávací akce zaměřené na různé aspekty jednoho onemocnění jsou pro toto ideální příležitostí.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

U Vojenské nemocnice 1200169 02 Praha 6

miroslav.zavoral@uvn.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se