K životnímu jubileu prof. RNDr. Karla Waissera, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 40-41
Kategorie: Zprávy

Dne 14. února oslaví prof. Karel Waisser, významná vědecká a pedagogická osobnost katedry anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, svoje životní jubileum – 75 let.

jp_34305_f_1
jp_34305_f_1

Prof. Waisser vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde zahájil svoji vědeckou dráhu. Na Farmaceutickou fakultu nastoupil v roce 1972 již jako uznávaný vědecký pracovník se zkušenostmi, kterých nabyl při dvouletém pobytu na kanadských univerzitách, avšak v důsledku svého protirežimního postoje pouze na pozici vědeckého pracovníka. Na katedře anorganické a organické katedře zakládá oddělení fyzikálně-chemických metod, laboratoř IČ spektroskopie a velký podíl má na vybudování NMR laboratoře. Docentem z oboru organické chemie byl jmenován teprve v květnu 1988, kdy měl již na svém kontě 70 publikací. Svoji pedagogickou a vědeckou dráhu mohl plně rozvinout až po roce 1989. V roce 1992 obhájil dizertaci doktora farmaceutických věd a v roce 1993 byl jmenován profesorem organické chemie. V letech 1990–2002 byl vedoucím katedry anorganické a organické chemie. Proděkanem pro vědeckou činnost byl pověřen v letech 1994 až 1997, od listopadu 1989 až do roku 2009 byl členem vědecké rady Farmaceutické fakulty. Za své odborné a pedagogické zásluhy byl v roce 2008 rektorem UK jmenován emeritním profesorem.

Prof. Waisser celý svůj život věnuje vědě s nesmírným nasazením a entuziasmem. Jeho odborná specializace je organická a bioorganická chemie (otázky vztahu mezi strukturou a účinkem organických sloučenin, fyzikální organická chemie, QSAR, antimykobakteriální sloučeniny). Je zakladatelem postgraduálního studia bioorganická chemie, dlouholetým předsedou této oborové rady a školitelem mnoha doktorandů. Významně se podílel i na výchově studentů pregra­duálního studia. Vždy byl obklopen skupinou nadšených studentů – volontérů a diplomantů. Mnozí z těchto studentů se stali spoluautory jeho publikací, mnohým z nich vštípil trvalý zájem o vědeckou práci. Publikační činnost pana profesora je velmi rozsáhlá, je autorem stovek publikací v zahraničních i domácích časopisech. Je stále aktivním účastníkem vědeckých sympozií a konferencí. Nelze opomenout ani jeho pedagogickou aktivitu. Sepsal desítky učebních textů, jež vyšly v několika vydáních. Myslím si, že většina jeho žáků na něj vzpomíná jako na vysoce odborného a náročného učitele, avšak spravedlivého. Do své vý­uky dokázal vnášet humor a vtip. Totéž uplatňoval i při neformálních zasedáních katedry. Jeho vtipné chemické veršování, hra na kytaru a zpěv zanechává nesmazatelné vzpomínky na jeho působení na katedře.

Prof. Waisser je čestným členem České společnosti chemické a Slovenské farmaceutické společnosti, od vědeckých společností a univerzit obdržel řadu ocenění a medailí.

I přes svůj pokročilý věk je prof. Waisser stále vědecky a publikačně aktivním členem katedry a stále pravidelně dochází do své pracovny.

Milý Karle, do dalších let Ti přeji jménem svým i všech kolegů katedry anorganické a organické chemie mnoho zdraví, radosti ze života, plno energie a spokojenosti v kruhu svých blízkých.

V. Klimešová


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se