60 let časopisu Česká a slovenská farmacie


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 3
Kategorie: Úvodník

Vstupem do roku 2011 zahájil náš farmaceutický časopis, odborné periodikum České farmaceutické společnosti ČLS a Slovenské farmaceutické společnosti jubilejní 60. ročník. Z historického pohledu je počátek novodobé formy časopisu datován do období, kdy po vzniku Společnosti J. Ev. Purkyně v roce 1949, která sdružovala sekce lékařů, byla v roce 1951 zařazena i Farmaceutická sekce. A právě od tohoto roku se datuje i vydávání našeho časopisu. Jeho obsah se opírá o tradici postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských odborníků z oblasti farmacie a příbuzných oborů.

I v tomto roce si toto neimpaktované recenzované periodikum využívané Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při jejím hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů zachová svůj vědecký charakter. Naším cílem je však vydávat časopis, jehož vědecký obsah bude splňovat kritéria pro získání impakt faktoru. Proto preferujeme a postupně přijímáme stále více článků v anglickém jazyce a jsme připraveni uveřejňovat v širší míře i rukopisy ze zahraničí. Za tímto účelem jsou v každém čísle Pokyny pro autory v české i anglické verzi. V nich naleznou zájemci informace o podmínkách pro publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, požadavky na rukopisy, jejich úpravu a zasílání redakci.

Obsah časopisu bude i v tomto roce zaměřen na zveřejňování nejnovějších vědeckých poznatků ve farmacii a příbuzných oborech formou původních prací, případně krátkých sdělení, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Publikované přehledy a odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie slouží k získávání nových informací pro kontinuální i specializační vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Kromě výše uvedených rubrik zveřejňuje časopis odborné články z historie farmacie a informace o činnosti našich i zahraničních farmaceutických společností, různé zprávy a recenze knih i jiných odborných publikací. Náš časopis nabízí i možnost zveřejňovat stručné souhrny přednášek z odborných akcí. Jejich rozsah a úpravu je nutné dohodnout s redakcí v dostatečném předstihu. Rozsah časopisu je limitován ročně 6 čísly s 52 stranami formátu A4.

Vzhledem kutnosti zachovat alespoň jeden farmaceutický vědecký časopis a shledem na jeho šedesátiletou tradici, bude časopis Česká a slovenská farmacie vydáván voce 2011 vištěné i elektronické formě. Vbou formách vydává Česká lékařská společnost JEP i ostatní časopisy. Podrobnější informace jsou kispozici na adrese www.cls.cz/casopisy-clsjep a www.prolekare.cz/casopisy. Viskové i digitalizované formě jsou k dispozici vnglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Pro předplatitele tištěné verze časopisu jsou elektronicky přístupné i plné texty článků ihned po jejich vydání, ostatním zájemcům 6 měsíců po uveřejnění. Digitalizací se zvýší i dostupnost odborných informací, citovatelnost autorů a publicita našeho časopisu, potřebná pro přechod kískání impakt faktoru. Kromě zveřejňování víti internet je náš časopis indexován vmbase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus. Věkterých databázích však citace publikací vydávaných Českou lékařskou společností ČLS JEP voslední době nelze nalézt, proto Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP podniká kroky krychlené nápravě.

Abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců a podpořili publikační aktivitu mladých odborníků pregraduálního i postgraduálního studia, redakce se snaží zkracovat lhůtu zveřejňování přijatých příspěvků. K tomu napomáhá především zasílání rukopisů do redakce v tištěné i elektronické verzi, viz Pokyny autorům v každém čísle, kde jsou i další potřebné informace. Jejich dodržování zkracuje dobu mezi přijetím příspěvků do redakce a jejich zveřejněním. Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají. Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů.

Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805, e-mail: spalova@cls.cz, či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme vašem časopisu více inzertních aktivit. Informace o inzerci v našem časopise získají zájemci na adrese http://www.clsjep.cz, nebo v Inzertním oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž). Elektronický kontakt na Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP je na adrese http://www.cls.cz/nts.

Všem členům České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme spokojenost s obsahem jubilejního 60. ročníku našeho časopisu a do roku 2011 zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se