60 let časopisu Česká a slovenská farmacie


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 3
Kategorie: Úvodník

Vstupem do roku 2011 zahájil náš farmaceutický časopis, odborné periodikum České farmaceutické společnosti ČLS a Slovenské farmaceutické společnosti jubilejní 60. ročník. Z historického pohledu je počátek novodobé formy časopisu datován do období, kdy po vzniku Společnosti J. Ev. Purkyně v roce 1949, která sdružovala sekce lékařů, byla v roce 1951 zařazena i Farmaceutická sekce. A právě od tohoto roku se datuje i vydávání našeho časopisu. Jeho obsah se opírá o tradici postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských odborníků z oblasti farmacie a příbuzných oborů.

I v tomto roce si toto neimpaktované recenzované periodikum využívané Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při jejím hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů zachová svůj vědecký charakter. Naším cílem je však vydávat časopis, jehož vědecký obsah bude splňovat kritéria pro získání impakt faktoru. Proto preferujeme a postupně přijímáme stále více článků v anglickém jazyce a jsme připraveni uveřejňovat v širší míře i rukopisy ze zahraničí. Za tímto účelem jsou v každém čísle Pokyny pro autory v české i anglické verzi. V nich naleznou zájemci informace o podmínkách pro publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, požadavky na rukopisy, jejich úpravu a zasílání redakci.

Obsah časopisu bude i v tomto roce zaměřen na zveřejňování nejnovějších vědeckých poznatků ve farmacii a příbuzných oborech formou původních prací, případně krátkých sdělení, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Publikované přehledy a odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie slouží k získávání nových informací pro kontinuální i specializační vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Kromě výše uvedených rubrik zveřejňuje časopis odborné články z historie farmacie a informace o činnosti našich i zahraničních farmaceutických společností, různé zprávy a recenze knih i jiných odborných publikací. Náš časopis nabízí i možnost zveřejňovat stručné souhrny přednášek z odborných akcí. Jejich rozsah a úpravu je nutné dohodnout s redakcí v dostatečném předstihu. Rozsah časopisu je limitován ročně 6 čísly s 52 stranami formátu A4.

Vzhledem kutnosti zachovat alespoň jeden farmaceutický vědecký časopis a shledem na jeho šedesátiletou tradici, bude časopis Česká a slovenská farmacie vydáván voce 2011 vištěné i elektronické formě. Vbou formách vydává Česká lékařská společnost JEP i ostatní časopisy. Podrobnější informace jsou kispozici na adrese www.cls.cz/casopisy-clsjep a www.prolekare.cz/casopisy. Viskové i digitalizované formě jsou k dispozici vnglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Pro předplatitele tištěné verze časopisu jsou elektronicky přístupné i plné texty článků ihned po jejich vydání, ostatním zájemcům 6 měsíců po uveřejnění. Digitalizací se zvýší i dostupnost odborných informací, citovatelnost autorů a publicita našeho časopisu, potřebná pro přechod kískání impakt faktoru. Kromě zveřejňování víti internet je náš časopis indexován vmbase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus. Věkterých databázích však citace publikací vydávaných Českou lékařskou společností ČLS JEP voslední době nelze nalézt, proto Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP podniká kroky krychlené nápravě.

Abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců a podpořili publikační aktivitu mladých odborníků pregraduálního i postgraduálního studia, redakce se snaží zkracovat lhůtu zveřejňování přijatých příspěvků. K tomu napomáhá především zasílání rukopisů do redakce v tištěné i elektronické verzi, viz Pokyny autorům v každém čísle, kde jsou i další potřebné informace. Jejich dodržování zkracuje dobu mezi přijetím příspěvků do redakce a jejich zveřejněním. Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají. Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů.

Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805, e-mail: spalova@cls.cz, či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme vašem časopisu více inzertních aktivit. Informace o inzerci v našem časopise získají zájemci na adrese http://www.clsjep.cz, nebo v Inzertním oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž). Elektronický kontakt na Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP je na adrese http://www.cls.cz/nts.

Všem členům České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme spokojenost s obsahem jubilejního 60. ročníku našeho časopisu a do roku 2011 zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se