Srovnání ledvinné akumulace [DOTA0, 1-Nal3]-oktreotidu značeného vybranými kovovými radionuklidy


Autoři: Z. Nový;  J. Mandíková;  F. Trejtnar;  A. Lázníčková
Působiště autorů: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology and Toxicology, Hradec Králové, Czech Republic
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 208-211
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Radioaktivně značené receptorově specifické peptidy jsou užitečným prostředkem při radiodiagnostice a radioterapii neuroendokrinních tumorů exprimujících somatostatinové receptory. Avšak jejich výrazný záchyt v ledvinách může vést k radiotoxickému poškození ledvinné tkáně. Cílem této studie bylo analyzovat tuto nežádoucí ledvinnou akumulaci u nově vyvinutého somatostatinového analogu [DOTA0, 1-Nal3]-oktreotidu (DOTA-NOC) značeného 177Lu, 111In nebo 90Y. Pro kvantifikaci míry akumulace radiopeptidů bylo vychytávání 177Lu-DOTA-NOC, 111In-DOTA-NOC a 90Y-DOTA-NOC v ledvinách porovnáváno s akumulací vybraných látek, které jsou výrazně koncentrovány v ledvinných buňkách, jako jsou albumin nebo 99mTc-MAG3. Zkoumání probíhalo na buněčné úrovni in vitro s využitím čerstvě izolovaných ledvinných buněk potkana. Získané výsledky neprokázaly významný vliv použitého radionuklidu na vychytávání v potkaních ledvinných buňkách. Zkoumané radiopeptidy vykazovaly nižší míru záchytu než zvolené komparátory. Míra vychytávání studovaných radiopeptidů v ledvinných potkaních buňkách se přesto jeví jako poměrně vysoká. Výsledky experimentů potvrdily, že použitá in vitro metoda může sloužit jako užitečný prostředek při srovnávacích studiích nebo analýze transportních mechanismů radiofarmak.

Klíčová slova:
somatostatinové analogy – radiodiagnostika – radioterapeutika – ledvinná eliminace


Zdroje

1. Signore, A., Annovazzi, A., Chianelli, M et al.: Eur. J. Nucl. Med., 2001; 28, 1555–1565.

2. Weiner, R. E., Thakur, M. L.: Appl. Radiat. Isot., 2002; 57, 749–763.

3. Forrer, F., Valkema, R., Kwekkeboom, D. J. et al.: Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab., 2007; 21, 111–129.

4. Krenning, E. P., Kwekkeboom, D. J., Bakker, W. H. et al.: Eur. J. Nucl. Med., 1993; 20, 716–731.

5. De Jong, M., Breeman, W. A., Bakker, W. H. et al.: Cancer Res., 1998; 58, 437–441.

6. Storch, D., Behe, M., Walter, M. A. et al.: J. Nucl. Med., 2005; 46, 1561–1569.

7. Wild, D., Schmitt, J. S., Ginj, M. et al.: Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2003; 30, 1338–1347.

8. De Jong, M., Valdema, R., Jamar, F. et al.: Semin. Nucl. Med., 2002; 32, 133–140.

9. Boerman, O. C., Wim, J. G., Corstens, F. H. M.: Eur. J. Nucl. Med., 2001; 28, 1447–1449.

10. Cybulla, M., Weiner, S. M., Otte, A.: Eur. J. Nucl. Med., 2001; 28, 1552–1554.

11. De Jong, M., Barone, R., Krenning, E. et al.: J. Nucl. Med., 2005; 46, 1696–1700.

12. Melis, M., Krenning, E. P., Bernard, B. F. et al.: Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2005; 32, 1136–1143.

13. Jones, D. P., Sundby, G. B., Ormstad, K. et al.: Biochem. Pharmacol., 1979; 28, 929–935.

14. Trejtnar, F., Nový, Z., Petřík, M. et al.: Ann. Nucl. Med., 2008; 22, 859–867.

15. Barone, R., Van Der Smissen, P., Devuyst, O. et al.: Kidney Int., 2005; 67, 969–976.

16. Melis, M., Krenning, E. P., Bernard, B. F. et al.: Nucl. Med. Biol., 2007; 34, 633–641.

17. Behr, T. M., Goldenberg, D. M., Becker, W.: Eur. J. Nucl. Med., 1998; 25, 201–212.

18. Duncan, J. R., Behr, T. M., De Nardo, S. J.: J. Nucl. Med., 1997; 38, 829.

19. Maina, T., Nock, B. A., Cordopatis, P., Bernard, B. F. et al.: Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2006; 33, 831–840.

20. Balster, D. A., O’Dorisio, M. S., Summers, M. A. et al.: Am. J. Physiol. Renal Physiol., 2001; 280, F457–F465.

21. Christensen, E. I., Nielsen, R.: Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol., 2007; 158, 1–22.

22. Blaufox, M. D.: J. Nucl. Med., 2004; 45, 86–88.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5-6

2009 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se