AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 250-251

Úvodník

Komárek P.: Časopis Česká a slovenská farmacie při vstupu do roku 2009 3

Přehledy a odborná sdělení

Ambrus T. viz Kolář J.

Bajerová M., Dvořáčková, K., Gajdziok J., Masteiková, R., Rabišková M.: Metody přípravy mikročástic ve farmaceutické technologii 191

Bautzová T. viz Rabišková M.

Ďuricová J., Grundmann M.: Beta-blokátory 60

Dvořáčková K. viz Bajerová M.

Dvořáčková K. viz Rabišková M.

Gajdziok J. viz Bajerová M.

Garaj V. viz Šille J.

Grundmann M. viz Ďuricová J.

Chmelík Z., Závalová V., Suchý P., Kotolová H., Kollár P.: Hypolipidemický účinek obsahových látek amarantu 200

Kollár P. viz Chmelík Z.

Kolář J., Macešková B., Ambrus T.:K pojmům farmaceutická péče, lékárenská péče a správná lékárenská praxe 55

Kotolová H. viz Chmelík Z.

Klejdus B. viz Vacek J.

Kolář J. viz Šubert J.

Macešková B. viz Kolář J.

Masteiková R. viz Bajerová M.

Rabišková M., Bautzová T., Dvořáčková K., Spilková J.:Beneficial effects of rutin, quercitrin and quercetin on inflammatory bowel disease 47

Rabišková M. viz Bajerová M.

Remko M. viz Šille J.

Spilková J. viz Rabišková M.

Suchý P. viz Chmelík Z.

Šille J., Garaj V., Šramko M., Remko M.: Prehľad inhibítorov MMP a TACE hydroxamátového typu a ich terapeutický potenciál 95

Šnóblová M. viz Vacek J.

Šramko M. viz Šille J.

Šubert J., Kolář J.:Standardní receptura pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách II.

Náměty k inovaci a sjednocení receptury dalších přípravků k ošetření kůže 4

Šubert J., Kolář J.: Standardní receptura pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách III

Některé možnosti využití isopropylalkoholu 147

Vacek J., Šnóblová M., Klejdus B.: Stručný úvod do problematiky obsahových látek řas a sinic – důkazy o výskytu fenolických metabolitů 103

Závalová V. viz Chmelík Z.

Původní práce

Andriamainty F. viz Kečkéšová S.

Bartošík T. viz Bartošíková L.

Bartošík T. viz Nečas J.

Bartošíková L., Nečas J., Bartošík T., Pavlík M.: Cardioprotective effect of 2’,3,4’-trihydroxychalcone in preclinical experiment 150

Bartošíková A. viz Muselík J.

Bartošíková L. viz Nečas J.

Bláha L. viz Odráška P.

Csőllei J. viz Kečkéšová S.

Čižmárik J., Lachová M., Lehotay J., Skačáni I.:Štúdium lokálnych anestetík

Časť: 187*Extrakcia 1-metyl-2-piperidínoetylesterov alkoxyfenylkarbámových kyselín z ľudskej plazmy polymérmi s odtlačkami molekúl a porovnanie s klasickou extrakciou tuhou fázou 78

Čižmárik J. viz Kečkéšová S. 

Čižmárik J. viz Meričko D.

Dittrich M. viz Šnejdrová E.

Doležalová L. viz Kozáková Š.

Doležalová L. viz Odráška P.

Dračková M. viz Muselík J.

Dušek J. viz Kašparová M.

Dvořáčková K., Škrabánková G., Rabišková M.:Vliv technologie přípravy na uvolňování theofylinu z pelet s chitosanem 216

Dvořáčková K. viz Gryczová E.

Dvořáčková K. viz Muselík J.

Fráňa P. viz Nečas J.

Garaj V. viz Kečkéšová S.

Goněc R. viz Kozáková Š.

Gorná L. viz Odráška P. 

Gryczová E., Dvořáčková K., Rabišková M.: Evaluation of pellet friability 9

Havránek E. viz Planková A.

Herdová P. viz Vitková Z.

Chalupová Z. viz Muselík J.

Jánošová V., Štroffeková O., Sýkorová M.: Využitie rádionuklidovej röntgenofluorescenčnej analýzy pri stanovení obsahu ťažkých kovov v dextránoch v tuhom a kvapalnom skupenstve 83

Janovská L., Škrabáková G., Vetchý D., Rabišková M.:Pelety s obsahem chitosanu připravené metodou extruze-sferonizace 21

Kašparová M., Siatka T., Dušek J.: Production of isoflavonoids in the Trifolium pratense L. suspension culture 67

Kašparová M. viz Siatka T.

Kaustová J. viz Kečkéšová S.

Kečkéšová S., Sedlárová E., Čižmárik J., Garaj V., Csőllei J., Mokrý P., Andriamainty F., Malík I., Kaustová J.: Antimycobacterial activity of novel derivatives of arylcarbonyloxyaminopropanols 203

Kozáková Š., Pechmann V., Goněc R., Doležalová L., Štumpf J., Rydval J.: Zavedení radiofrekvenční identifikace (RFID) do procesu přípravy a aplikace léčiv 119

Kuta J. viz Odráška P.

Lachová M. viz Čižmárik J.

Lázníčková A. viz Nový Z.

Lehotay J. viz Čižmárik J.

Lehotay J. viz Meričko D.

Lišková S. viz Mužíková J.

Malík I. viz Kečkéšová S.

Mandíková J. viz Nový Z. 

Masteiková R. viz Muselík J.

Meričko D., Lehotay J., Čižmárik J.:HPLC štúdium vplyvu teploty na separáciu niektorých enantiomérov sulfoxidov, stanovenie niektorých enantiomérov sulfoxidov v sére potkana 71

Mikuš P. viz Planková A. 

Mokrý P. viz Kečkéšová S.

Muselík J., Dvořáčková K., Rabišková M.,Bartošíková A., Rosendorfová M., Dračková M., Vorlová L.: Determination of the coating thickness of HPMC hard capsules by near-infrared reflectance spectroscopy 155

Muselík J., Masteiková R., Suchý V., Chalupová Z., Ostrá V.: Stanovení obsahových látek propolisů různého geografického původu 179

Mužíková J., Lišková S.: A study of the properties of compacts from directly compressible fructose 14

Mužíková J., Pavlasová V.: Studies of the properties of tablets from directly compressible isomalt 172

Nečas J., Bartošíková L., Bartošík T., Fráňa P., Pavlík M.: The role of flavonoid osajin in renal ischemia-reperfusion model 160

Nečas J. viz Bartošíková L.

Nový Z., Mandíková J., Trejtnar F., Lázníčková A.:Comparison of renal accumulation of [DOTA, 1-Nal3]-octreotide labelled with selected radiometals 208

Odráška P., Gorná L., Doležalová L., Oravec M., Kuta J., Bláha L.: Monitoring povrchové kontaminace cytotoxickými léčivy v nemocničních lékárnách České republiky 225

Oravec M. viz Odráška P. 

Ostrá V. viz Muselík J.

Pavlík M. viz Nečas J.

Pavlík M. viz Bartošíková L.

Pavlasová V. viz Mužíková J.

Pechmann V. viz Kozáková Š.

Perlík V. viz Bartošíková L.

Planková A., Mikuš P., Havránek E.: Klinická štúdia vzťahu hladiny selénu v plazme k atopickej dermatitíde – porovnanie výsledkov stanovenia metódami galvanostatistickej rozpúšťacej chronopotenciometrie a atómovej absorpčnej spektrometrie 109

Práznovcová L.: Farmakoterapie kardiovaskulárních chorob u populace v České republice 28

Rabišková M. viz Dvořáčková K.

Rabišková M. viz Gryczová E.

Rabišková M. viz Janovská L.

Rabišková M.viz Muselík J.

Rosendorfová M. viz Muselík J.

Rydval J. viz Kozáková Š.

Sedlárová E. viz Kečkéšová S.

Siatka T., Kašparová M.: Effects of combined hormonal deprivation and fungal elicitation on the production of coumarins in cell suspension cultures of Angelica archangelica L. 168

Siatka T. viz Kašparová M.

Skačáni I. viz viz Čižmárik J.

Suchý V. viz Muselík J.

Sýkorová M. viz Jánošová V.

Šimunková V. viz Vitková Z.

Škrabánková G. viz Dvořáčková K. 

Škrabáková G. viz Janovská L.

Šnejdrová E., Dittrich M.: Adhesivity of branched plasticized oligoesters 212

Štroffeková O. viz Jánošová V.

Štumpf J. viz Kozáková Š.

Šubová M. viz Vitková Z. 

Trejtnar F. viz Nový Z.

Vetchý D. viz Janovská L.

Vitková Z., Herdová P., Šubová M., Šimunková V.:Formulácia chlórhexidínu do hydrogélov 116

Vorlová L. viz Muselík J.

Krátké sdělení

Janů M., Vecko M., Masteiková R.: Sledování vybraných jakostních parametrů parenterální výživy AIO – pilotní studie 241

Masteiková R. viz Janů M.

Vecko M. viz Janů M.

Z historie farmacie

Ambrus T.: Příspěvek k dějinám lékáren Milosrdných bratří na území dnešního Slovenska v prvních desetiletích 20. století 237

Drábek P.: Masti ve středověké Evropě 125

Rusek V. viz Vranová V.

Vranová V., Rusek V.: Příspěvek k vývoji reklamy ve farmacii I 230

ERRATUM

Mužíková J., Pavlasová V.: Studies of the properties of tablets from directly compressible isomalt 245

Souhrny přednášek

Pokroky v lékových formách – pracovní den sekce technologie léků České farmaceutocké společnosti ČLS JEP 35

Pracovní den sekce přírodních léčiv české farmaceutické společnosti čls jep

Nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce přírodních látek 138

XXXI. pracovní dny sekce radiofarmacie české společnosti nukleární medicíny čls jep 129

Z činnosti farmaceutických společností

Ze zasedání Rady FEUPS 2008 (Komárek P.) 141

Ze zasedání výboru České farmaceutické společnosti (Komárek P.) 39

Ze zasedání výboru České farmaceutické společnosti (Komárek P.) 88

Ze zasedání výboru České farmaceutické společnosti v období březen – říjen 2009 (Komárek P.) 184

Zprávy

XXV. lékárnické dny (Grodza P.) 247

K životnému jubileu doc. RNDr. Zuzany Vitkovej, PhD. (Čižmárik J.) 246

LABOREXPO 2009 slibuje mnoho zajímavých novinek 87

Na památku prof. RNDr. PhMr. Karla Paláta (Opletalová V., Doležal M., Hartl J.) 186

Ohlédnutí za XVIII. kongresem České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Brně (Machala L.) 3. strana obálky č. 1

Pandemic (H1N1) 2009 199

Významné životní jubileum prof. RNDr. Evy Kvasničkové, CSc. (Dršata J.) 89

Zemřel RNDr. PhMr. Lumír Jindra (red) 186

Životní výročí prof. RNDr. PhMr. Karel Paláta, CSc. (Opletalová V., Doležal M.) 40

XLIX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny (Lisá M.) 178

Nové knihy

Ackermann G. (ed.): Antibiotika und Antimykotika. sv. 8 „Medizinisch-pharmakologisches Kompendium“ (Borovanský A.) 115

Dhein S., Stark G.: Antiarrhythmika und antiarrhythmische Terapie, svazek 20 „Medizinisch-pharmaceutisches Kompendium“ (Čižmárik J.) 41

Kolektiv autorů: Gute Hygiene Praxis. ECV(Malý J.) 90

Kyselovič, J. (editor): Pokroky vo farmácii (Borovanský A.) 41

Müller, B., Schwarzbach, R.: Formelfuchs Pharmazie, Vzorce pro posluchače farmaceutického studia (Malý J.) 41

Wichtel, M., et al.: Teedrogen und Phytopharmaka(Malý J.) 90

Pokyny pro autory

43, 91, 143, 187, 248


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5-6

2009 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se