Životní výročí prof. RNDr. PhMr. Karla Paláta, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 40
Kategorie: Zprávy

Dne 28.ledna 2009 oslavil své 85. narozeniny prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc. – zkušený vysokoškolský pedagog a významný farmaceutický chemik.


Prof. K. Palát se narodil v Třebíči. V rodném městě vystudoval gymnázium a po maturitě v roce 1943 byl poslán na nucené práce do tehdejšího nacistického Německa. V letech 1947 až 1952 studoval farmacii a chemii na Masarykově univerzitě v Brně a univerzitě zůstal věrný i po skončení studia.

Na začátku své kariéry pracoval jako asistent na Ústavu farmaceutické chemie, od roku 1954 pak byl odborným asistentem na Farmaceutické fakultě založené v roce 1952. V roce 1960 obhájil dizertační práci a získal titul kandidáta věd (CSc.).

V letech 1960–1969 existovala v tehdejším Československu jediná farmaceutická fakulta, a to na Komenského univerzitě v Bratislavě. Na této fakultě pracoval prof. K. Palát jako docent na Katedře anorganické a organické chemie. Po založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (1969) nastoupil na tuto nově vzniklou fakultu nejprve jako vedoucí Katedry anorganické a organické chemie, později (1974) se stal vedoucím Katedry farmaceutické chemie. Profesorem farmaceutické chemie byl jmenován v roce 1979.

Po mnoho let zastával prof. K. Palát významné akademické funkce. V letech 1962–1964 byl děkanem Farmaceutické fakulty Komenského Univerzity v Bratislavě. Na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy byl proděkanem pro pedagogické a studijní záležitosti od založení fakulty až do roku 1990, kdy odešel do důchodu.

Díky svým pedagogickým schopnostem a rozsáhlé výzkumné činnosti byl prof. K. Palát vždy respektovanou osobností mezi svými kolegy i studenty. Ve výzkumné činnosti se věnoval především novým antituberkulotikům. Výsledky jeho práce byly publikovány ve více než 60 originálních pracích. Je také spoluautorem několika patentů. Za rozsáhlý přehled věnovaný problematice profarmak obdržel v roce 1988 Cenu České lékařské společnosti.

Přednášky prof. K. Paláta byly vždy poutavé, přehledné a srozumitelné a plně se v nich projevilo jubilantovo didaktické umění. Totéž platí i o učebních textech organické a farmaceutické chemie, na nichž se prof. K. Palát podílel jako editor nebo spoluautor. Opomenut nesmí být ani podíl prof. K. Paláta na třech vydáních kompendia Chemická léčiva, které po dlouhá léta sloužilo jako základní informační zdroj a studijní materiál v oboru farmaceutické chemie jak v pregraduálním, tak postgraduálním vzdělávání farmaceutů.

Bohaté teoretické znalosti i praktické zkušenosti prof. K. Paláta byly (a mnohdy dosud jsou) využívány v expertních a profesních komisích. Po mnoho let byl jubilant aktivním čelem výboru České farmaceutické společnosti a předsedou Sekce syntetických léčiv. Jako expert se podílel na tvorbě chemických názvů pro třetí a čtvrté vydání Československého lékopisu. Byl členem vědeckých rad několika institucí, předsedou komise pro státní zkoušky z farmaceutické chemie a komise pro obhajoby kandidátských a doktorandských dizertací. Jubilant dodnes nepřerušil svoji spolupráci s Katedrou farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracovníci této katedry vysoce oceňují jeho pomoc, radu a neutuchající zájem o pokroky v disciplíně, které zasvětil svůj život.

Díky duševní i fyzické svěžesti může jubilant i ve vysokém věku stále pečovat o svou zahradu, která vždy byla jeho hlavní zálibou.

Jménem bývalých studentů a všech kolegů přejeme prof. K. Palátu pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let.

V. Opletalová, M. Doležal, M. Nobilis (foto)


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se