Časopis Česká a slovenská farmacie při vstupu do roku 2009


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 3
Kategorie: Úvodník

Jako každým rokem, i letos zveřejňuje redakce našeho časopisu v úvodníku 1. čísla přehlednou informaci o jeho obsahu, možnostech a službách poskytovaných čtenářům, předplatitelům i autorům.

Navíc však chceme v tomto úvodníku informovat o aktuální problematice, současném stavu a ekonomické situaci časopisu a nových možnostech, kterých budou moci využívat nejen autoři, ale i čtenáři a předplatitelé tohoto odborného periodika.

Časopis ČSF vstupuje rokem 2009 do 58. ročníku svého vydávání. I v tomto roce si toto neimpaktované recenzované periodikum využívané Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při jejím hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů zachová svůj vědecký charakter. Bude i nadále zaměřen na zveřejňování nejnovějších vědeckých poznatků ve farmacii a příbuzných oborech formou původních prací, případně krátkých sdělení, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Publikované přehledy a odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie slouží k získávání nových informací pro kontinuální i specializační vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Kromě výše uvedených rubrik budou zveřejňovány informace z historie farmacie a činnosti našich i zahraničních farmaceutických společností, různé zprávy a recenze knih i jiných odborných publikací. Náš časopis nabízí i možnost zveřejňovat stručné souhrny přednášek z odborných akcí. Jejich rozsah a úpravu je nutné dohodnout s redakcí v dostatečném předstihu. Rozsah časopisu je limitován ročně 6 čísly s 52 stranami formátu A4.

Rozšířilo se zveřejňování publikací s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, které jsou zpoplatňovány a umožňují udržovat existenci našeho časopisu i v jeho tíživé ekonomické situaci. Velmi pozitivní ohlas má i možnost publikovat v našem časopise tyto články v anglickém jazyce. Absence impakt faktoru snižuje motivaci autorů vědeckých prací využívat časopis k jejich publikaci. Časopis Česká a slovenská farmacie bude v roce 2009 přijímat odborné články s preferencí rukopisů v angličtině, s cílem od roku 2010 vydávat odborné články v anglickém jazyce. Vydávání časopisu ČSF s plným obsahem v anglickém jazyce bude formou pro cíl do několika let získat impakt faktor pro vědecký časopis vydávaný v České republice.

Česká lékařská společnost JEP zavádí digitalizaci svých časopisů. Výbor České farmaceutické společnosti po dohodě se Slovenskou farmaceutickou společností odsouhlasil podmínky elektronické formy časopisu Česká a slovenská farmacie, projekt je zatím ve zkušebním provozu a probíhá i testovací přístup k obsahu časopisu. Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese www.cls.cz/casopisy-clsjep; www.prolekare.cz/casopisy. V tiskové i digitalizované formě budou připraveny v anglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Vzhledem k nutnosti zachovat alespoň jeden vědecký časopis (a s ohledem na jeho tradici) bude vydáván v roce 2009 časopis Česká a slovenská farmacie v tištěné i elektronické formě. Navíc se tak zvýší dostupnost odborných informací, citovatelnost autorů a publicita našeho časopisu, potřebná pro přechod k získání impakt faktoru.

Kromě zveřejňování v síti internet je náš časopis indexován v Embase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica Čechoslovaka, Scopus.

Abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců a podpořili publikační aktivitu mladých odborníků pregraduálního i postgraduálního studia, zkracujeme i v tomto roce lhůtu zveřejňování přijatých příspěvků. K tomu napomáhá především zasílání rukopisů do redakce v tištěné i elektronické verzi (viz. Pokyny autorům v každém čísle a další potřebné informace a požadavky na rukopisy zasílané k jejich zveřejnění, jejichž dodržování zkracuje dobu mezi přijetím příspěvků do redakce a jejich zveřejněním a vede k věcné i finanční ekonomizací vydavatelské činnosti).

Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají.

Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů.

Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky na adrese spalova@cls.cz nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805 či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme v našem časopisu více inzertních aktivit. Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá Inzertní oddělení ČLS JEP, Kováků 5, 150 00 Praha 5, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž). V přechodném období budeme využívat všech možností inzertního oddělení Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP a případně jednat o možnostech komerční odborné firemní prezentace spojené s oblastí farmaceutického výzkumu a praxe.

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme při příležitosti nového roku zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se