Časopis Česká a slovenská farmacie při vstupu do roku 2009


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 3
Kategorie: Úvodník

Jako každým rokem, i letos zveřejňuje redakce našeho časopisu v úvodníku 1. čísla přehlednou informaci o jeho obsahu, možnostech a službách poskytovaných čtenářům, předplatitelům i autorům.

Navíc však chceme v tomto úvodníku informovat o aktuální problematice, současném stavu a ekonomické situaci časopisu a nových možnostech, kterých budou moci využívat nejen autoři, ale i čtenáři a předplatitelé tohoto odborného periodika.

Časopis ČSF vstupuje rokem 2009 do 58. ročníku svého vydávání. I v tomto roce si toto neimpaktované recenzované periodikum využívané Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při jejím hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů zachová svůj vědecký charakter. Bude i nadále zaměřen na zveřejňování nejnovějších vědeckých poznatků ve farmacii a příbuzných oborech formou původních prací, případně krátkých sdělení, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Publikované přehledy a odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie slouží k získávání nových informací pro kontinuální i specializační vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Kromě výše uvedených rubrik budou zveřejňovány informace z historie farmacie a činnosti našich i zahraničních farmaceutických společností, různé zprávy a recenze knih i jiných odborných publikací. Náš časopis nabízí i možnost zveřejňovat stručné souhrny přednášek z odborných akcí. Jejich rozsah a úpravu je nutné dohodnout s redakcí v dostatečném předstihu. Rozsah časopisu je limitován ročně 6 čísly s 52 stranami formátu A4.

Rozšířilo se zveřejňování publikací s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, které jsou zpoplatňovány a umožňují udržovat existenci našeho časopisu i v jeho tíživé ekonomické situaci. Velmi pozitivní ohlas má i možnost publikovat v našem časopise tyto články v anglickém jazyce. Absence impakt faktoru snižuje motivaci autorů vědeckých prací využívat časopis k jejich publikaci. Časopis Česká a slovenská farmacie bude v roce 2009 přijímat odborné články s preferencí rukopisů v angličtině, s cílem od roku 2010 vydávat odborné články v anglickém jazyce. Vydávání časopisu ČSF s plným obsahem v anglickém jazyce bude formou pro cíl do několika let získat impakt faktor pro vědecký časopis vydávaný v České republice.

Česká lékařská společnost JEP zavádí digitalizaci svých časopisů. Výbor České farmaceutické společnosti po dohodě se Slovenskou farmaceutickou společností odsouhlasil podmínky elektronické formy časopisu Česká a slovenská farmacie, projekt je zatím ve zkušebním provozu a probíhá i testovací přístup k obsahu časopisu. Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese www.cls.cz/casopisy-clsjep; www.prolekare.cz/casopisy. V tiskové i digitalizované formě budou připraveny v anglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Vzhledem k nutnosti zachovat alespoň jeden vědecký časopis (a s ohledem na jeho tradici) bude vydáván v roce 2009 časopis Česká a slovenská farmacie v tištěné i elektronické formě. Navíc se tak zvýší dostupnost odborných informací, citovatelnost autorů a publicita našeho časopisu, potřebná pro přechod k získání impakt faktoru.

Kromě zveřejňování v síti internet je náš časopis indexován v Embase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica Čechoslovaka, Scopus.

Abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců a podpořili publikační aktivitu mladých odborníků pregraduálního i postgraduálního studia, zkracujeme i v tomto roce lhůtu zveřejňování přijatých příspěvků. K tomu napomáhá především zasílání rukopisů do redakce v tištěné i elektronické verzi (viz. Pokyny autorům v každém čísle a další potřebné informace a požadavky na rukopisy zasílané k jejich zveřejnění, jejichž dodržování zkracuje dobu mezi přijetím příspěvků do redakce a jejich zveřejněním a vede k věcné i finanční ekonomizací vydavatelské činnosti).

Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají.

Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů.

Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky na adrese spalova@cls.cz nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805 či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme v našem časopisu více inzertních aktivit. Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá Inzertní oddělení ČLS JEP, Kováků 5, 150 00 Praha 5, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž). V přechodném období budeme využívat všech možností inzertního oddělení Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP a případně jednat o možnostech komerční odborné firemní prezentace spojené s oblastí farmaceutického výzkumu a praxe.

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme při příležitosti nového roku zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více