Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 39
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Dne 4. prosince 2008 se konalo v zasedací síni Lékařského domu v Praze čtvrté zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP roku 2008 rozšířeného o předsedy a zástupce odborných sekcí ČFS. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem byly zkontrolovány jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednána aktuální a vyřešená korespondence za poslední období.

Vědecký sekretář informoval přítomné o výši poplatků za členství v ČFS, které pro rok 2009 zůstávají stejné, tj. pracující členové VŠ 200 Kč, SŠ 150 Kč, důchodci 100 Kč a poplatek pro ČLS zůstává rovněž stejný 280Kč/rok.

V rámci zahraničních aktivit bylo konstatováno, že výborem Mezinárodní farmaceutické federace (FIP) nebylo dosud potvrzeno místo konání Světového kongresu FIP v roce 2011, kde je Praha kandidátem. Výbor ČFS schválil účast zástupce sekce nemocničních lékárníků na kongresu Evropské asociace nemocničních lékárníků v březnu 2009 v Barceloně.

Na internetových stránkách ČFS byl v listopadu 2008 vyvěšen Zpravodaj ČFS 1/2008. Zpravodaj 1/2009 bude vydán až během léta 2009, o jeho tištěné, nebo elektronické formě bude rozhodnuto na příští schůzi výboru ČFS.

Výbor ČFS projednával situaci časopisu Česká a slovenská farmacie a po dlouhé diskuzi konstatoval, že hospodaření časopisu za rok 2008 po slibném půl roce bude pravděpodobně opět ve ztrátě, a to i po případném zaplacení příspěvku od Slovenské farmaceutické společnosti. Proto je možným řešením připravit založení nového farmaceutického vědeckého časopisu, který by do budoucna nahradil ČFS a Folia Pharmaceutica. Časopis by měl být v angličtině, s cílem do několika let získat impakt faktor. Důvody k přechodu na nový časopis a potřebné informace s tím související zpracuje pracovní komise a její poradci. Bližší informace jsou k dispozici u vedoucího redaktora. Časopis Česká a slovenská farmacie začne v roce 2009 přijímat odborné články s preferencí rukopisů v anglickém jazyce.

Výbor byl při informační schůzce seznámen s postupem digitalizace časopisu Česká a slovenská farmacie. Vedle tištěné verze je již připravena a uvedena do zkušebního provozu internetová verze časopisu společností MeDitorial a probíhá i testování přístupu k obsahu časopisu.

Projednával se dopis Grémia Majitelů Lékáren předsedovi ČFS ohledně situace s odborností farmaceutů v lékárnách (dříve výdejnách). Po diskuzi bylo rozhodnuto, že předseda ČFS v odpovědi zdůrazní význam celoživotního vzdělávání pro všechny farmaceuty. Výbor ČFS zastává stanovisko o nutnosti přítomnosti specializovaně způsobilého farmaceuta v OOVL (výdejnách).

Účastníci zasedání byli informováni o jednání konaném 3. prosince2008 mezi zástupci MZ ČR, ČLK, fakult a akreditačních komisí. Týkalo se specializačních oborů. Účastníci se sjednotili v názoru, že je třeba zachovat sedm specializačních oborů (praktické lékárenství, nemocniční lékárenství, klinická farmacie, radiofarmaka, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví, farmaceutická technologie, farmaceutická kontrola).

Za účelem uzavření smlouvy se Zdravotními pojišťovnami vydal Výbor CFS za poslední dva měsíce další tři (celkem 22) osvědčení těm pracovištím, která lege-artis připravují cytotoxická léčiva.

Sekce nemocničních lékárníků byla pověřena vypracovat odpověď na dopis MZ z 3. listopadu 2008 o Zařazení zdravotních výkonů farmaceutů (úhrady centralizované přípravy cytotoxických léčiv).

Výbor schválil použití loga ČFS pro podporu bodového ohodnocení v připravovaných návodech pro práci klinických farmaceutů.

V prostorách vstupního vestibulu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové bude umístěna pamětní deska věnovaná lékárníkům padlým za 1. světové války, dílo akademického sochaře Č. Sušky. Výbor ČFS zaštítí celou záležitost smluvně i finančně jako dar Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. V této souvislosti bude informace o možnosti sponzorských darů uveřejněna i v časopise Praktické lékárenství.

Výbor projednal další organizační záležitosti, přijal devět nových členů, kteří se od října 2008 do ČFS přihlásili. Příští schůze výboru ČFS se plánuje na 17. února 2009.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se