NOVÉ KNIHY


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 41-42
Kategorie: Nové knihy

Kyselovič, J. (editor): Pokroky vo farmácii. Sekcia I. Farmakológia a toxikológia, 238 s.; Sekcia II. Farmakognózia, 267 s.; Sekcia III. Farmácia, 379 s. Bratislava, Univerzita Komenského, 2008. Cena I.–III. z.: 890 Sk.

Recenzované trojdielne kompendium je terminálny výsledok projektu, ktorý bol riešený v rámci Európskeho sociálneho fondu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.

V prvom zväzku, ktorý je zameraný na oblasť farmakológie a toxikológie A. Adameová a M. Kuželová analyzujú poškodené srdce a jeho farmakologické ovplyvnenie, J. Klimas sa zaoberá diagnostikou hypertrofie ľavej komory srdca a jej regresie po podaní niektorých antihypertenzív a P. Křenek ilustruje interakcie vápnikového kanála s renín angiotenzín a endotelín-1 systémom.

Druhý zväzok je zameraný na farmakognóziu. V ňom S. Czigle analyzuje najdôležitejšie parametre rodu Philadelphus, L., biochemici M. Obložinský a L. Bezáková, hodnotia výsledky zo štúdia rastlinnej fosfolipázy a J. Tóth informuje o výsledkoch štúdia molekulového modelovania štruktúr a vlastností flavonoidov.

Tretí zväzok je zameraný na výsledky syntézy a analýzy liečiv a liekov obsahuje príspevok K. Bruchatej a S. Sedlákovej orientovaný na prípravu, stereochémiu a aktivitu nových derivátov zo skupiny aryloxyaminopropanolov, V. Garaj a M. Remko komplexne hodnotia inhibítory karboanhydrázy, V. Jánošová a E. Havránek sa zaoberajú aplikáciami rádionuklidovej röntgenofluorescenčnej analýzy na aktuálne vzorky, M. Šramko a M. Remko, popisujú inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, M. Šubová, a Z. Vitková, popisujú formuláciu liekovej formy liečiv s antiflogistickým a lokálno-anestetickým účinkom.

Na základe obsahu formy spracovania možno konštatovať, že vydané dielo je nielen originálne, ale je i obrazom súčasnej úrovne farmaceutických vied na FaF UK v Bratislave.

J. Čižmárik

Dhein S., Stark G.: Antiarrhythmika und antiarrhythmische Terapie, svazek 20 „Medizinisch-pharmaceutisches Kompendium“. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgeselltschaft 2008; 232 s., 34 obr., 16 tab., cena 54 Euro.

Jak naznačuje podtitul „Pathophysiologie, Klinik und Pharmakologie der Herzrhythmusstörungen“, tématem tohoto svazku je problematika poruch srdečního rytmu a jejich terapie.

Jak je tomu u monografií v této řadě obvyklé, ve dvou úvodních kapitolách je stručně pojednáno o anatomii a fyziologii srdce a patofyziologii srdečních poruch.

V rozsáhlé třetí kapitole o farmakologii antiarytmik, která pracovníky terapeutické praxe asi nejvíc zajímá, podávají autoři aktuální informace o používaných léčivech dle mechanismu účinku rozdělených do samostatných podskupin (antagonisté sodíkových kanálů, betablokátory nebo blokátory draslíkových s vápníkových kanálů). V této kapitole zvláště zajímavé jsou monografie o jednotlivých léčivech, které heslovitě informují o mechanismu účinku, indikacích, kinetice a metabolismu, vedlejších projevech a kontraindikacích včetně výčtu přípravků, aplikačních formách a dávkování.

Čtvrtá kapitola klinická podrobně informuje o účinku antiarytmik u jednotlivých typů poruch srdečního rytmu.

Závěr monografie tvoří stručné kapitoly o podávání antiarytmik v těhotenství a dávkování u pacientů s poruchami ledvin. Jednotlivé kapitoly uzavírá literatura.

A. Borovanský

Müller, B., Schwarzbach, R.: Formelfuchs Pharmazie, Vzorce pro posluchače farmaceutického studia. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH 2008; 133 s., 18 obr., 35 tabulek a 61 vzorců, cena 19,90 Euro.

Recenzovaná příručka má kapesní formát, graficky je vzorně upravena a najde uplatnění u všech farmaceutických a chemických pracovníků.

Široký tematický záběr je zde rozdělen do dvou celků. První část má všeobecný charakter se zaměřením na objasnění vztahů z matematiky, fyziky a také na různé chemické oblasti; druhá část je věnována především farmaceutickým problémům. V první kapitole se probírají základní jednotky SI a některé důležité fyzikální veličiny; druhá kapitola ujasňuje význam čísel, výpočtů, procentuální počty a použití logaritmů; třetí část ujasňuje některé důležitější technologické veličiny (hustotu, viskozitu a specifickou otáčivost). Další kapitola je zaměřena na stechiometrické a chemické výpočty. Pátá kapitola má přehled chemických prvků a na ní navazuje část o některých vybraných anorganických léčivech. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na organické sloučeniny, např. na aminokyseliny, vitaminy a sacharidy, jakož i na chemickou nomenklaturu latinskou a podle IUPAC.

Speciální část je orientována na potřeby farmaceutické praxe a její tematika je rozdělena do tří kapitol se třemi doplňky. První kapitola obsahuje různé předpisy a typické výpočty izotonizace, euacidní roztoky, obsahy a ředění lihu, vytěsňovací koeficienty léčiv pro přípravu čípků, energetické hodnoty potravin nebo zkoušení biologických jednotek. Desátá kapitola je značně rozsáhlá, obsahuje zpracování receptury i defektury při každodenní práci v běžné dokumentaci, zpracování lékařských receptů, dále zde jsou popsána správná označování lékárenských stojatek, případně výdej magistraliter léků, jakož i způsoby používané při taxaci. V doplňku je popsán seznam symbolů, které jsou rozděleny na tři typy standardů: R – látky rizikové (celkem 67 druhů) nebo označené S – se standardní bezpečností (67 druhů) a značka E, která uvádí správný postup pro likvidaci léčiv (16 metod).

Příručka svým pojetím i obsahem plní všechny na ni kladené požadavky.

J. Malý


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více