VLIV PLASTIKÁTORŮ TYPU TRIESTERŮGLYCEROLU NA LIBERACI ALBUMINUZ BIODEGRADABILNÍCH POLYMERNÍCHMATRIC


Effect of Plasticizers of the Triester Glycerol Type on the Release of Albumin fromBiodegradable Polymer Matrices

Bovine serum albumin was heterogeneously dispersed in the terpolymer of DL-lactic acid, glycolicacid, and mannitol. The terpolymeric carrier was plasticized by triacetin, tributyrin, or a mixture oftriacetin with tricaprylin.Matrices were prepared by mixing a melt of the carrier with the plasticizerand albumin. Liberation was tested in 1/15 mol.l-1 phosphate buffer pH 7.4 and took place in twostages – the burst and the stage of the continual process. The burst represented 30 % to 90 % ofliberated albumin. The second, continual stage began on day 4 of liberation and within ten daysmaximally 10 % of the total amount of albumin was released. The course of liberation was mostmarkedly influenced by the parameters of the oligoester carrier, its molecular weight, and the degreeof branching. The total extent of albumin liberation was influenced partly by its irreversibleadsorption on the carrier, partly by its polymerization. The extent of adsorption and polymerizationof albumin was increased with the molecular weight of the carrier and decreased with the increasingdegree of its branching. Albumin liberation was positively influenced by the presence of plasticizersin matrices, triacetin being demonstrated as the best one.

Key words:
oligoester matrices – albumin liberation – effect of carriers – effect of triglycerides


Autoři: I. Kladníčková;  T. Klein;  M. Dittrich
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 27-30
Kategorie: Články

Souhrn

Hovězí sérový albumin byl heterogenně dispergován v terpolymeru kyseliny DL-mléčné, kyselinyglykolové a mannitolu.Terpolymerový nosič byl plastifikován triacetinem,tributyrinemanebo směsítriacetinu s trikaprylinem. Matrice byly připraveny mísením taveniny nosiče s plastifikátorema albuminem. Liberace byla testována v 1/15 mol.l-1 fosfátovém pufru pH 7,4 a probíhala ve dvoufázích – burstu a fázi kontinuálního děje. Burst představoval 30 % až 90 % liberovaného albuminu.Druhá, kontinuální fáze započala čtvrtý den liberace a během deseti dnů se uvolnilo maximálně10 % z celkového množství albuminu. Průběh liberace byl nejvýrazněji ovlivněn parametry oligoesterovéhonosiče, jeho molekulovou hmotností a stupněm větvení. Celkový rozsah liberace albuminubyl ovlivněn jednak jeho ireverzibilní adsorpcí na nosič, jednak jeho polymerací. Rozsah adsorpcea polymerace albuminu se zvyšoval s molekulovou hmotností nosiče a snižoval s rostoucím stupněmjeho větvení. Liberace albuminu byla pozitivně ovlivněna přítomností plastifikátorů v matricích,jako nejlepší byl prokázán triacetin.

Klíčová slova:
oligoesterové matrice – liberace albuminu – vliv nosičů – vliv triglyceridů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se