ANALYTICKÉ HODNOCENÍ POTENCIÁLNÍCHNOOTROPIK


Analytical Evaluation of Potential Nootropic Agents

The paper deals with analytical evaluation of newly prepared substances, derivatives of N-(4-alkoxy-phenyl)-2-(2-oxo-azepan-1-yl)-acetamide. The substances are a homological series (methyl- tohexyl-). The purity of the substances was verified by thin-layer adsorption chromatography, and theprincipal physical characteristics – melting point and solubility – were determined. Experimentaldetermination of the partition coefficient, extraction of the substances between two liquids miscibleto a limited degree (n-octanol – water), determination of RM values by means of TLC partitionchromatography (glass plates DC-Fertigplatten® RP-8 F254S), determination of the capacity factorby means of HPLC (column C18 Plaris®), and calculation by means of computer programmes wereemployed to determine the lipophilicity of this series of substances. The antiradical activity of thesubstances was evaluated by the method of extinguishing the stable radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl.Ascorbic acid, in which an antiradical effect had been demonstrated,was used for the sakeof comparison. The substances show a certain activity, but they do not reach the antioxidative effectof ascorbic acid.

Key words:
nootropic agents – partition coefficient – TLC – HPLC – DPPH


Autoři: R. Opatřilová;  P. Sokolová
Působiště autorů: Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 42-46
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá analytickým hodnocením nově připravených látek, derivátů N-(4-alkoxy-fenyl)-2--(2-oxo-azepan-1-yl)-acetamidu. Látky tvoří homologickou řadu (methyl- až hexyl-). U látek bylaověřena čistota adsorpční chromatografií na tenké vrstvě. Zjištěny základní fyzikální charakteristiky– teplota tání a rozpustnost. Stanovením rozdělovacího koeficientu experimentálně,vytřepáním látek mezi dvě omezeně mísitelné kapaliny (n-oktanol – voda); stanovením RM hodnotpomocí TLCrozdělovací chromatografie (skleněné desky DC-Fertigplatten® RP-8F254S), stanovenímkapacitního faktoru pomocí HPLC (kolona C18 Polaris®) a výpočtempomocí počítačových programů,byla hodnocena lipofilita této série látek. Titračně byla stanovena disociační konstanta v soustavěmethanol/voda. U látek byla hodnocena antiradikálová aktivita metodou zhášení stabilního radikálu2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylu. Pro srovnání byla použita kyselina askorbová, u níž je antiradikálovýúčinek prokázán. Látky vykazují určitou aktivitu, nedosahují však antioxidačního účinkukyseliny askorbové.

Klíčová slova:
nootropika – rozdělovací koeficient – TLC – HPLC – DPPH

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se