KASPASY – CÍL ZÁSAHU DOSUD OBTÍŽNĚLÉČITELNÝCH NEMOCÍ?


Caspases – a Target of Intervention in the Diseases That Are Still Difficult to Treat

The central role in apoptosis, which is a precondition of the normal development of the organism,as played by caspases, a family of highly specific cystein proteases. Caspases released from procaspasesin a certain surplus induce apoptosis, with simultaneous cleavage of some cellular proteinsessential for cellular growth. Caspase activity (initiative or effector one) is the resultant and finalphysiological as well as pathological stimulus, in which impairment of the cell membranes, functionof mitochondria and other organelles, and also DNA takes place. The interest is focused on caspasesinhibitors, which could influence, at some stages, some diseases which are difficult to control orwhich are still untreatable (tumours, neurodegenerative diseases, viral liver diseases, inflammatorydiseases). The caspases family includes 14 enzymes, the best examined ones being caspase-1 andcaspase-3. The therapeutically usable protease inhibitors include, for the time being, serine proteasesand some metaloproteases, whereas the inhibitors of cysteine proteases have not been introducedinto practice yet. Synthesis of caspases inhibitors, in particularly those of non-peptidic character,the so-called small molecules, is one of the strategic aims of contemporary research of the treatmentof the above-mentioned diseases.

Key words:
apoptosis – caspases – caspases inhibitors – therapeutic possibilities


Autoři: L. Beneš;  M. Benešová 1
Působiště autorů: Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a Farmaceutické Univerzity, Brno 1 Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 18-26
Kategorie: Články

Souhrn

Centrální úlohu v apoptóze, která je podmínkou normálního vývoje organizmu, vykonávají kaspasy(caspases), rodina vysoce specifických cysteinových proteas. Kaspasy uvolňované z prokaspasyv určitém nadbytku indukují apoptózu, při současném štěpení některých buněčných proteinů,esenciálních pro buněčný růst.Kaspasová aktivita (iniciační a efektorová) je výsledným a konečnýmfyziologickým, ale i patologickým stimulem, při kterém dochází k poškození buněčných membrán,funkce mitochondrií a jiných organel a též DNA. Předmětem zájmu jsou inhibitory kaspas, které bymohly v určitém stadiu některé obtížně zvládnutelné nebo dosud neléčitelné nemoci ovlivnit(nádorová onemocnění, neurodegenerativní choroby, virová onemocnění jater, zánětlivá onemocnění).Rodina kaspas zahrnuje 14 enzymů, z nichž nejprobádanější jsou kaspasa-1 a kaspasa-3. Meziterapeuticky využitelné inhibitory proteas patří prozatím serinové proteasy a některé metalloproteasy,zatímco inhibitory cysteinových proteas dosud do praxe zavedeny nebyly. Syntéza inhibitorůkaspas, zvláště nepeptidového charakteru, tzv. malých molekul, by mohla přispět k terapii uvedenýchnemocí a je jedním ze strategických cílů současného výzkumu.

Klíčová slova:
apoptóza – kaspasy – inhibitory kaspas – tearpeutické možnosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se