LEONURUS CARDIACA IN VITRO


Leonurus cardiaca in vitro

Segments of sterile germinating plants were used to derive the tissue culture. Tests of the optimalhormonal composition of the medium from the standpoint of the growth of cultures revealed thatthe highest growth in biomass was achieved in the medium with an addition of 2.4-D (0.1, 1.0mg.l-1),NAA (10.0 mg.l-1), and a combination of IAA (1.0 mg.l-1) + K (1.0 mg.l-1). The difference betweenthese valueswas statistically insignificant.Other tested concentrations of growth regulators showedstatistically significantly lower increases. The effects of different types of growth regulators andtheir concentrations on the production of selected metabolites in the tissue cultures were alsoexamined and compared with the results obtained from the extract of the drug. Of alkaloids,stachydrinewas demonstrated both in the extract of the drug and the extracts from all tested callusesregardless of the type and concentration of the growth regulator. Of flavonoid substances, two stainswere demonstrated in the extract from the drug as well as in the extracts from all tested calluses.Neither of them was identical with the employed standards of rutin and quercetin. The results ofTLC of iridoid substances were different in the extract from the drug (12 stains) and in the extractsfrom calluses (4 stains – 3 identical with the stains in the extract from the drug). As to saccharides,three of them – glucose, fructose, and sucrose – were identified in the extract of the drug as well asin the extracts from all calluses.

Key words:
tissue culture – Leonurus cardiaca – growth regulators – alkaloids


Autoři: J. Dušková;  J. Dušek 1
Působiště autorů: Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 39-41
Kategorie: Články

Souhrn

Z úseků sterilních klíčních rostlin byla odvozena tkáňová kultura. Testováním optimálního hormonálníhosložení média z hlediska růstu kultur bylo zjištěno, že nejvyššího nárůstu biomasy bylodosaženo na médiu s přídavkem 2,4-D (0,1; 1,0 mg.l-1), NAA (10,0 mg.l-1) a kombinace IAA(1,0 mg.l-1) + K (1,0 mg.l-1). Rozdíl mezi těmito hodnotami byl statisticky nevýznamný. Ostatnízkoušené koncentrace růstových regulátorů vykazovaly přírůstky statisticky významně nižší. Dálejsme sledovali vliv různých typů růstových regulátorů a jejich koncentrací na produkci vybranýchmetabolitů v tkáňových kulturách a porovnávali s výsledky získanými z extraktu z drogy. Z alkaloidůbyl jak v extraktu z drogy, tak v extraktech všech testovaných kalusů bez ohledu na typa koncentraci růstového regulátoru prokázán stachydrin. Z flavonoidních látek byly v extraktuz drogy i v extraktech všech testovaných kalusů prokázány dvě skvrny. Žádná nebyla identickás použitými standardy rutinu a kvercetinu. Výsledky TLC iridoidních látek byly u extraktu z drogy(12 skvrn) a u extraktů z kalusů (4 skvrny – 3 identické se skvrnami v extraktu z drogy) rozdílné.Ze sacharidů byly v extraktu z drogy i v extraktech všech kalusů identifikovány tři sacharidy –glukosa, fruktosa a sacharosa. Ve všech extraktech byly rovněž prokázány třísloviny.

Klíčová slova:
tkáňová kultura – Leonurus cardiaca – růstové regulátory – alkaloidy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se