Vliv kyseliny salicylové na produkci anthracenových derivátů v kultuře Rheumpalmatum L.in vitro


Effect of Salicylic Acid on the Production of Anthracene Derivatives in the Culture ofRheum palmatum L.in vitro

Elicitation is a method making use of protective mechanisms of plants to increase the production ofsecondary metabolites in plants and cultures in vitro .Salicylic acid acts in plants as an inducer ofthe expression of protective proteins and it can be thus included into biotic elicitors.That is why thepresent paper examined the effects of five concentrations of salicylic acid on the production ofanthracene derivatives by a three-year and a nine-year old culture derived from the root of the intactplant Rheumpalmatum L.The culture was cultivated on Murashige-Skoog medium with an additionof 10 mg.l –1 of α -naphthylacetic acid.It follwos from the results that increase in production afterelicitation is higher in the three-year old culture than in the nine-year old one and elicitation ofsuspension culture is more successful than elicitation of callus culture.The maximal content ofanthracene derivatives (1.418 %),detected by a photometric essay according to PhBS 4,wasdemonstrated after a 48-hour action of 1 mM aqueous solution of salicylic acid,when productionwas increased by 101 %in comparison with the control.

Key words:
Rheum palmatum L.–callus and suspension culture – anthracene derivatives –elicitation –salicylic acid


Autoři: M. Kašparová;  T. Siatka
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 177-181
Kategorie: Články

Souhrn

Elicitace je metoda využívající obranných mechanizmů rostlin ke zvýšení produkce sekundárníchmetabolitů v rostlinách i v kulturách in vitro .Kyselina salicylová působí v rostlinách jako induktorexprese obranných proteinů,je možné ji tedy zahrnout mezi biotické elicitory.Proto byl sledovánvliv pěti koncentrací kyseliny salicylové na produkci anthracenových derivátů tříletou a devítiletoukulturou,odvozenou od kořene intaktní rostliny Rheum palmatum L.Kultura byla kultivována namédiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem 10 mg.l –1 kyseliny α -naftyloctové.Z výsledkůvyplývá,že zvýšení produkce je po elicitaci vyšší u tříleté kultury než u devítileté a že elicitacesuspenzní kultury je úspěšnější než elicitace kultury kalusové.Maximální obsah anthracenovýchderivátů (1,418 %),zjištěný fotometrickým stanovením podle ČSL 4 byl prokázán po 48 hodinovémpůsobení 1 mM vodného roztoku kyseliny salicylové,kdy došlo ke zvýšení produkce o 101 %v porovnání s kontrolou.

Klíčová slova:
Rheum palmatum L.–kalusová a suspenzní kultura – anthracenové deriváty–elicitace –kyselina salicylová

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se