Lieková politika na Slovensku a jej odraz v preskripcii2.Preskripcia IPL podľa odbornosti lekárov


Drug Policy in Slovakia and its Reflection in Prescription2.Prescription of Extemporaneously Prepared Drugs According to the Specialization ofPhysicians

The paper aims to analyze the frequency of medical prescriptions for the group of extemporaneouslyprepared drugs in relation to the specialization of physicians.The evaluation is based on thedatabase of prescriptions dispensed by four pharmacies within 14.5 months in the years 1999 –2000.The total number of prescriptions was 133 857,out of which 5615 (4.2 %)were extemporaneouspreparations.The share of specialists in the prescription of extemporaneous drugs was 7 %,that ofgeneral practitioners,1.4 %.Out of the specialists,the largest share in the prescription of extemporaneously prepared drugs belonged to dermatologists,otorhinolaryngologists,and pediatricians.Theeconomic aspect of prescription of the group of extemporaneous drugs was also evaluated.Theaverage value of a medical prescription for an extemporaneously prepared drug was 68.40 SK,whichrepresents 17.8 %of the average value of a medical prescription for a mass-produced drug.

Key words:
pharmacoeconomics –drug prescription –extemporaneously prepared drugs –specialization of physicians


Autoři: V. Špringer ;  I. Kišška
Působiště autorů: Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 186-189
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom práce je analýza frekvencie lekárskych predpisov skupiny IPL vo vzťahu k odbornostilekárov.Podkladom pre vyhodnotenie bola databáza expedovaných Rp štyroch lekární počas 14,5mesiacov v rokoch 1999 –2000.Celkový počet Rp bol 133 857,z čoho s IPL bolo 5615 (4,2 %).Podielodborných lekárov na IPL receptúre bol 7 %,praktických lekárov 1,4 %.Z odborných lekárovnajvyšší podiel na receptúre IPL mali dermatológovia,otolaryngológovia a pediatri.Hodnotila sa ajekonomická stránka preskripcie liekov skupiny IPL.Priemerná hodnota Rp s IPL bola 68,40 Sk,čopredstavuje 17,8 %priemernej hodnoty Rp s HVL.

Klíčová slova:
farmakoekonomika – preskripcia liekov – individuálne pripravované lieky –odbornosť lekárov

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se