Protizápalová aktivita (o -krezotináto)meďnatého a –zinočnatého akvakomplexu


Anti-Inflammatory Activities of (o -Cresotato)copper(II)and –zinc(II)Aquacomplexes

Using rat paw dextran-induced and carrageenan-induced edemas,the antiedematous activites ofmonohydrate of the diaquatetrakis(o -cresotato)dicopper(II)complex (Cu o C)and the diaquabis(o-cresotato)zinc(II)complex (Zn o C)were assayed plethysmometrically.Dihydrate of the diaquabis(salicylato)copper(II)complex (CuS)and the diaquabis(salicylato)zinc(II)complex (ZnS)were used asthe standards of comparison.All compounds were administered i.p.in a single dose of 50 µmol/kgbody weight (calculated for the RCOO-fragment)30 min before injecting the irritants.The antidextran/anticarrageenan activities of the species (expressed as a mean edema reduction)were found:Cu o C 36/54 %–Zn o C 59/65 %–CuS 71/52 %–ZnS 63/10 %.The relationships between thecoordination-chemical properties and the biological effects of the corresponding complexes arediscussed.

Key words:
copper(II)and zinc(II)o -cresotates – rat paw dextran--induced and carrageenan-induced edemas – anti--inflammatory activity


Autoři: J. Sokolík ;  I. Tumová ;  M. Bláhová ;  M. Bernáthová ;  P. Švec
Působiště autorů: Katedra chemickej teórie liečiv a Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 205-207
Kategorie: Články

Souhrn

Antiedematózna aktivita monohydrátu diakva-tetrakis(o -krezotináto)dimeďnatého komplexu(Cu o K)a diakva-bis(o -krezotináto)zinočnatého komplexu (Zn o K)bola hodnotená pletyzmometrickyna dextránovom a karagenínovom edéme na potkanoch.Dihydrát diakva-bis(salicyláto)meďnatéhokomplexu (CuS)a diakva-bis(salicyláto)zinočnatý komplex (ZnS)boli použité ako porovnávacieštandardy.Všetky zlúčeniny boli podané i.p.v jednorazovej dávke 50 µmol/kg (počítané naRCOO —fragment)30 min pred injikovaním iritačných látok.Priemerná antidextránová/antikaragenínová aktivita látok (vyjadrená ako miera redukcie edému)bola zistená:Cu o K 36/54 %–Zn o K59/65 %– CuS 71//52 %– ZnS 63/10 %.Vzťahy medzi koordinačno-chemickými vlastnosťami a biologickým účinkom príslušných komplexov sú diskutované.

Klíčová slova:
o -krezotínan meďnatý a zinočnatý – dextránový a karagenínový edém –protizápalová aktivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se