Stav liečby alergickej rinitídy v terénnej praxi a jej farmakoekonomické aspekty


State of Treatment of Allergic Rhinitis in Field Practice and Its PharmacoeconomicAspects

The present paper aims to analyze therapeutic trends in allergic rhinitis and their relationships toselected pharmacoeconomic parameters.Health and Disease out-patient records from three out-patient allergologic-immunologic surgeries in the towns of Trenčín,Nové Zámky,and Bratislava weresurveyed.The analysis is based on the recorded prescription of drugs prescribed to the patients inthe period of his or her „most recent season “in the years 1999 –2000.Altogether 279 records (164females,115 males)were evaluated.The highest percentage of pollinotics was dispensed inBratislava (73 %)followed by Nové Zámky (55 %)and Trenčín (31 %).In all three out-patientsurgeries,the dominant therapy was a combination of specific immunotherapy (SIT)and antihistanime treatment (AH,70 –75 %).Average costs for one day of treatment of allergic rhinitis in theout-patient surgeries under study did not significantly differ (22.20 –24.50 Sk,the average value ofthe daily defined dose being 23.20 Sk).Due to confusedly kept records,the economic analysis didnot take into account the financial costs connected with SIT.The present analysis shows a positivestate in the field of diagnostics,connected with improved identification of the inducing allergen andapplication of causal therapy based on SIT (72 %).Approximately one third of patients (27 %)received only solo medicamentous therapy without application of SIT,and the SIT therapy alonewas received by less than 2 %of patients (1.4 %).

Key words:
pharmacoeconomics –perennial allergic rhinitis – pollinosis – specificimmunotherapy – antihistamines


Autoři: F. Gazdík;  K. Gajdošová 1;  V. Špringer 1;  K. Gazdíková
Působiště autorů: Oddelenie klinickej imunológie, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava 1 Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 190-195
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom predkladanej práce je analýza terapeutických postupov alergickej rinitídy a ich vzťahk vybraným farmakoekonomickým parametrom.Boli použité ambulantné záznamy o Zdraví a chorobe z troch alergologicko-imunologických ambulancií v mestách Trenčín,Nové Zámky a Bratislava.Ako podklad pre analýzu bola zaznamenaná preskripcia liekov naordinovaných pacientovi v obdobíjeho „poslednej sezóny “v rokoch 1999 –2000.Celkove sa vyhodnotilo 279 zdravotných záznamov(164 žien,115 mužov).Najväčšie percento polinotikov bolo dispenzarizovaných v Bratislave (73 %),nasledovali Nové Zámky (55 %)a Trenčín (31 %).Vo všetkých troch ambulanciách dominantnouliečbou bola kombinácia špecifickej imunoterapie (SIT)s antihistamínovou liečbou (AH,70 –75 %).Priemerné náklady na jeden deň liečby alergickej rinitídy v sledovaných ambulanciách sa významneneodlišovali (22,20 –24,50 Sk,priemerná hodnota dennej definovanej dávky 23,20 Sk).V ekonomickej analýze neboli zohľadnené finančné náklady súvisiace so SIT pre neprehľadne vedené záznamy.Predkladaná analýza poukazuje na pozitívny stav v oblasti diagnostiky súvisiaci so zlepšenouidentifikáciou vyvolávajúceho alergénu a aplikáciou kauzálnej liečby,spočívajúcej v SIT (72 %).Približne u jednej tretiny pacientov (27 %)bola podávaná iba sólo medikamentózna terapia bezaplikácie SIT a sólo SIT terapia len u menej ako 2 %pacientov (1,4 %).

Klíčová slova:
farmakoekonomika – celoročná alergická rinitída – polinóza – špecifickáimunoterapia – antihistaminiká

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se