Terapeutické monitorování cyklosporinu A


Therapeutic Drug Monitoring of Cyclosporine A

Cyclosporine A (CyA)is a drug with a specific influence on the immune system and it is used bothto prevent tissue rejection of transplanted organs and to treat autoimmune diseases.The properties,metabolism,and methods of therapeutic drug monitoring (TDM)in patients under immunosuppres-sive therapy are described.TDM of CyA reflects the clinical condition of the patient duringimmunosuppression and may include pharmacokinetic and pharmacodynamic data obtained eitherfrom measuring CyA levels in blood,or from determining some other parameters,which aremodulated by CyA (II-2).Although TDM is mainly based on analyzing trough levels of CyA,thedetermination of the whole biological exposition calculated as AUC enables better correlation withthe clinical state of patients.Pharmacodynamic parameters have not been measured routinely yet.

Key words:
cyclosporine A –CyA metabolites –TDM –trough level –AUC


Autoři: I. Komzáková 1,3;  K. Šafarčík 2,3;  H. Brozmanová 1;  M. Grundmann 1,3
Působiště autorů: Ústav klinické farmakologie FNsP a Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava 2 Klinika nukleární medicíny FNsP, Ostrava-Poruba 3 Farmakologický ústav lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 159-167
Kategorie: Články

Souhrn

Cyklosporin A (CyA)je lék se specifickým účinkem na imunitní systém,který se používá k prevencitkáňových rejekcí u transplantací orgánů a u autoimunitních onemocnění.V této práci jsou popsányjeho vlastnosti,metabolizmus,použití a způsoby terapeutického monitorování (TDM)u pacientů přiimunosupresivní léčbě.TDMCyA sleduje klinický stav pacienta při imunosupresi a může zahrnovatfarmakokinetické,ale i farmakodynamické údaje založené na kvantitativní analýze CyA v krvi,event.analýzy dalších látek,které jsou působením CyA modulovány (např.IL-2).V současné doběse TDM CyA omezuje na stanovení CyA v krvi.Převážně jsou stanovovány údolní hladiny CyA předpodáním další dávky imunosupresiva,i když lepší korelace mezi klinickým stavem a naměřenýmihladinami CyA poskytuje výpočet biologické dostupnosti CyA pomocí AUC.Farmakodynamicképarametry nejsou zatím měřeny rutinně.

Klíčová slova:
cyklosporin A –metabolity cyklosporinu A –TDM –údolní koncentrace –AUC

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se