VLASTNOSTI CHITOSANU A SORPCE 0 0MĚĎNATÝCH IONTU Z ROZTOKU SÍRANU MĚĎNATÉHO NA CHITOSAN


Characteristics of Chitosan and the Sorption of Copper(II) Ions from Copper Sulfate Solutions on Chitosan

The introduction of the paper briefly describes the properties of chitosan and the current utilization of the aminopolysaccharides chitosan, chitin, and their derivatives in pharmaceutical formulations, and in the health services also as sorbents of heavy metals and other substances. The degree of deacetylation (64 %) of commercially produced chitosan was estimated from measured IR spectra, and spectrophotometry in the visible region was employed to study the kinetics and equilibrium of the Cu(II) ion sorption from CuS04 aqueous solutions. Cu(II) sorption on the suspended chitosan was rather slovu, it took 8-12 hrs to establish the sorption equilibrium, but the maximum determined sorption capacity, up to 200 mg of copper per 1 g of chitosan, greatly exceeded other adsorbents. A nearly stoichiometric rado between the sorbed Cu(II) and the chitosan biopolymer strnctural units as well as decreasing sorption at lower pH (4-5) suggests complex formation of Cu(II) with the soud chitosan. The sorption was reversible, so the raw chitosan under study can be used as a high loading capacity carrier capable of the sorption and subsequent conditional liberation of a considerable amount of Cu(II) Ions.

Key words:
chitosan - aminopolysaccharides - sorption - sorption capacity - copper(II) Ions - copper sulfate


Autoři: F. Kopecký;  B. Kopecká;  O. Semjanová
Působiště autorů: Katedra fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 134-139
Kategorie: Články

Souhrn

Práce je uvedena přehledem vlastností a údajů o použití chitosanu, chitinu a derivátů těchto aminopolysacharidů ve farmacii při přípravě lékových forem, ve zdravotnictví i jako sorbentů těžkých kovů a jiných látek. U komerčně dostupného chitosanu byl z naměřených IČ spekter určen stupeň deacetylace (64 %) a spektrofotometrií ve viditelné oblasti se studovala kinetika a rovnováha sorpce mědnatých iontů z vodných roztoků CuS04. Sorpce Cu(II) suspendovaným chitosanem byla poměrně pomalá, dosažení sorpční rovnováhy trvalo 8-12 hod., ale stanovená maximální sorpční kapacita až 200 mg mědi na 1 g chitosanu vysoce převyšuje běžné adsorbenty. Téměř stechiometrický poměr mezi sorbovanou Cu(II) a strukturními jednotkami biopolymeru chitosanu, jakož i pokles sorpce při poklesu pH (5-4) naznačuje tvorbu komplexu Cu(II) s tuhým chitosanem. Sorpce je přitom vratná, takže studovaný neupravovaný chitosan může sloužit jako nosič schopný sorbovat a podle podmínek zase uvolňovat značné množství mědnatých iontů.

Klíčová slova:
chitosan - aminopolysacharid - sorpce - sorpční kapacita - mědnaté ionty - síran mědnatý

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se