STANOVENÍ CYKLOSPORINU A METODOU VYSOCE ÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC)


Analysis of Cyclosporine A by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Retem analytical possibilities of therapeutic drog monitoring (TDM) of cyclosporine A (CyA) both in soud organ transplanted patients and in patients with autoimmune diseases are described. The standard method for determination of CyA in blond is a validated HPLC method. HPLC methds esere developed which make it possible to determine not only the parem drog, bot also the main metabolites of CyA: AMI (M17), AM9 (Ml), and AM4N (M21). Preparation of blond samples, their extractions and purifications are discussed. Chromatography is usually carried on C18 or CN columns by isocratic elution under high temperature (70°C). CyD or CyC is used as the internal standard HPLC-MS method enables unambiguous identification of CyA metabolites after their separation on a chromatographic column and it is used urostly for research purposes only.

Key words:
cyclosporine A - HPLC - HPLC-MS


Autoři: Komzáková I. Brozmanová H.;  K. Šafarčík;  M. S Grundmann
Působiště autorů: Ústav klinické farmakologie FNsP a Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava HIinika nukleární medicíny FNsP, Ostrava-Poruba HIinika farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 107-111
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývají současnými metodicko-analytickými možnostmi terapeutického monitorování cyklosporinu A (CyA) u pacientů s transplantovanými orgány eventuálně u pacientů s autoimunitním onemocněním. Standardní metodou stanovení CyA je dobře validovaná HPLC metoda, která umožňuje nejen stanovení parentní látky (CyA), ale i jeho hlavních metabolitů: AMl (M17), AM9 (Ml) a AM4N (M21). HPLC metody pro stanovení CyA vyžadují poměrně náročnou a pracnou přípravu vzorku krve, to je extrakci a čistění. Dělení se většinou provádí na kolonách C18 nebo kyano-kolonách izokratickou elucí za zvýšené teploty (70 °C). Jako vnitřní standard se používá CyD nebo CyC. HPLC-MS umožňuje jednoznačnou identifikaci metabolitů po rozdělení na chromatografické koloně a používá se především pro výzkumné účely.

Klíčová slova:
cyklosporin A -HPLC - HPLC-MS

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.