ANTIMYKOBAKTERIALNI UCINKY PYRROLIDINOETHYLESTERU ALKOXYSUBSTITUOVANÝCH FENYLKARBAMOVÝCH KYSELIN*


Antimycobacterial Effects of Pyrrolidinoethylesters of Alkoxysubstituted Phenylcarbamic Acids

Pyrrolidinoethylesters of alkoxysubstituted phenylcarbamic acids, formerly investigated for local anaesthetic activity, can be considered to be potential antituberculotics. They are effective in nitro against Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii, and Mycobacterium avium. Their effect increases with the length of the alkyl chain in the alkoxy group bound to the phenyl. The influence of the position of the alkoxyl chain on the phenyl is not too marked, but it seems to decrease in the series m-, p-, o-.

Key words:
esters of phenylcarbamic acid-mycobacterium-antituberculotics -tuberculostatics - QSAR


Autoři: K. Waisser;  J. Čižmárik;  K. Dražková;  J. Kaustová
Působiště autorů: Katedra anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové Katedra farmaceutické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Krajská hygienická stanice, Ostrava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 140-144
Kategorie: Články

Souhrn

Pyrrolidinoethylestery alkoxysubstituovaných fenylkarbamových kyselin, dříve sledované pro lokální anestetickou aktivitu, lze považovat za potenciální antituberkulotika. Jsou účinné in nitro proti Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii a Mycobacterium avium. Jejich účinek vzrůstá s délkou alkylového řetězce v alkoxyskupině vázané na fenylu. Vliv polohy alkoxylového řetězce na fenylu není příliš výrazný, avšak zdá se, že klesá v řadě m-, p-, o-.

Klíčová slova:
estery fenylkarbamové kyseliny - mycobacterium - antituberkulotika - tuberkulostatika - QSAR

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se