STUDIE VZTAHU LÉKÁREN A DROGERIÍV PRVNÍCH LETECH SAMOSTATNÉHOČESKOSLOVENSKA (1918 – 1928)*


ithoStudy of Relation Pharmaceutical Store and Chemistis Schops in the First Year’s in theIndependent Czechoslovak Republic (1918–1928)Union of chemists exploited the disputes between pharmacists and legislators for its own prosperity.In 1780 the sale of natural drugs was permitted to the chemists for first time and the Trade Rulesof 1856 (later amended) gave them a possibility of production, preparation and sale of poisons andmedicaments, unless they were reserved for pharmacists only (§15, article 14). Among the firstfounders of chemist’s shops belonged the pharmacists who could not establish their own pharmace-utical store due to lack of finance or complaints from their colleagues. The chemist’s didn’t have tofulfil the obligatory requirements for rooms and equipment, they were not regularly checked andthey had less expenses and also lower prices. Their lower profit from the sale of medicaments wascompensated by selling typical chemist’s articles. The pharmacists brought the level of chemistsnearly to the level of organized pharmacy (pharmaceutics supervisory committee, division intoregions, a two-years special school, producing and purchasing cooperatives). However, around 1925the pharmacists became aliens from the point of view of chemists. The chemists felt their ownexistence threatened and tried to refuse pharmaceutical studies as an approval for chemist tradeand tried to limit the sale of cosmetics and dietetics in the pharmaceutical stores. Wutbashfulness, they themselves dispatched and prepared medicaments on medical and veterinaryprescriptions even though it was illegal. Later they tried to legalize this state during the discussionsof the reform of pharmaceutical law. Protesting pharmacists did not have efficient support eitherfrom the pharmaceutics supervisory committee, Ministry of Health Care, or Chamber of Commerce.The state solution to this problem which lacked any concept, and together with inconsistency anddisunity among pharmacists themselves contributed to deepen the problems between pharmacistsand chemists. Unfortunately, pharmacists often focused on minor matters and omitted the essentialproblems of their profession.

Key words:
pharmaceutical store – chemistis schops – medicine drugstore


Autoři: M. Lisá
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 95-99
Kategorie: Články

Souhrn

Studie vztahu lékáren a drogerií v prvních letech samostatného Československa(1918 – 1928)Sporů mezi lékárníky a kondicinujícími obratně využil ke svému rozkvětu drogistický stav. V roce1780 byl poprvé povolen drogistům prodej přírodních drog a živnostenský řád z roku 1856 (pozdějinovelizovaný) přiznal možnost výroby, přípravy a prodeje jedů a léčivých látek, pokud nebylyvyhrazeny jen lékárníkům i pro drogisty (§ 15 odst. 14 říšského zákona). Mezi prvními zakladatelidrogerií byli magistři farmacie, kteří si nemohli zřídit vlastní lékárnu, ať už pro nedostatekfinančních prostředků či rekurzy ze strany kolegů. Drogerie nemusely mít povinné prostorovévybavení ani zařízení, nepodléhaly pravidelným vizitacím a měly menší režii, a tím i nižší ceny.Rozdíl si vyrovnávali na typicky drogistickém artiklu. Magistři povznesli úroveň drogistů téměř naúroveň organizování lékárenství (grémia, rajonizace, dvouletá odborná škola, výrobní a nákupnídružstva). Kolem roku 1925 však se stali magistři pro drogisty vetřelci, kteří je připravují o možnouexistenci a ti se zasazovali o neuznávání farmaceutického studia jako aprobace pro obchodnídrogistickou živnost a snažili se o omezení prodeje kosmetiky a dietetik v lékárnách. Sami však bezostychu expedovali a připravovali léky na lékařské a veterinární předpisy, i když to bylo protipráv-ní. Později se snažili o legalizaci tohoto stavu v souvislosti s projednáváním reformy lékárenskéhozákona. Při svých protestech neměli však farmaceuti účinné zastání ani u lékárnického grémia,ministerstva všeobecného zdravotnictví a tělesné výchovy či obchodní komory. Nekoncepční řešenítéto problematiky ze strany státu a nedůslednost a nejednotnost mezi samotnými farmaceutypřispěly k prohloubení problémů mezi lékárníky a drogisty. Lékárníci se bohužel často zaměřili nanepodstatné záležitosti a zanedbali hlavní problémy svého stavu.

Klíčová slova:
va: lékárny – drogerie – medicinální drogerie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se