BERGENIA CRASSIFOLIA BERGENIA CRASSIFOLIA (L.) FRITSCHIN VITRO IN VITRO


BERGENIA CRASSIFOLIA BERGENIA CRASSIFOLIA (L.) FRITSCHIN VITRO IN VITRO

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch in vitroSterile germinating plants were used to derive a tissue culture. The greatest stimulating effect onthe growth of the culture was exerted by NAA cultures in all concentrations tested, by IAA inconcentrations of 1.0 and 10.0 mg.l -1 , by IBA in a concentration of 0.1 mg.l -1 , and by the combinationof IBA + K. The difference between the values of growth on these media was statistically insignifi-cant. TLC analysis of callus extracts demonstrated the presence of bergenin, arbutin, hydroquinone,and methylarbutine. HPLC analysis confirmed the findings (arbutin 0.25 %, hydroquinone 0.05 %,methylarbutin 0.28 %). The results of biotransformation tests show that the highest increase inarbutin took place after addition of 4-hydroxybenzoic acid and withdrawal of the sample after 24hours (3.82 %). No transformation of arbutin or 4-methoxyphenol to produce methylarbutin tookplace in the culture under the given conditions. The highest increase in the summary content ofphenolic substances occurred with the use of the elicitor Pseudomonas aeruginosa – 88 % (conc.0.0001 g/100 ml, 12-hour action).

Key words:
tissue culture – Bergenia crassifolia – biotransformation – elicitation


Autoři: J. Dušková;  J. Dušek 1;  L. Jahodář
Působiště autorů: Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 83-85
Kategorie: Články

Souhrn

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch in vitroZe sterilních klíčních rostlin byla odvozena tkáňová kultura. Největší stimulační efekt na růstkultury měly NAA ve všech zkoušených koncentracích, IAA v koncentraci 1,0 a 10,0 mg.l -1 , IBAv koncentraci 0,1 mg.l -1 a kombinace IBA + K. Rozdíl mezi hodnotami růstu na těchto médiích bylstatisticky nevýznamný. TLC analýzou extraktů kalusů byla prokázána přítomnost bergeninu,arbutinu, hydrochinonu a methylarbutinu. Analýza HPLC toto zjištění potvrdila (arbutin 0,25 %,hydrochinon 0,05 %, methylarbutin 0,28 %). Z výsledků biotransformačních pokusů vyplývá, žek nejvyššímu nárůstu arbutinu došlo po přidání 4-hydroxybenzoové kyseliny a odběru vzorku po 24hodinách (3,82 %). K transformaci arbutinu ani 4-methoxyfenolu na methylarbutin za danýchpodmínek v kultuře nedocházelo. K nejvyššímu nárůstu sumárního obsahu fenolických látek došlopři použití elicitoru Pseudomonas aeruginosa – 88 % (konc. 0,0001 g/100 ml, 12hodinové působení

Klíčová slova:
tkáňová kultura – Bergenia crassifolia – biotransformace – elicitace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se