KOENZYM Q A JEHO LÉČEBNÉ VYUŽITÍ


Coenzyme Q and its Medical ImplicationsCoenzyme Q (CoQ), a lipophilic substituted benzoquinone, is present in all animal and plant cells.It is endogenously synthesised in tissues and involved in a variety of cellular processes. It is welldocumented that CoQ is an obligatory component of the respiratory chain in the inner mitochondrialmembrane coupled to ATP synthesis. However, its additional localisation in different subcellularfractions is probably associated with its multiple functions in the cell (as a part of extramitochondrialelectron transport chains, a powerful antioxidant agent or a membrane stabiliser). The actionsoutlined for CoQ can explain its broad range of therapeutic effects. This presentation is a brief reviewof recent knowledge concerning medical aspects of CoQ in mammals. The energetic role seemssufficient to explain at least some of the clinical effects (heart failure, neurodegenerative diseases)but in other cases the antioxidant function may be a more convenient explanation. Nevertheless,a better knowledge of CoQ functions at the molecular level and additional well-designed studies arerequired to provide specific recommendation and definitive evidence of its therapeutic effects.

Key words:
coenzyme Q – energetic role – antioxidant function – therapeutical effects


Autoři: H. Rauchová;  G. Lenaz 1
Působiště autorů: Fyziologický ústav AV ČR, Praha 1 Oddělení biochemie „Giovanni Moruzzi“ Univerzita Bologna, Itálie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 78-82
Kategorie: Články

Souhrn

Koenzym Q a jeho léčebné využitíKoenzym Q (CoQ), lipofilní substituovaný benzochinon, je přítomen v živočišných i rostlinnýchbuňkách. Je syntetizován ve všech tkáních organizmu a zasahuje do celé řady buněčných dějů.Nejdéle a nejlépe je dokumentována jeho role (jako nezbytné součásti dýchacího řetězce na vnitřnímitochondriální membráně) při vzniku vysokoenergetického substrátu ATP. Avšak výskyt i v růz-ných jiných buněčných frakcích je pravděpodobně spojen s jeho postupně odhalovanými funkcemiv buňce, kde slouží rovněž jako součást jiných než mitochondriálních transportních řetězců, jakosilný antioxidant či stabilizátor membrán. Úlohy navržené pro CoQ mohou vysvětlit jeho značnýrozsah léčebných účinků. Náš přehled v krátkosti předkládá současné znalosti o možných lékař-ských aspektech podání CoQ. Zdá se, že energetická funkce může vysvětlit přinejmenším některéz klinických účinků (např. u srdeční nedostatečnosti či u neurodegenerativních nemocí), ale v dal-ších případech se zdá, že se mohou uplatnit v daleko větší míře antioxidační vlastnosti. Prospecifická doporučení a definitivní důkazy léčebných účinků CoQ jsou nicméně nezbytné ještěpřesnější znalosti o funkci CoQ na molekulární úrovni a další dobře vedené klinické studie.

Klíčová slova:
koenzym Q – energetická funkce – antioxidační vlastnosti – terapeutické účinky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se