BERGENIA CRASSIFOLIA BERGENIA CRASSIFOLIA (L.) FRITSCHIN VITRO IN VITRO


BERGENIA CRASSIFOLIA BERGENIA CRASSIFOLIA (L.) FRITSCHIN VITRO IN VITRO

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch in vitroZe sterilních klíčních rostlin byla odvozena tkáňová kultura. Největší stimulační efekt na růstkultury měly NAA ve všech zkoušených koncentracích, IAA v koncentraci 1,0 a 10,0 mg.l -1 , IBAv koncentraci 0,1 mg.l -1 a kombinace IBA + K. Rozdíl mezi hodnotami růstu na těchto médiích bylstatisticky nevýznamný. TLC analýzou extraktů kalusů byla prokázána přítomnost bergeninu,arbutinu, hydrochinonu a methylarbutinu. Analýza HPLC toto zjištění potvrdila (arbutin 0,25 %,hydrochinon 0,05 %, methylarbutin 0,28 %). Z výsledků biotransformačních pokusů vyplývá, žek nejvyššímu nárůstu arbutinu došlo po přidání 4-hydroxybenzoové kyseliny a odběru vzorku po 24hodinách (3,82 %). K transformaci arbutinu ani 4-methoxyfenolu na methylarbutin za danýchpodmínek v kultuře nedocházelo. K nejvyššímu nárůstu sumárního obsahu fenolických látek došlopři použití elicitoru Pseudomonas aeruginosa – 88 % (konc. 0,0001 g/100 ml, 12hodinové působení

Klíčová slova:
tkáňová kultura – Bergenia crassifolia – biotransformace – elicitace


BERGENIA CRASSIFOLIA BERGENIA CRASSIFOLIA (L.) FRITSCHIN VITRO IN VITRO

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch in vitroSterile germinating plants were used to derive a tissue culture. The greatest stimulating effect onthe growth of the culture was exerted by NAA cultures in all concentrations tested, by IAA inconcentrations of 1.0 and 10.0 mg.l -1 , by IBA in a concentration of 0.1 mg.l -1 , and by the combinationof IBA + K. The difference between the values of growth on these media was statistically insignifi-cant. TLC analysis of callus extracts demonstrated the presence of bergenin, arbutin, hydroquinone,and methylarbutine. HPLC analysis confirmed the findings (arbutin 0.25 %, hydroquinone 0.05 %,methylarbutin 0.28 %). The results of biotransformation tests show that the highest increase inarbutin took place after addition of 4-hydroxybenzoic acid and withdrawal of the sample after 24hours (3.82 %). No transformation of arbutin or 4-methoxyphenol to produce methylarbutin tookplace in the culture under the given conditions. The highest increase in the summary content ofphenolic substances occurred with the use of the elicitor Pseudomonas aeruginosa – 88 % (conc.0.0001 g/100 ml, 12-hour action).

Key words:
tissue culture – Bergenia crassifolia – biotransformation – elicitation


Autoři: J. Dušková;  J. Dušek1;  L. Jahodář
Působiště autorů: Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 83-85
Kategorie:

Souhrn

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch in vitroZe sterilních klíčních rostlin byla odvozena tkáňová kultura. Největší stimulační efekt na růstkultury měly NAA ve všech zkoušených koncentracích, IAA v koncentraci 1,0 a 10,0 mg.l -1 , IBAv koncentraci 0,1 mg.l -1 a kombinace IBA + K. Rozdíl mezi hodnotami růstu na těchto médiích bylstatisticky nevýznamný. TLC analýzou extraktů kalusů byla prokázána přítomnost bergeninu,arbutinu, hydrochinonu a methylarbutinu. Analýza HPLC toto zjištění potvrdila (arbutin 0,25 %,hydrochinon 0,05 %, methylarbutin 0,28 %). Z výsledků biotransformačních pokusů vyplývá, žek nejvyššímu nárůstu arbutinu došlo po přidání 4-hydroxybenzoové kyseliny a odběru vzorku po 24hodinách (3,82 %). K transformaci arbutinu ani 4-methoxyfenolu na methylarbutin za danýchpodmínek v kultuře nedocházelo. K nejvyššímu nárůstu sumárního obsahu fenolických látek došlopři použití elicitoru Pseudomonas aeruginosa – 88 % (konc. 0,0001 g/100 ml, 12hodinové působení

Klíčová slova:
tkáňová kultura – Bergenia crassifolia – biotransformace – elicitace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se