PEVNOST VÝLISKŮ Z AVICELU PH 102A AVICELU PH 301 A JEJÍ OVLIVNĚNÍSTEARANEM HOŘEČNATÝM


Strength of the Compacts from Avicel PH 102 and Avicel PH 301 and the Influence on itExerted by Magnesium StearateThe paper evaluated the strength of compacts made of microcrystalline cellulose of two types usedas dry binders in the technology of direct compression of tablets, i.e. Avicel PH 102 and Avicel PH301. The effect of three concentrations of the lubricant magnesium stearate (0.4; 0.8; 1.2 %) on thestrength of tablets made from these substances was also evaluated. Tables were compressed usingthree forces of compression (3; 3.5, and 4 kN). On the basis of the obtained results it can be concludedthat Avicel PH 102 provides, under identical forces of compression, stronger compacts than AvicelPH 301 does. It has been further found that a magnesium stearate concentration of 0.4 markedlydecreases the tensile strength of Avicel PH 102 tablets, and another marked decrease is observedwith a concentration of 1.2 %. The decrease in the tensile strength of Avicel PH 301 compacts dueto magnesium stearate is not so marked as in Avicel PH 102 tablets, and with stearate concentrationsof 0.4 % and 1.2 % the difference in strength is not of such importance in comparison with theprevious concentrations.

Key words:
Avicel PH 102 – Avicel PH 301 – magnesium stearate – tensile strength of tablets


Autoři: J. Mužíková
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 92-94
Kategorie: Články

Souhrn

Pevnost výlisků z Avicelu PH 102 a Avicelu PH 301 a její ovlivnění stearanem hořečnatýmV práci byla hodnocena pevnost výlisků z mikrokrystalické celulózy dvou typů používaných jakosuchá pojiva v technologii přímého lisování tablet, a to Avicelu PH 102 a Avicelu PH 301. Dále bylhodnocen vliv tří koncentrací mazadla stearanu hořečnatého (0,4; 0,8; 1,2 %) na pevnost tabletz těchto látek. Tablety byly lisovány třemi lisovacími silami (3; 3,5 a 4 kN). Na základě získanýchvýsledků lze konstatovat, že Avicel PH 102 poskytuje při stejných lisovacích silách pevnější výliskynež Avicel PH 301. Dále bylo zjištěno, že koncentrace stearanu hořečnatého 0,4 % markantněsnižuje pevnost tablet v tahu z Avicelu PH 102, další markantnější snížení je u koncentrace 1,2 %.Snížení pevnosti výlisků z Avicelu PH 301 stearanem hořečnatým není tak výrazné jako u tabletz Avicelu PH 102 a u koncentrací stearanu 0,4 % a 1,2 % není oproti předcházejícím koncentracímrozdíl v pevnosti tak významný.

Klíčová slova:
a: Avicel PH 102 – Avicel PH 301 – stearan hořečnatý – pevnost tablet v tahu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se