Značení produktů fotochemické degradace insulinu techneciem ( 99m Tc)


99m Tc-Labelled Product of Photochemical Degradation of Insulin

Irradiation with UV light at a wavelength of 250 nm allows to convert disulphidic groups in thestructure of insulin to free SH groups with high affinity to direct labelling with 99m Tc. The amountof terminal SH groups depends on irradiation time. HPLC analysis revealed that while 34% of theoriginal amount of insulin was present after 15 minutes of irradiation (approx. intensity of500 mW.cm 2 ), the amounts were 25%, 10%, and 2% after 30; 60, and 120 minutes, respectively. Theseresults correlate with the amount of SH groups released by photoactivation measured using Ellman’sreagent. The product of the degraded porcine insulin was labelled with 99m Tc using the redox polymerRP G25 IDA under the following conditions: pH 6.8–7.9, labelling time 15 minutes, room tempera-ture. Radiochemical purify of the labelled product was higher than 96 %. Insulin and products ofits degradation were evaluated by means of size exclusion chromatography (SEC). The biodistribu-tion of the labelled substances in laboratory animals showed activity mostly in the kidneys and liver.No specific biodistribution of the labelled products was observed in rats with experimentally induceddiabetes.

Key words:
insulin – redox polymer – technetium(99mTc) – radioassay – biodistribution


Autoři: I. Kleisner;  P. Komárek 1;  J. Klančík 2;  M. Konopková 3;  I. Komárková 4
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny FNKV, Praha 1 Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ, Praha 2 SPOFA, a. s., Praha 3 oddělení radioizotopové diagnostiky IKEM, Praha 4 Oddělení radiofarmak SÚKL, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 91-95
Kategorie: Články

Souhrn

Expozice roztoku insulinu UV zářením o vlnové délce 250 nm způsobuje v jeho struktuře přeměnudisulfidických skupin na volné SH skupiny, které mají vysokou afinitu pro značení 99m Tc. Množstvíkoncových SH závisí na době ozařování. HPLC analýza ukázala, že po ozařování insulinu (intenzitapřibližně 500 mW . cm 2 ) po dobu 15; 30; 60 a 120 min zůstává ve vzorcích 34%, 25%, 10% a 2%původního množství insulinu. Tyto hodnoty odpovídají množství fotoaktivací uvolněných SH skupin,které bylo stanoveno použitím Ellmanova činidla. Produkt degradovaného vepřového insulinu bylznačen 99m Tc použitím redox polymeru RP G25 IDA při pH 6,8–7,9 po dobu 15 min při teplotěmístnosti. Radiochemická čistota značeného produktu byla vyšší než 96 %. Insulin a jeho degradačníprodukty byly hodnoceny vylučovací chromatografií. Biodistribuce značených látek v laboratorníchzvířatech vykazovala nejvíce radioaktivity v ledvinách a játrech. U potkanů s experimentálně vyvo-laným diabetem nebyla zjištěna specifická biodistribuce těchto značených degradačních produktů.

Klíčová slova:
insulin – redox polymer – technecium( 99m Tc) – radioanalýza – biodistribuce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se